התחלות הבנייה: עליה בבני ברק, בבית שמש ובקרית גת

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהווים מודל להבנת תמונה כללית של שוק הנדל"ן המקומי • נראה כי הנתונים עדיין לא מושפעים מחצי החודש שבו פרצה מגפת הקורונה • הירידות החדות בגמר הבנייה, והזינוק המרשים של פרויקטים בהתחדשות עירונית • כל הפרטים

פרוייקטים חדשים בירושלים | צילום: מערכת ביזנעס

בסוף חודש מרץ 2020 היו במדינת ישראל כ-119.4 אלף דירות בבנייה פעילה, זאת לעומת כ-117.1 אלף דירות בסוף מרץ 2019. כך עולה מנתוני סקר השדה של הלמ"ס. מדובר בבניינים שדווחה עבורם התחלת הבנייה, אך טרם דווח עבורם גמר הבנייה ובנייתם גם לא הופסקה.

סקר הלמ"ס הבוחן את הבנייה בארץ עוסק הן בבנייה פעילה והן בהיתרי בנייה. מהסקר עולה כי מספר הדירות שהונפקו להן היתרי בנייה עלו בכ-2% מהשנה הקודמת. מדובר על כ- 53,360 היתרים שניתנו בין אפריל 2019-מרץ 2020 וההשוואה היא לעומת 12 החודשים הקודמים (אפריל 2018-מרץ 2019).

לעומת העלייה בהיתרי הבנייה, חלה ירידה של 2.3% בהתחלות הבנייה. 50,690 דירות שהחלה בנייתן, בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים בהם החלה בנייתן של 51,890 דירות. כ- 25.6% מהדירות שהחלה בנייתן היו במסגרת מחיר למשתכן, מדובר בעלייה של 4.1% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים בהן נבנו 12,465 דירות במסגרת מחיר למשתכן.

בחלוקה גיאוגרפית ניתן לראות כי כמעט מחצית מסך הדירות בהיתרים שהונפקו היו במחוזות תל-אביב והמרכז (כ-24.3% וכ-23.1% בהתאמה), במחוז הדרום כ-21.6%, במחוז הצפון כ-12.4%, במחוז חיפה 8.6% ובמחוז ירושלים כ-7.4% בלבד מסך ההיתרים.

ירידה חדה בגמר הבנייה

מפילוח כלל הדירות בבניינים החדשים שהחלה בנייתן בחודשים אפריל 2019-מרץ 2020 עולה, כי כחמישית מהן (כ-19.5%) נבנו בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים). האחוז הגבוה ביותר של דירות אלה נמדד במחוז צפון, אחוז ועומד על כ-47.4%, זאת לעומת מחוז תל אביב שם מהוות דירות אלה כ-3.7% בלבד.

Inner article

כאשר מנתחים את התחלות הבנייה לפי יישובים מתקבלת תמונה מעורבת ומעניינת. קריית ים מובילה את הטבלה עם אחוז השינוי הגבוה ביותר 5,463.6% ואור עקיבא במקום השני עם 5,087.5%. אחוז השינוי מתייחס כאמור להשוואה בין התקופות אפריל 2019-מרץ 2020, לעומת אפריל 2018-מרץ 2019. בקרית גת אחוז השינוי עומד על כ-900%, בבאר יעקב כ-500% ובבית שמש 261%. ב-12 החודשים המדוברים החלה בנייתן של 595 דירות בעיר בני ברק, עלייה של 27.4% לעומת 12 החודשים שקדמו להם.

בירושלים אחוז השינוי עומד על 0.4% בלבד והעיר תל אביב חוותה ירידה של 2.6% בהתחלות הבנייה. ערים נוספות שרשמו ירידה הן: בת ים (כ-10%-), הרצליה (כ-15%-), קריית אונו (25.8%-), יבנה (37.9%-), אור יהודה (40.2%-) והעיר חולון שרשמה את הירידה החדה ביותר בהתחלות הבנייה 51.6% במינוס.

הירידה החדה ביותר נמדדה בנגזרת גמר הבנייה. ב-12 החודשים האחרונים הסתיימה בנייתן של כ-48,200 דירות בלבד, ירידה של 13.1% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים (55,470). חשוב להדגיש כי לא מדובר בנתון מושפע קורונה, נתוני המגמה מעידים כי החל מהרבע הרביעי של שנת 2018 נרשמה ירידה של כ-3.4% בממוצע ברבעון.

זינוק בהתחדשות עירונית

סקר הלמ"ס עוסק גם בהתחדשות עירונית. מהסר עולה כי בחודשים אפריל 2019-מרץ 2020, החלה בנייתן של כ-7,010 דירות כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש. מדובר על עלייה של כ-0.4% לעומת 12 החודשים הקודמים. מתוך דירות אלה, כ-65.6% נבנו במחוז תל אביב, וכ-18.9% – במחוז המרכז. מתוך הדירות הנסקרות בהתחדשות עירונית כ-3,690 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38/2, זאת עלייה של כ-15.8% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים, שאר הדירות 3,320 נבנו במסגרת פינוי בינוי.

בחודשים אפריל 2019-מרץ 2020, החלה גם בנייתן של כ-3,870 דירות, כתוספות בנייה לבניינים קיימים כ-2,300 דירות מהן נבנו במסגרת תמ"א 38. גם כאן מדובר על עלייה של 8.2% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים. מתוך דירות אלה, כ-39.3% נבנו במחוז תל אביב, כ-18.6% – במחוז המרכז וכ-13.5% במחוז ירושלים.

מיליוני מטרים ריבועים בבנייה

בלמ"ס סוקרים בין היתר גם את שטח הבנייה לפי ייעוד. מהסקר עולה כי בחודשים אפריל 2019-מרץ 2020 הסתכם שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים ב-12.9 מיליון מ"ר, זאת לעומת 13.4 מיליון מ"ר ב-12 החודשים הקודמים (אפריל 2018-מרץ 2019) – ירידה של כ-3.8%. בחלוקה לייעודים, כ-73.8% נועדו לבנייה למגורים (עליה של 3.1%) וכ-26.2% נועד לבנייה שלא למגורים (ירידה של 19.1%).

בגמר הבנייה הנתונים מעט שונים. שטח הבנייה לכל הייעודים הסתכם ב-11.5 מיליון מ"ר, זאת לעומת 12.1 מיליון מ"ר ב-12 החודשים הקודמים – ירידה של כ-5.2% בגמר הבנייה. מכלל שטח גמר הבנייה, כ-74.9% נועד לבנייה למגורים (ירידה של 8.5%) וכ-25.1% נועד לבנייה שלא למגורים (עלייה של 6.2%).

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה