התקנות אושרו: עד ארבע שנים ייחסכו בתהליכי היתרי בנייה

תהליך חשוב מאוד בתחומי התכנון והבנייה: שר הפנים חתם על התקנות ל"תוכנית פלוס היתר", לתוכניות התחדשות עירונית | הלכה למעשה, התקנות ירחיבו את סמכויות הוועדות המקומיות לאישור תוכניות פינוי בינוי או חיזוק מבנים | התוכניות שיקודמו במסגרת חלופת תמ"א 38 ויקבלו אישור במוסד התכנון – יקבלו אוטומטית אישור היתר בנייה

משה ארבל | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

מהפך דרמטי בעולמות התכנון: שר הפנים משה ארבל חתם על התקנות ל'תוכנית פלוס היתר' – המסדירות הכנת תוכנית להתחדשות עירונית במתווה "תוכנית לרישוי מהיר – תיקון 139 לחוק התכנון והבניה, חלופה לתמ"א 38" ("תוכנית פלוס היתר").

לראשונה, בתוכניות התחדשות עירונית שיוקדמו במסגרת החלופה לתמ"א 38 – אישור התוכנית במוסד התכנון יהווה גם את אישור היתר הבנייה – דבר שיקצר בין 1-4 שנים בהליך.

התקנות שקודמו על ידי מינהל התכנון, מאפשרות ניהול תהליכי רישוי ותכנון במקביל ולא בטור כפי שנהוג היום, ולכן הן מהוות בשורה ממשית בתחום ייעול וקיצור תהליכי הרישוי והתכנון. המהלך מתאפשר לאור העובדה כי תוכנית לרישוי מהיר היא תוכנית שפרוסה על מספר מגרשים מצומצמים והיא תוכנית מכוונת לביצוע.

המתווה של תיקון 139 מרחיב את סמכויותיה של כל ועדה מקומית באשר היא לאישור תוכניות בסמכות מקומית להריסה ובניה מחדש ו/או לחיזוק מבנים, תוך עידוד ראייה תכנונית עירונית רחבה והוספת שימושים ציבוריים בהתאם לצורך.

התקנות כוללות שני מסלולים לתוכנית לרישוי מהיר:

מסלול 1: הליך הצפוי לקצר את הליכי התכנון והרישוי באופן משמעותי. בהליך זה תכנית נקודתית להריסה ובניה מחדש, מקודמת במקביל לקידום הבקשה להיתר, ואישור התוכנית מהווה אישור הבקשה להיתר מכוחה.

התקנות הגדירו תיק מידע עבור תכנית לרישוי מהיר באופן בו תיווצר וודאות תכנונית בשלבים מוקדמים ככל הניתן, כמו כן בוטלו שלבים בתהליך הרישוי ואוחדו שלבים בתהליכי התכנון והרישוי כך שנוצר הליך יעיל ומהיר.

מסלול 2: מסלול זה נקבע כהוראת שעה ל-4 שנים ומאפשר לסייע לוועדות מקומיות להטמיע את התהליך בצורה הדרגתית. המסלול קובע כי הבקשה להיתר תיבדק לאחר החלטת הוועדה המקומית לאשר את התכנית, כלומר בשלב מתן תוקף ניתן יהיה להתחיל לטפל בבקשה להיתר מכוחה.

על הוועדות המקומיות לפרסם את החלטתן בעניין המסלול החלופי בתוך 60 ימים ממועד כניסתן לתוקף של התקנות.

בתהליך העבודה לקחו חלק נציגי הגורמים הרלוונטיים בענף התכנון והבנייה – משרד הפנים, השלטון המקומי, איגוד מהנדסי הוועדות המקומיות, ארגוני האדריכלים, התאחדות הקבלנים, ועוד.

שר הפנים משה ארבל אמר עם החתימה על התקנות, כי "המתווה המוצג הוא חלק מתוכנית העבודה לטיפול במצוקת הדיור, על ידי שחרור חסמים קיצור הליכים ויצירת פתרונות חדשים שיאפשרו להגדיל את היצע הדירות עבור האזרחים ולעשות עוד צעד חשוב במאבק במשבר הדיור".

כתיבת תגובה