התרגשות בקרעסטיר לקראת מעמד הנחת אבן הפינה לבית המדרש המשוחזר של ר’ ישעיה מקרעסטיר זיע”א

התרגשות ותכונה רבה בקרב קהל האלפים שהגיעו לקרעסטיר לקראת יום ההילולא של הצדיק מופת הדור ר’ ישעיה מקרעסטיר. התרוממות רוח מיוחדת צפויה השנה לקראת המעמד הנפלא של הנחת אבן הפינה לבית מדרשו של ר’ ישעיה שאמור להיבנות מחדש בשחזור מדויק לאופן שבו היה בנוי בית המדרש לפני שנחרב בימי השואה.

המעמד יחל בתפילת מנחה כמאמרם ז”ל אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. לאחר תפילת המנחה יחל מעמד הנחת אבן פינה להקמה מחדש של בית המדרש. את המעמד יפארו גאב”ד אנטוורפן הגאון רבי אהרן שיף שליט”א, האדמו”ר מקאסן שליט”א נכד רבי ישעיה זי”ע, החיד”א וויס שליט”א, האדריכל הנודע אהרן אסטרייכר שידיו רב לו בתכנון בתי כנסת ובתי מדרש ברחבי העולם היהודי ועמל בתכנון ושחזור בית הכנסת מחדש. לאחר המעמד יתקיים סעודת הילולא המרכזית לכבוד בעל ההילולא מחולל הישועות באוהל הענק שהוקם ליד בית רבינו ע”י משפחת רובין נכדי הצדיק.

בד בבד, נמשכות ההכנות להילולא ולמעמד התפילה הנשגב בראשות גדולי ישראל שליט”א, מעמד התפילה לטובת שותפי מפעלות הצדיק ברכת ישעיה. רבני מפעלות הצדיק – ‘ברכת ישעיה’ כבר הגיעו לציון עם שמות אלפי שותפי הצדיק, להזכיר ולאמר לצדיק “אלו מקיימים את צוואתך ואת רצונך, אף אתה עשה כפי שהבטחת ותשפיע להם ישועות מעל לדרך הטבע כפי הנצרך להם”

250/200 סייד בר + קובייה

בכל שנה הולכים ונצברים עוד ועוד סיפורים ועובדות על המונים שנושעו בזכות השותפות עם הצדיק. אנשים שזכו לראות איך ששערי שמים נפתחים בזכות הצדיק. אנשים שמטה לחמם נשבר ראו בחוש איך הם זוכים לברכת הפרנסה מחדש. משפחות שהתקשו בחינוך הילדים זכו לפתוח דף חדש בזכות תמיכתם בצדקות הצדיק. אלו שנואשו מלמצוא את זיווגם ההגון, קיבלו לפתע את הבשורה הטובה לאחר שהחליטו לתמוך בצדקה של הצדיק. המוני סיפורים ועובדות של ישועות שחלקן מעל דרך הטבע ממש. והכל בזכות הצדיק ובזכות החיבור למעשיו ולמורשתו הכבירה של עזרה וסיוע לזולת.

 ההזדמנות שלך השנה לזכות לישועות נשגבות למעלה מדרך הטבע ולהמשיך את מורשת הנתינה של הצדיק. חייגו עכשיו>>>>>>

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה