ועדת הכספים אישרה: תוספת למענק עבודה

ההיקף התקציבי של התוספת למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) עומד על 800 מיליון ₪ • גם בני משפחה שעובדים בעסק משפחתי יהיו זכאים למענק • אושרה הגדלת מסגרת תקציב 2020 ב-2.5 מיליארד ש"ח, להרחבת התוכנית הכלכלית • במקביל מתחה הוועדה ביקורת נוקבת על אי ניצול תקציבי עבר שהוקצבו למימון התוכניות השונות על רקע משבר הקורונה

פינדרוס מנהל את הדיון בוועדת הכספים | צילום: יהונתן סמייה, דוברות הכנסת

לאחר יום דיונים ארוך, אישרה אמש ועדת הכספים לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תוספת למענק לעובד בעד עבודה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה), התש"ף-2020.

החוק, קובע במסגרת הוראת שעה, את הגדלת המענק לעובדים ועצמאיים הזכאים למענק עבודה בשל הכנסה שנתית נמוכה מכח החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים, ("מס הכנסה שלילי"), המענק ניתן לעובדים בעלי הכנסה נמוכה, לשם עידודים לקחת חלק בשוק העבודה. את הדיון ניהל ח"כ יצחק פינדרוס.

250/200 סייד בר + קובייה

התוספת תינתן עבור החודשים אפריל עד דצמבר 2020, כאשר התוספת למענק תהיה של 62% מגובה המענק המגיע לעובד בכל אחד מהחודשים ובלבד שסך כל התוספת למענק לא תפחת מ-1,000 ₪. עוד נקבע, כי תינתן מקדמה, על חשבון המענק, שתחושב על בסיס המענק לו זכאי העובד או העצמאי בשנת 2019. בנוסף קובע החוק, כי שיעור המקדמה יהיה 25% מהמענק בעבור כל חודש בשנת 2019 ובלבד שסך כל המקדמה לא תפחת מ–500 שקלים חדשים.

נוכח דרישת ועדת הכספים לכלול בהסדר גם בני משפחה העובדים בעסק שבבעלות אחד מהם, שונה השיעור מ-67% בנוסח החוק המקורי, ונקבע על 62% כאמור, במסגרת הסתייגות של ח"כ הילה שי וזאן, על מנת לאפשר את מימון השינוי.

התיקון הוכנס במסגרת מדיניות הוועדה במהלך תקופת הקורונה, שלא למנוע מענקים מבני משפחה העובדים בעסק המשפחתי, על רקע המצב הקשה במשק, וכך שבני משפחה העובדים יחד בעסק, חווים פגיעה כפולה, זאת למרות שהחוק המקורי לא מקנה את המענק לבני משפחה.

בנוסף קובע החוק, כי גם עצמאי הזכאי למענק לעצמאי, יהיה זכאי לתוספת למענק ולתשלום מקדמה, באופן דומה.

עוד נקבע במסגרת התיקון, כי הזכאות לקבלת מענק הוצאות קבועות עבור החודשים מאי-יוני 2020, תחול על עסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2019 היה נמוך מ-300,000 שקלים חדשים, גם במקרה של ירידה במחזור עסקאותיהם באותם חודשים ב 25% בהשוואה לחודשים מקבילים בשנת 2019 (במקום 40% כפי שקבוע כיום בחוק).

תיקון נלווה, שהוכנס לדרישת הוועדה במסגרת חוק הביטוח הלאומי, קובע כי גם מי שעדין לא הגישו דוחות מס הכנסה לשנת 2018 יהיו זכאים למענק לכל אזרח (750 ש"ח).

תיקון נוסף, שהוכנס לבקשת הביטוח הלאומי, קובע כי אדם שיוצא לחל"ת בשנית וזכאי לדמי אבטלה, יהיה זכאי להם עד לחודש אוקטובר, גם אם עוד לא נרשם בשירות התעסוקה או שרישומו לא נקלט עדיין.

Inner article

במסגרת הדיון, הוצג סיכום לקראת תקציב מענקי מס הכנסה שלילי לשנת 2021, לפיו גיל הזכאות למענק ירד, וגיל התחילה יקבע במסגרת כך, שבדיוני תקציב רשות המיסים לשנת 2021 יישבו הצוות המקצועי במשרד האוצר יחד עם חברי הכנסת משה גפני וינון אזולאי ויגיעו להסכמות.

ביקורת נוקבת

בתום דיון ארוך, והצבעה על הסתייגויות רבות, אישרה ועדת הכספים, לקריאה שנייה ושלישית, את הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 6), הקובעת את הגדלת מימון ההוצאות הדרושות לצורך הרחבת התוכנית הכלכלית, שאישרה הוועדה בלילה שבין חמישי לשישי האחרונים. את הדיון ניהל ח"כ יצחק פינדרוס.

התיקון קובע את הרחבת מסגרת ההוצאה לשנת 2020 לצורך הרחבת סכומי הרכיבים הנוגעים ל: בריאות, רווחה, סדר ציבורי, ביטחון הפנים ומתן מענה לצורכי משרדי הממשלה, לשיפוי המוסד לביטוח לאומי, מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים.

לצרכים בריאותיים במשרדי הממשלה הוקצו 100 מיליון ₪, לביטוח לאומי הוקצו – 1.6 מיליארד ₪, עבור תחזית לגידול באבטלה, מענקים, שימור עובדים, והגדלת הוצאות קבועות הוקצו 800 מיליון ₪. – סה"כ 2.5 מיליארד ₪.

מסגרת התקציב, להרחבת חוק "מס הכנסה שלילי", שאושר מוקדם יותר בוועדה לקריאה שנייה ושלישית, הוקצתה בתיקון הקודם לחוק היסוד.

במסגרת הדיון, הציגו ח"כ אחמד טיבי ונציג משרד האוצר, הסכמות אליהם הגיעו לעניין נושאים שונים, בניהם תקצוב תוכנית חוג לכל ילד באזור הצפון, במסגרתה מסובסדים חוגים לעשרות אלפי ילדים מאוכלוסיות מוחלשות. תקצוב התוכנית נעצר לאחרונה, בשל אי תקצובה בבסיס התקציב. במסגרת ההסכמה, נקבע כי משרד החינוך יתעדף את תקצוב התוכנית לקראת תקציב 2021, ובעקבות שינוי סדרי העדיפות, יתייחס משרד האוצר בחיוב להמשך תקצוב התוכנית, בסכום של כ-40 מיליון ₪.

במהלך הדיון מתחו רבים מחברי הוועדה ביקורת נוקבת על משרד האוצר ורשות המסים, נוכח אי ניצול מספק של התקציבים שהוקצו עד כה לתוכניות הסיוע והמענקים השונים, ועל פניות רבות המגיעות לחברי הכנסת, המצביעות על התארכות זמני הטיפול בפניות הדורשות בחינה. חברי הוועדה דרשו קצבת זמן קצר יותר לזמני התשלום המקסימליים הקבועים בחוק, ונקבע כי בתוך שבוע תועבר לוועדה סקירה לגבי היקפי המימוש של התוכניות והמענקים השונים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

2 תגובות ל: "ועדת הכספים אישרה: תוספת למענק עבודה"

  1. דיבורים כמו חול ואיין מה לאכול בנתיים לא קיבלנו שקל 1

  2. למה חד הוריות שמקבלות מזונות מביטוח לאומי לא זכאיות למענק עבודה מזה החוק הזה מי ישמע מה אנחנו מקבלות במזונות לא עובר את הסכום שהן קבעו

כתיבת תגובה