זיהום האוויר עולה למשק 31 מיליארד שקל בשנה

לראשונה – המשרד להגנת הסביבה חישב בדוח מיוחד את המחיר הכספי של כלל הפליטות לאוויר בישראל: העלות הכוללת למשק מסתכמת ב-31 מיליארד שקל בשנה • מעבר לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בהיקף של 40% ב-2030 יוביל לחיסכון של 4.5 מיליארד שקל בשנה בעלויות החיצוניות • מעבר לכלי-רכב חשמליים בהיקף של 25% ב-2030 יחסוך למשק 970 מיליון שקל בשנה זו

שריפת הענק בבז"ן, דצמבר 2016 | צילום (ארכיון): אילן מלסטר, המשרד להגנת הסביבה

לראשונה, המשרד להגנת הסביבה חישב בדוח מיוחד את המחיר הכספי של כלל הפליטות לאוויר בישראל: העלות הכוללת למשק מסתכמת ב-31 מיליארד שקל בשנה; מתוך סכום זה, העלות החיצונית של גזי חממה, המשפיעים באופן דרמטי על משבר האקלים, הסתכמה ב-11.3 מיליארד שקל.

מהדוח של המשרד להגנת הסביבה עולה, כי מעבר לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בהיקף של 40% ב-2030 – יעד שהמשרד סבור כי ניתן ואף הכרחי להגיע אליו – יוביל לחיסכון של 4.5 מיליארד שקל בשנה בעלויות החיצוניות; עוד עולה מהדוח, כי מעבר לכלי-רכב חשמליים בהיקף של 25% ב-2030 יחסוך למשק 970 מיליון שקל בשנה זו.

עלויות חיצונית מבטאות ערך כספי של אובדן רווחה חברתית מפליטת מזהמים וממפגעי סביבה שונים. מטרת חישוב עלויות חיצוניות סביבתיות היא לאפשר למקבלי החלטות להביא בחשבון את ערך הנזקים הללו בהחלטות מדיניות, וכן לסייע לשימוש בכלים כלכליים ורגולטוריים לטובת הפחתת הנזקים הסביבתיים. העלות החיצונית, המבטאת כערך כספי את ההשפעות החיצוניות השליליות על בריאות האדם והסביבה, מאפשרת קבלת תמונה רחבה לגבי כלל העלויות הכרוכות בפעילות כלכלית בשווקים השונים, ובפעילות האדם בכלל.

המשרד פרסם בעבר את העלויות החיצוניות של הפליטות לאוויר מתחבורה כבישית וממדווחי המפל"ס, וכעת המשרד משלים את כימות המחיר הכספי של זיהום האוויר עם דוח מיוחד, המחשב את העלויות החיצוניות של פליטות המזהמים לאוויר מכלל המקורות בישראל. זאת על בסיס מצאי הפליטות בישראל שחושב ב-2018.

החישוב שביצע המשרד בשיתוף אקוטריידרס עולה, כי העלות החיצונית של פליטות המזהמים לאוויר מכלל המקורות בישראל בשנת 2018 עמדה על 31 מיליארד שקל. עלות חיצונית זו מורכבת מ-19.8 מיליארד שקל שמקורם בפליטת מזהמים המשפיעים על איכות האוויר ברמה המקומית וגורמים לתחלואה ותמותה בישראל, ומ-11.3 מיליארד שקל שמקורם בפליטת גזי חממה הגורמים לנזק ברמה הגלובלית במשבר האקלים. החישוב בוצע על בסיס "הספר הירוק" של המשרד להגנת הסביבה, להערכה ולמדידה של עלויות סביבתיות.

המזהם שפליטתו גורמת לעלות החיצונית הגבוהה ביותר הוא תחמוצות חנקן, שהיווה 36% מכלל העלות; אחריו פחמן דו-חמצני שהיווה 29%; ולאחריהם חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-2.5 מיקרומטר (PM 2.5) שהיווה 13%. שריפת דלקים פוסיליים אחראית ליותר מ-70% מהעלות החיצונית של הפליטות לאוויר.

מקור הפליטה הראשי מבחינת העלות החיצונית המוטלת על המשק הוא התחבורה לסוגיה – 38%. אחריה תחנות הכוח לייצור חשמל שהיוו 30%, ולאחריהן התעשייה עם 16%. מקורות נוספים הם: ענפי הטיפול בפסולת ושפכים (10%), חקלאות (3%), וגזי קירור 2%.

מגמות בזיהום לאחר 2018

בשנת 2019 פחתו הפליטות מייצור חשמל ומהתעשייה בשל צמצום השימוש בפחם ובמזוט לייצור חשמל וכן בעקבות התקנת אמצעים להפחתת פליטות על-פי דרישת המשרד להגנת הסביבה. בעקבות זאת, המשרד להגנת הסביבה מעריך כי העלות החיצונית של הפליטות פחתה ב-2019 בכ-450 מיליון שקל, שהם כ-3% מעלות פליטות ייצור החשמל והתעשייה. המשרד מעריך כי הפחתה דומה התרחשה גם בשנת 2020, כך שבסך הכול, העלות החיצונית למשק מסתכמת בסוף 2020 בכ-30 מיליארד שקל.

המשרד מקדם הצעת מחליטים לכלכלה דלת פחמן, וכן חוק אקלים, והמספרים מהדוח החדש מספקים רוח גבית. מהדוח עולה כי מעבר לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בהיקף של 40% ב-2030 – יעד שהמשרד סבור כי ניתן וכי יש להגיע אליו – יוביל לחיסכון של 4.5 מיליארד שקל בעלויות החיצוניות, מתוכם 3 מיליארד שקל בעלויות חיצוניות של גזי חממה. יצוין, כי כיום שיעור ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות הוא כ-6%.

עוד מראה הדוח, כי יישום התוכנית שמקדם המשרד למעבר לתחבורה חשמלית הכוללת חיוב של כל אוטובוס עירוני חדש להיות ללא פליטת מזהמים החל מ-2025; חיוב כל רכב קל המיובא לישראל להיות מאופס פליטות החל מ-2030; רכש כלי-רכב חשמליים בממשלה והשקעה בתשתיות טעינה – יחסוך בשנת 2030 970 מיליון שקל (מתוכם כ-630 מיליון שקל בעלויות חיצוניות של פליטת גזי חממה), בסכום הולך ועולה בכל שנה לפי קצב יישום התוכנית. חישוב זה מתבסס על מעבר לרכבים חשמליים בהיקף של 25% ב-2030 (לעומת פחות מ-1% כיום) בעקבות יישום התוכנית.

השוואה בין ממצאי דוח זה עבור העלות החיצונית של פליטות הענפים המדווחים למפל"ס (ייצור חשמל, תעשיה, טיפול בפסולת ושפכים, גידול בעלי חיים) עם העלות החיצונית במדינות האיחוד האירופי, מעלה שהעלות החיצונית לנפש בישראל (425 שקל לנפש) נמצאת בטווח העלויות לנפש באיחוד האירופי (250 עד 1,000 שקל לנפש).

כתיבת תגובה