חברות אירופיות יוכלו להציע שירותי תשלום בישראל

מכניסים תחרות לשוק התשלומים: משרד האוצר מקדם צעד משמעותי להגברת התחרות במערכת הפיננסית בכלל ובבנקאות בפרט | לא רק באשראי: בנוסף, מקודמת האפשרות לחיוב ישיר מחשבון העו"ש

Google Pay | צילום אילוסטרציה: Marco Verch, פליקר

משרד האוצר הפיץ להערות הציבור תזכיר חוק העוסק בהסדרת העיסוק בשירותי תשלום ומאפשר לחברות חדשות להציע שירותים מתחרים למערכת הבנקאית ולחברות כרטיסי האשראי. אין מדובר על חברות המעניקות אפשרות תשלום המבוסס בסופו של דבר על ארנק דיגיטלי היונק את הכסף מכרטיסי אשראי – אלא על שירותי תשלום, כמו חברות פינטק וכדומה.

התזכיר שפורסם מציע לאמץ הסדרה רחבה ואחידה על נותני שירותי התשלום, באופן שיתאים להתפתחות הטכנולוגית בתחום, יעניק הגנה צרכנית מלאה ורחבה ללקוחות ויאפשר לחברות חדשניות להציע שירותי תשלום לצרכן. אסדרה זו נועדה להגביר את אמון הציבור באותם אמצעי תשלום מתקדמים, ובכך להרחיב את השימוש בהם, תוך הסדרת אפשרות הגישה שלהם למערכות התשלומים.

תחום שירותי התשלום הוא אחד מעמודי התווך של המערכת הפיננסית בישראל. עם זאת, התחום נשלט כיום בבלעדיות על ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, וזאת מבלי ששחקנים חדשים, שבכוחם להתחרות בגופים הקיימים ולהוביל לשיפור השירות ללקוח והוזלת העלויות לצרכן, יכולים להיכנס לתחום. זאת בניגוד למגמה העולמית בתחום, המצביעה על תחרות גוברת מצד חברות תשלומים חדשניות שמחוללות תחרות ומשנות את השווקים הפיננסיים המסורתיים.

אסדרת שוק התשלומים גובשה בהתאם לעקרונות הדירקטיבה האירופית על מנת להקל על גופים בינלאומיים לתת שירותי תשלום בישראל. במקביל, התזכיר מאפשר מתן הקלות לחברות בינלאומיות העומדות בדירקטיבה האירופית או בדין זר דומה, תוך שמירה על עניינים של הלקוחות. כל זאת על מנת לאפשר לחברות בינלאומיות להציע את שירותיהן בישראל ובכך לקדם תחרות ומגוון במערכת המקומית, המתאפיינת בריכוזיות גבוהה.

בנוסף, התזכיר מציע לקדם אסדרה של שירותי ייזום תשלומים, שיוכלו, בהסכמת לקוח, לפעול עבורו לביצוע תשלומים באופן ישיר מחשבון התשלום (עו"ש). אסדרה זו תוביל לשכלול של שוק התשלומים באמצעות יצירת חלופה נוספת לביצוע תשלומים באופן נוח, זמין ובטוח ותאפשר הצעת אמצעי תשלום חדשני שיתרום לקידום התחרות באמצעי התשלום הקיימים.

כתיבת תגובה