חברות האשראי מצטרפות לחגיגת דחיית ההלוואות

לוויתם כסף מחברת אשראי? עכשיו תוכלו לדחות את הפירעון, כמו בבנקים • הפיקוח על הבנקים מודיע על מתווה שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי לדחיית תשלומי הלוואות • רק חשוב לזכור: לדחייה הזו תהיה עלות גבוהה, של ריביות שיתווספו לקרן ההלוואה ולריבית שלה גם יחד

אשראי | צילום: depositphotohs.com

בעקבות השלכות משבר הקורונה והסגר שהטילה ממשלת ישראל במטרה להתמודד עם מגפת הקורונה, לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי נקלעו לקשיים כלכליים שמתבטאים, בין היתר, בירידה בהכנסות שמובילה לקושי בהחזר ההלוואות שנטלו טרם פרוץ המשבר.

כדי לסייע ללקוחות המערכת הפיננסית, גובש מתווה וולונטרי לדחיית תשלומי הלוואות, שאומץ על ידי כל חברות כרטיסי האשראי. המתווה ייכנס לתוקפו בימים הקרובים ולכל המאוחר ב-16.10.2020. מתווה זה הוא בנוסף להודעת הפיקוח על הרחבת המתווה המקיף לדחיית תשלומי הלוואות, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית, המאפשר ללקוחות לדחות תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.

דחיית התשלומים תהיה, בהתייחס להלוואות צרכניות והלוואות לעסקים, באופן הבא:

הלוואה צרכנית: הלוואה עד 100,000 ₪. הדחייה תבוצע לתקופה של 3 חודשים, ללא שיקול דעת החברה. בנוסף, ישנה אופציה, בהתאם לשיקול דעת החברה, לדחייה נוספת של 3 חודשים להלוואות אלו (עד 6 חודשים במצטבר). הדחייה ללא שיקול דעת החברה היא של רכיב הקרן בהלוואה. חברת כרטיסי האשראי רשאית לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן.

הלוואה לעסקים: לעסק עם מחזור פעילות שנתי של עד 25 מיליון ₪, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר, תתאפשר דחייה לתקופה של עד 3 חודשים, בהתאם לשיקול דעת החברה.

המתווה בא בהמשך להקלות שונות, לרבות דחיות תשלומים, שכבר ניתנו על ידי חברות כרטיסי האשראי, והוא מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות.

יודגש, כי דחיית התשלומים כרוכה בעלות, לכן יש לעשות שימוש בצעד זה רק במידת הצורך. ובכל מקרה, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב שהלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה, וכיוצ"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת.

Inner article

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "גיבוש המתווה שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי מהווה אבן דרך נוספת בסיוע הנרחב המוענק, בעידוד הפיקוח על הבנקים, ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי במטרה להתמודד עם השלכות תקופה מורכבת זו. מתחילת המשבר, נקטו חברות כרטיסי האשראי ביוזמות שונות על מנת לסייע ללקוחותיהם להתמודד עם השלכות המשבר, ואני מברך אותן על גיבוש מתווה אחיד ומקיף, המותאם למאפייני חברות כרטיסי האשראי, ואשר יסייע ללקוחות בקשיים התזרימיים איתם הם מתמודדים. הפיקוח על הבנקים ימשיך במשימתו לסייע ללקוחות לעבור את התקופה הזו עם פגיעה מינימלית ככל שניתן ויבחן צעדים נוספים להשגת מטרה זו, תוך ניהול סיכונים מושכל ואחראי".

מתווה לדחיית תשלומי הלוואות על ידי חברות כרטיסי האשראי

 

קבוצת לקוחות תקופת הדחייה מועד אחרון לבקשה לדחייה אופן פריסת התשלומים שיעור ריבית מקסימלי גביית עמלה
אשראי צרכני עד 100,000 ₪ *  לקוחות המשלמים את ההלוואה כסדרה.

הדחייה תהיה של רכיב הקרן, ללא שיקול דעת החברה. החברה רשאית לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן.

3 חודשים.

ובנוסף, אופציה להארכה של 3 חודשים נוספים (עד 6 חודשים במצטבר), בהתאם לשיקול דעת  החברה

31.12.20 הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה** הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה המקורי הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלה
אשראי עסקי עסק עם מחזור פעילות שנתי של עד 25 מיליון ₪, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר. 


ההלוואה נפרעה בצורה סדירה, וצפוי כי העסק יצלח את המשבר ויוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר.

עד 3 חודשים, בהתאם לשיקול דעת  החברה.

הבהרות:
* לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.
** אופן פריסת ההלוואה בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של החברה. במידת הצורך יוצעו פתרונות חליפיים למנגנון הפריסה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה