חברי הוועדה המוניטרית מסבירים למה הריבית נותרה ללא שינוי

התאוששות הכלכלה העולמית, שוק המניות הישראלי המתרומם ביחס לשווקי העולם, שוק האשראי המתפקד היטב, ההתכווצות בתוצר שהכתה את התחזיות, ועוד • אלה הסיבות שהובילה את הוועדה המוניטרית של בנק ישראל להחליט להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%

אמיר ירון נגיד בנק ישראל בישיבת עבודה | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

הוועדה המוניטרית החליטה ב-22 לפברואר 2021 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%.

בדברי ההסבר שליוו את ההחלטה נאמר, כי המשק נמצא בעיצומו של תהליך היציאה מהסגר השלישי, שלמרות אורכו היה הדוק פחות מהסגרים הקודמים והשפעתו על הפעילות הכלכלית הייתה מתונה מהצפוי. מבצע החיסונים מתקדם במהירות אך התפשטות המוטציות המדבקות יותר ורמת התחלואה שעדיין גבוהה מקשים על חזרה לפעילות כלכלית מוגברת. 

התוצר בשנת 2020 התכווץ ב-2.4%, ובמונחי תוצר לנפש ב-4.1%, פחות מההתכווצות שהייתה חזויה. למרות הסגר השני באוקטובר והכניסה לסגר השלישי בסוף דצמבר, ברבעון הרביעי של 2020 התוצר צמח ב-6.3% (2.9% בניכוי השפעת ייבוא כלי רכב). סקרי הבזק של הלמ”ס שנערכו בתחילת ינואר, מצביעים על עלייה מעודדת בשיעור החברות הסבורות שיוכלו להמשיך להתקיים בתנאים הנוכחיים מעל לחצי שנה, כשהחוסן של הפירמות עולה עם גודלן. 

שיעור האבטלה הרחב עלה במהלך הסגר השלישי, והגיע במחצית השנייה של ינואר לכ-20% לאחר שירד לכ-13% בתקופה שבין שני הסגרים. ניכר כי שיעורי האבטלה בסגרים עולים בעיקר באותם ענפים שדרישות הריחוק משפיעות עליהם יותר, כדוגמת ענפי שירותי האירוח והאוכל, אמנות ופנאי וחינוך.

סביבת האינפלציה נותרה נמוכה אך נמשכת מגמת עלייה מתונה; מדד ינואר 2021 ירד ב-0.1% לאחר ירידה בשיעור זהה במדד דצמבר 2020, והאינפלציה בשנים עשר החודשים האחרונים עומדת על 0.4%-. על רקע המדיניות המרחיבה וסביבת האינפלציה העולמית הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה מכל המקורות עלו ונמצאות בסביבת הגבול התחתון של היעד. בציפיות משוק ההון לשנה הראשונה והשנייה חלה עלייה משמעותית. הציפיות לטווחים הבינונים והארוכים נותרו מעוגנות בתוך תחום היעד.

כמו כן, מציינים חברי הוועדה, מאז החלטת הריבית הקודמת ועד ה-14 לינואר, השקל התחזק ב-3.2% במונחי השער האפקטיבי. לאחר הודעת בנק ישראל בתאריך זה בדבר היקף ההתערבות בשוק המט”ח בשנת 2021, השקל נחלש ב-5.2%. מגמה זאת צפויה לתמוך בביצועי היצוא ביציאה מהמשבר, ובחזרת האינפלציה לטווח היעד. 

שוק המניות הישראלי רשם עליות שערים גבוהות ביחס לעולם. שוק האשראי ממשיך לתפקד עם ריביות יציבות ונמוכות, בתמיכת מגוון צעדי בנק ישראל והאוצר. עם זאת, לפי סקר המגמות, הקושי עליו מדווחים עסקים – ובפרט קטנים – בגיוס אשראי בנקאי הינו עדיין גבוה בהשוואה לערב המשבר. 

Inner article

הכלכלה העולמית מוסיפה להתאושש על רקע ירידה בהיקף התחלואה בעולם. קרן המטבע עדכנה את תחזיות הצמיחה כלפי מעלה – בשנת 2021 הכלכלה העולמית צפויה לצמוח ב-5.5%. נתוני התוצר לרבעון הרביעי הפתיעו לטובה במרבית המדינות. יחד עם זאת, בחלק מהמדינות רמת התחלואה שנותרה גבוהה, כמו גם הקושי בהתקדמות מבצעי החיסונים צפויים למתן את קצב ההתאוששות. 

לסיום ציינו חברי הוועדה כי “הקצב המהיר של תהליך ההתחסנות בישראל מגדיל את האופטימיות באשר לחזרה מהירה של המשק לתוואי של צמיחה בשנה הקרובה. עם זאת, הסיכונים לפעילות עדיין גבוהים – בעיקר נוכח הסיכון לגלי תחלואה נוספים בעקבות התפשטות המוטציות השונות – והפגיעה במשק ובפרט בשוק העבודה צפויה להיות ממושכת. לכן, הוועדה תמשיך להפעיל מגוון כלים כדי להעמיק את מידת ההרחבה של המדיניות המוניטרית ולהבטיח את המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים. הוועדה תרחיב את השימוש בכלים הקיימים, כולל כלי הריבית, ותפעיל כלים נוספים, ככל שתעריך שהדבר נדרש כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית, ולמתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה מהמשבר”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה