חברת החשמל תחזור לבצע עבודות בבני ברק בשבתות ובחגים

לאחר שבראש השנה נמנעה חברת החשמל מתיקון תקלה חוזרת, חודדו נהלים חדשים-ישנים • כל כניסה לבני ברק בזמן שאין פיקוח נפש תתואם עם גויי המוקד העירוני

צוות עיריית בני ברק עם נציגי חברת החשמל | צילום: דוברות עיריית בני ברק

כל כניסה של חב' החשמל לתחומי העיר בני ברק לתיקוני אספקת חשמל בשבתות ובחגים, תתבצע רק לאחר תיאום עם המוקד העירוני, שבו נמצאים גויים בשבתות ובחגים, לקבלת אישורים לכך – כך סוכם בפגישה שהתקיימה בראשותו של חנוך זייברט, ראש העיר וצוות בכיר עם מר אברהם ראבוחין, מנהל מחוז דן בחב' החשמל וצוות מקצועי של החברה.

הצורך בקיום הפגישה נתקבל לאחר שבראש השנה האחרון חלה תקלה באספקת חשמל בחלק מרחובות קריית ויז'ניץ שבבני ברק, ובהם שדרות ויז'ניץ, וכתוצאה מכך סבלו כ-700 נפשות מחוסר חשמל ושותקה פעילות מקררים, מזגנים ותאורה, והייתה לכך השלכה קשה בימי החג על התושבים.

התקלה הייתה לראשונה בערב החג, המוקד העירוני פנה לחברת החשמל, עובדיה תיקנו אותה לפני החג, אך בחג עצמו התקלה חזרה, והיא לא תוקנה עד לאחר החג.

בסיכומים נקבע, כי הנהלים יופעלו כאשר אין שאלה של פיקוח נפש, ולא כאשר מדובר במצבי סיכון כהפסקת החשמל במקום בו נפגעת אספקת חמצן לחולה, או מקרים דומים אחרים.

הסיכום התקבל לראשונה, בזמן כהונתו כראש העיר של אברהם רובינשטיין, כיום מ"מ רה"ע ומועמד לראשות העיר, לפני כשש שנים, ואז סוכמו נהלים דומים עם חב' החשמל, במטרה להסדיר את הנושא שהיו בו, לעתים, תקלות, אך  במשך השנים, עם חילופי מנהלים במחוז של חב' החשמל, חלו אי הבנות ואי בהירויות בתחום, ולצורך זה ביקש הרב חנוך זייברט, ראש העיר להיפגש עם מנהל המחוז, כדי לחדד ולכבד את הנהלים, בהתאם לסיכומים.

לצורך גיבוש מחודש של הנהלים והפעלתם בתיאום בין-מחלקתי השתתפו בפגישה גם הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח של העירייה; מר אהרון מחלוף, סגן מנהל האגף ומנהל מח' החשמל בעירייה; מר שלמה בורובסקי, סגן מנהל אגף שירות ובקרה וגב' ח. כץ, מנהלת המוקד העירוני, ומטעם חב' החשמל גם מר אבי רזניק, מנהל תיק לקוחות בני ברק בחברה.

כתיבת תגובה