חברת חשמל: גידול בהכנסות והפסד של 66 מיליון שקל

הדוחות של חברת החשמל למחצית הראשונה של השנה מספקים תמונה עגומה למדי. ההכנסות גדלו ב-3.8% אך השורה התחתונה הייתה הפסד של 66 מיליון שקל לעומת רווח של 576 מיליון בתקופה המקבילה

יו"ר חברת החשמל. יפתח רון-טל. צילום: יואב ארי דודקביץ' | פלאש 90

דירקטוריון חברת החשמל אישר את הדוחות הכספיים של החברה למחצית הראשונה של השנה. מהדוח עולה, כי החברה הממשלתית סיימה את המחצית הראשונה בהפסד של 66 מיליון שקלים לעומת רווח של 576 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.

נציין כי הרווח בשנה שעברה היה בין היתר בשל הקטנת המחויבות האקטוארית של החברה שיצרה רווח בסך כ-350 מיליון שקל (258 מיליון נטו לאחר מס), ובשל הקטנת מס החברות. בתקופת הדוח, חל גידול של 3.8% במכירות החשמל של החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע הן מגידול בביקוש לחשמל והן מעליית תעריף החשמל.

כתוצאה מהגידול בצריכת החשמל ושינוי תמהיל הייצור, הגדילה החברה את ייצור החשמל בגז, ועל כן גדלה עלות צריכת הגז בכ-250 מיליוני שקלים לעומת התקופה המקבילה אשתקד והגיעה לסך 2.3 מיליארד. גידול זה של כ-12%, נבע כאמור מייצור חשמל מוגבר בגז, למרות הירידה שהייתה במחיר הגז באותה תקופה.

כמו כן, כתוצאה מעליית מחירי הפחם, חל גידול של כ-15% בעלות צריכת הפחם בתקופת הדוח. הגידול הסתכם בכ-200 מיליון שקל, וזאת למרות מגמת ירידה בצריכת הפחם לייצור חשמל. בעקבות היתרי הפליטה העדכניים שהושתו על החברה עוד בשנת 2016.

בסוף השנה הקודמת ביצעה החברה "מבצע פרישה" שכתוצאה ממנו חלה ירידה במצבת כוח האדם של החברה לאורך המחצית הראשונה של השנה הנוכחית. כתוצאה מכך חלה ירידה בעלויות השכר שהסתכמה בכ-92 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ירידה של כשלושה אחוזים.

אלוף במיל' יפתח רון-טל, יושב ראש דירקטוריון חברת החשמל, אמר עם פרסום הדוחות כי "הנהלת החברה מוכיחה יכולות ניהול פיננסי ברמה גבוהה, וזאת תוך שמירה עקבית על מדיניות שמרנית ואחראית. יחד עם זאת, רק רפורמה כוללת ומוסכמת בין כלל הגורמים תביא ליציבות במשק האנרגיה, תאפשר לחברה להתנהל בצורה עסקית ויעילה בסביבה תחרותית משתנה ורוויית רגולציה, ותהווה מאיץ לצמיחה במשק ולהורדת יוקר המחיה".

כתיבת תגובה