חודש היסטורי: הכי הרבה דירות שנרכשו באוגוסט אי פעם

אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר פרסם סקירת ענף הנדל"ן למגורים לחודש אוגוסט 2021 | בחודש אוגוסט נרכשו 14.1 אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר מאז השיא ההיסטורי שנרשם ביוני 2015. בהשוואה לאוגוסט אשתקד זהו גידול של 31%, וגידול של 8% בהשוואה לחודש יולי האחרון | בניכוי העסקאות בסבסוד ממשלתי הסתכם מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש אוגוסט ב-12.5 אלף, גידול של 35% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול של 8% בהשוואה לחודש הקודם | המלאי בידי המשקיעים נותר ללא שינוי – והם מעדיפים לרכוש באזורים זולים עוד יותר מבחינה גיאוגרפית כדי לא לספוג את עליות השוק

דירות בבניה | צילום ארכיון: מרים אלסטר פלאש 90

בחודש אוגוסט נרכשו 14.1 אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר מאז השיא ההיסטורי שנרשם ביוני 2015 (על רקע הקדמת רכישות משקיעים באותו חודש, טרם הכבדת מס הרכישה עליהם). בהשוואה לאוגוסט אשתקד זהו גידול של 31%, כאשר יש לציין כי רמת העסקאות באוגוסט אשתקד היתה גבוהה כשלעצמה, בין היתר על רקע זינוק ברכישות המשקיעים לאחר הורדת מס הרכישה בסוף יולי באותה שנה.  בהשוואה לחודש יולי האחרון נרשמה עליה של 8% במספר העסקאות.

בניכוי העסקאות בסבסוד ממשלתי הסתכם מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש אוגוסט האחרון ב-12.5 אלף,  בדומה לרמה הגבוהה שנרשמה בחודש יוני האחרון (היה הגבוה ביותר מאז יוני 2015 במכירות בשוק החופשי). בהשוואה לאוגוסט אשתקד נרשם גידול של 35% במספר העסקאות בשוק החופשי וגידול של 8% בהשוואה לחודש הקודם.

 בהשוואה היסטורית של חודש אוגוסט האחרון למקבילים לו בעשרים השנים האחרונות זוהי הרמה הגבוהה ביותר של עסקאות, בשוק החופשי ובכלל.

המשקיעים רכשו כשלושת אלפי דירות בחודש אוגוסט, גידול חד של 71% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. בכך מוסיפים הם להוביל את הגידול בסך העסקאות. בשמונת החודשים הראשונים של השנה נרכשו עשרים אלף דירות ע"י משקיעים, יותר מהכמות השנתית שרכשו משקיעים בכל אחת מארבע השנים האחרונות.

ניתוח רמות המחירים של הדירות שרכשו המשקיעים באוגוסט השנה, בהשוואה לאוגוסט 2019 מלמד כי חרף העליה המשמעותית במחירי הדירות באותה תקופה (עליה של 12% לפי מדד הלמ"ס), המחיר הממוצע של הדירות שרכשו המשקיעים באוגוסט השנה היה גבוה ב-5% בלבד בהשוואה לאוגוסט 2019. ההסבר לכך נובע בחלקו משינוי בתמהיל הגיאוגרפי של רכישות המשקיעים, לאזורים זולים יותר, עובדה המתבטאת גם בגובה מס רכישה נמוך משמעותית מזה שבאזורי הביקוש, בשל השוני במחיר הדירה.

מכירות המשקיעים בחודש אוגוסט עמדו על 2.8 אלף דירות, גידול של 27% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול של 8% בהשוואה לחודש הקודם.

"מלאי" הדירות בידי משקיעים נותר גם בחודש אוגוסט ללא שינוי משמעותי, זאת לאחר שמאז אפריל 2016 ועד הורדת מס הרכישה בסוף יולי אשתקד נגרעו מ"מלאי" זה כ-26 אלף דירות.

מכירות הקבלנים (כולל "מחיר למשתכן") הסתכמו בחודש אוגוסט ב-5.3 אלף דירות, גידול של 31% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול של 11% בהשוואה לחודש הקודם.

מכירות "מחיר למשתכן" הסתכמו בחודש אוגוסט ב-1.6 אלף דירות, גידול של 6% בהשוואה לאוגוסט אשתקד, זאת לאחר שמאז פרוץ מגפת הקורונה במרץ אשתקד נרשמה מגמת ירידה ברכישות אלו. יתכן ומגמת ירידה זו נובעת בין היתר משיעור גבוה יחסית של משקי בית שהוצאו לחל"ת עם פרוץ המגפה מבין הזוכים בהגרלות אלו.

רכישות "דירה ראשונה" בשוק החופשי הסתכמו בחודש אוגוסט ב- ב-4.9 אלף דירות, גידול של 33% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול של 15% בהשוואה לחודש הקודם. רכישות משפרי הדיור הסתכמו ב-4.7 אלפי דירות, גידול של 20% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול מתון של 2% בהשוואה לחודש הקודם.

כתיבת תגובה