חוק הסדרי החובות לבעלי עסקים לקראת אישור סופי

בשורה לבעלי עסקים שנקלעו לחובות: ועדת החוקה אישרה לקריאות שנייה ושלישית את החוק להסדרי חוב בזמן הקורונה • הוועדה פיצלה את סעיפי ההקלות לחברות אג”ח שעושות “תספורות” והן לא ייכללו בחוק • האוצר נענה לדרישת היו”ר ח”כ אשר ומגבש מתווה לייעוץ על חשבון המדינה לעסקים שיפנו להסדר

יעקב אשר בדיון בוועדת החוקה | צילום: דוברות הכנסת, עדינה ולמן

ועדת החוקה בראשות ח”כ יעקב אשר אישרה אתמול (ג’) לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס’ 4- הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ”א 2021. החוק ייכנס לתוקפו שבועיים מיום פרסומו וחברות ויחידים יוכלו להיכנס להסדר בשנה הקרובה.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018, אשר נכנס לתוקף בספטמבר 2019, ערך רפורמה כוללת בתחום של חדלות הפירעון לגבי תאגידים ולגבי יחידים. החוק כולל שני מסלולים עיקריים שביניהם יכול לבחור החייב כשהוא נקלע לקשיים: האחד – הליך חדלות פירעון מלא, במסגרתו בית המשפט קובע כי החייב חדל פירעון וניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. במצב זה, ככלל, השליטה בנכסי החייב ובפעילותו הכלכלית יוצאת מידיו ועוברת לשליטת נאמן חיצוני, ונכסיו מחולקים בין הנושים בהליך קולקטיבי לפי סדר הנשייה הקבוע בחוק. השני – הליך של הסדר חוב, שמאפשר לחייב ולנושיו להגיע להסכמה על שינוי בתנאי הפירעון של החוב בלי שהחייב ייאלץ לעבור הליך חדלות פירעון, וזאת תוך הותרת השליטה בידי החייב בזמן המשא ומתן להסדר ולאחריו.

עתה,  על פי ההסדר יוכלו חייבים לקבל עד ארבעה חודשים של “עיכוב הליכים” אבל בשונה מהליך חדלות פירעון לא ימונה נאמן לחייבים והם ימשיכו לנהל את ענייניהם הכספיים השוטפים בעצמם, בכפוף למגבלות ההסדר. יחיד שנקלע לחובות בשל הקורונה יוכל להמשיך לקבל אליו את משכורתו ולשלוט בחשבון הבנק שלו ובתאגידים – מנהלי החברה יישארו בתפקידם, אבל החייב ילווה ביחידים ובתאגידים על ידי “מנהל הסדר” שיסייע להם בגיבוש הסדר החוב ויפקח על עמידתם במגבלות שלו.

בשל התפשטות נגיף הקורונה, הוטלו בישראל מאז חודש מרץ 2020 הגבלות שונות שהקשו עד מאוד על פעילותם של עסקים.  הצעת החוק יוצאת מנקודת הנחה כי צפויה עלייה בהיקף החייבים – תאגידים ויחידים – שיתקשו ומתקשים כבר כעת לעמוד בהחזר החוב שלהם בשל כך, ומבקשת להציע מספר הסדרים שנועדו להתמודד עם מציאות זו.

לפי הצעת החוק, בקשת יחיד לעיכוב הליכים מוגשת לבימ”ש והקפאת ההליכים תימשך עד 4 חודשים. בדומה לעיכוב הליכים לגבי תאגיד, גם לגבי יחיד, מוצע כי לא ייפרעו חובות העבר שלו, אלא לפי הוראות החוק; הוא ייכנס להקפאת הליכים- לא ניתן יהיה לפתוח נגדו בהליכי גבייה של חובות עבר, לא ניתן יהיה להטיל עיקול על נכסיו, ככלל לא ניתן יהיה לפתוח או להמשיך בהליכים משפטיים נגדו ועוד ;מוצע עוד לקבוע סעיף לפיו היחיד יהיה מנוע מלהוציא מרשותו או למכור נכסים או שלא בהתנהלות כלכלית רגילה, אלא באישור בימ”ש.

לפי המוצע, בהליך זה ימונה בעל תפקיד “מנהל הסדר”, שיסייע לחייב, וינהל את הליך גיבוש הסדר החוב, תוך שהוא מחויב להיפגש עם היחיד, ולקיים ישיבת הסדר משותפת עם היחיד והנושים. אם הגיעו להסדר מוסכם – יועבר ההסדר לאישור בית המשפט. אם לא הגיעו הצדדים להסכמה – ההליך עובר למסלול הרגיל של החוק לאישור הסדרי חוב, אשר כאמור מחייב אישור הסדר חוב מוצע באסיפות סוג של כל בעלי העניין ואישור בית משפט.

לגבי תאגידים (ויחידים המנהלים עסק), יחולו הוראות דומות ובנוסף לפי הצעת החוק תוצג לבית המשפט “תכנית הפעלה” לפיה יפעל התאגיד בתקופת עיכוב ההליכים,  “מנהל ההסדר” יפקח על עמידת התאגיד בהוראות תכנית ההפעלה ועל התנהלותה השוטפת, יהיה נוכח בישיבות דירקטוריון התאגיד ויסייע לה להתנהל בתקופה זו בגיבוש הסדר חוב.

 במהלך הדיון הודיע משרד האוצר כי נענה לבקשת היו”ר ח”כ אשר לפיה המדינה תתמוך בעסקים קטנים ובינוניים הנכנסים להסדר, בייעוץ לשיקום, על חשבון המדינה.

 תמר לוי בונה מאגף תקציבים באוצר: “היה לנו רצון שלא יהיה שום תמריץ לעסקים שאחד יקבל הטבות שאחר לא מקבל ובחנו את הצעת יו”ר הוועדה, שמי שנכנס למסלול קורונה יקבל ייעוץ בהליך חדלות הפירעון ועשינו על כך עבודת מטה ראשונית עם הרשות לעסקים קטנים ובינוניים. עלינו עדיין להבין את ההיקפים אך הכוונה היא לאפשר הליך ייעוץ עמוק יותר ונעדכן בשבוע שבועיים הקרובים את הוועדה”.

אסף וקסלר מאגף התקציבים במשרד האוצר הוסיף: “בחנו כל מיני אלטרנטיבות כשהרעיון היה לבחון כפיילוט בגלל שמדובר בעולם מורכב עם השפעות רבות של תמריצים, וחשש לניצול לרעה. דובר על פיילוט ראשוני של עשרות מיליונים ויש גם חשש מהמורכבות”.

היו”ר ח”כ אשר הגיב לדבריהם: “אי אפשר ללכת עם הגישה של החשש מניצול לרעה. צריך לסגור את כל הפרצות ולהביא מתווה מגובש שלוקח בחשבון קביעת גבול בנוגע לעסקים בינוניים. כמה עשרות מיליונים שיושקעו יחסכו הרבה מאוד כסף בשנים הקרובות. אל תפחדו שנפתח חלון חדש ותקפצו את ידכם”.

Inner article

יו”ר הוועדה ח”כ יעקב אשר: “הגענו יחד לתוצאה ראויה ומאוזנת שתוכל להביא את הבשורה לאותם אנשים כשהמטרה היא לוודא שלא יישאר להם כתם לחיים וגם לנסות להוליך אותם קדימה. אני מקווה שאצליח לרתום גם את האוצר לעניין הזה כדי להשלים את המלאכה בצורה הטובה ביותר.

“נפלה בידינו זכות לחוקק חוק כזה בתקופה הקשה הזו של הקורונה, זו בשורה טובה מאוד. אני שמח שגם בימים טרופים של בחירות וקורונה אנחנו עושים את הדברים הראויים ובאומץ. עכשיו צריכים להתפלל שהנסחים יסיימו את הניסוחים כדי שהחוק יובא לקריאות 3-2 כבר מחר במליאה בעזרת השם.

“אדווח לוועדה על תוצאות המו”מ עם האוצר ואני מקווה מאוד שנוכל להגיע עם בשורות שישלימו את המהלך הזה שהוא חשוב לאנשים הקטנים, לחברות הקטנות והבינוניות וזה גם מהלך גדול וטוב לכלכלת ישראל. זו חשיבותו, זה ווין ווין סיטואיישן”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה