חותמים אבטלה? כך תשמרו על זכויותיכם בסגר

לקראת הסגר: הנחיות שירות התעסוקה לציבור לשמירת זכויותיו • מובטלים חדשים וחוזרים, נדרשים להירשם באתר שירות התעסוקה – אין צורך בהתייצבות פיזית בלשכות. עובדים השבים לעבודה ימשיכו למלא טופס קצר באתר השירות ולהצהיר על חזרתם • עקב עבודות תחזוקה שבוצעו באתר לטובת שיפור השירות בתאריך 10.9.2020, דורשי עבודה שנמנע מהם להירשם בתאריך זה יוכלו להשלים את רישומם עד היום 

לשכת תעסוקה | צילום: שירות התעסוקה

לנוכח האפשרות של סגר שני, שירות התעסוקה מזכיר: מובטלים חדשים המבקשים דמי אבטלה או קצבת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי, נדרשים להירשם כדורשי עבודה בשירות התעסוקה, ובנוסף להגיש תביעה באתר ביטוח לאומי. הרישום הראשוני באתר שירות התעסוקה מתבצע בשני שלבים – אימות הזדהות, ורישום והזנת פרטים אשר יסייעו באיתור משרות והכשרות מתאימות. מאז התאריך 1.8.2020, כל עובד שייצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק למשך 14 ימים לפחות, עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה (עד 31.7.2020 נדרשו 30 ימי חל"ת לפחות עבור זכאות).

בדומה למובטלים חדשים, גם על "מובטלים חוזרים" לשוב ולפנות לשני המוסדות – לחדש רישום באתר שירות התעסוקה, ולעדכן סטטוס תעסוקתי באתר ביטוח לאומי. כל עוד לא עברה שנה ממועד התביעה הקודמת, אין צורך בהגשת תביעה חדשה בביטוח לאומי, אלא רק בעדכון סטטוס כאמור ובצירוף מכתב הפסקת עבודה מעודכן. בנוסף, שירות התעסוקה מחדד כי הארכת חל"ת ע"י מעסיק אינה מצריכה דיווח.

עובדים ששבו לעבודתם, נדרשים להמשיך ולמלא טופס דיווח חזרה לעבודה / תחילת עבודה. מדובר בדיווח קל ומהיר שבו עליהם לציין אם חזרו למקום עבודתם המקורי, או נקלטו במקום עבודה חדש ומתי. מילויו של טופס זה, יאפשר את מתן השירות המתאים עבור המעדכנים, וימנע מהם להגיע למצב של תשלום יתר ולחובות מול המוסד לביטוח לאומי, בגין ימים שבהם בפועל כבר שבו לעבודה.

למען הסר ספק, מועד הרישום הראשוני או חידוש הרישום ייחשב כמועד תחילת הזכאות לדמי אבטלה (בכפוף לקריטריונים של ביטוח לאומי), ומועד תחילת העבודה או החזרה לעבודה יהווה מועד סיום הזכאות. לכן, מומלץ לדורשי עבודה להירשם באתר סמוך ככל הניתן למועד הפסקת עבודתם, ומומלץ לעשות זאת לפני הגשת התביעה לביטוח לאומי. בתום כל חודש, שירות התעסוקה מדווח על ימי האבטלה ו/או זכאות הבטחת הכנסה לביטוח לאומי, ועל פי משולמת התביעה אם אושרה.

שירות התעסוקה פועל ליצירת והעמקת הקשר המקוון עם ציבור דורשי העבודה. יחד עם זאת, אין שינוי במדיניות של צמצום ההתייצבות הפיזית בלשכות שירות התעסוקה שעליה הודענו מספר פעמים – קבלת קהל למוזמנים בלבד. דורשי עבודה פטורים מביקור בלשכות, אלא אם נקבעה עמם פגישה בזימון פרטני בשיחת טלפון. למותר לציין שבימי סגר לא יתקיימו פגישות כלל בלשכות.

שירות התעסוקה מעדכן בנוסף כי עקב עבודות תחזוקה שבוצעו באתר לטובת שיפור השירות בתאריך 10.9.2020, דורשי עבודה שנמנע מהם להירשם בתאריך זה יוכלו להשלים את רישומם עד מחר, 14.9.2020 (כולל), והם יוכרו וידווחו למוסד לביטוח לאומי כאילו דיווחו ב-10.9.2020. כמו כן שירות התעסוקה יעלה בימים הקרובים מנגנון דיווח שיקל על המעסיקים ויאפשר להם לחתום על הצהרה ולהעלות קובץ אקסל מובנה, וכך יוכלו לדווח על עובדיהם שהוצאו לחל"ת באופן קולקטיבי.

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "אנו נערכים לכל תרחיש של עליה במספר דורשי העבודה. נמשיך להקל ולפשט תהליכים לטובת דורשי העבודה, תוך קריאה לציבור לעדכן אותנו אם חל שינוי במצבו התעסוקתי".

כתיבת תגובה