חזרה להיקפי גירעון נמוכים? לא בשנים הקרובות

במבט קדימה, גם השנה הנוכחית צפויה להסתכם בגירעון תקציבי משמעותי (בטווח של 8%-11% תוצר) • זאת, עקב ההימשכות של המשבר גם אל תוך שנת 2021, תוך רמות תחלואה גבוהות וכתוצאה הגבלות משמעותיות על הפעילות, גם כשתהליך היציאה מהסגר החל • לאור זאת, נראה כי חזרה להיקפי גירעון נמוכים (סביב 3% ותוצר ופחות מכך), לא צפויה להתרחש בשנים הקרובות

רשות המסים | צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90

פרסום משרד האוצר באשר לביצוע התקציב מלמד כי פעילות הממשלה בחודש ינואר 2021 הסתכמה בגירעון של 0.1 מיליארד ₪ לעומת עודף של 5.9 מיליארד ₪ בינואר 2020. יש לציין שמדובר בגירעון נמוך משמעותית בהשוואה לגירעון החודשי הממוצע בחודשי המשבר אשתקד, שעמד על כ-16 מיליארד ₪ (מרץ-דצמבר 2020).” עוד הם מוסיפים כי, “ההכנסות ממסים הסתכמו בכ-34 מיליארד ₪, על אף הסגר השלישי המהודק בו היה נתון המשק לאורך רוב חודש ינואר. מדובר בגידול (ריאלי) חד יחסית של כ-5.6% לעומת ינואר 2020, לפני פרוץ משבר הקורונה, אותו משרד האוצר מציין כמרשים, לאור הנסיבות. גידול זה, חל כתוצאה מעלייה של 12.5% בהכנסות ממסים ישירים, כאשר מנגד ההכנסות ממסים עקיפים ירדו ב-1.6%, עקב צמצום הפעילות במרבית הענפים וירידה ביבוא בזמן הסגר.

יצוין כי, במבט קדימה, גם השנה הנוכחית צפויה להסתכם בגירעון תקציבי משמעותי (בטווח של 8%-11% תוצר). זאת, עקב ההימשכות של המשבר גם אל תוך שנת 2021, תוך רמות תחלואה גבוהות וכתוצאה הגבלות משמעותיות על הפעילות, גם כשתהליך היציאה מהסגר החל. לאור זאת, נראה כי חזרה להיקפי גירעון נמוכים (סביב 3% ותוצר ופחות מכך), לא צפויה להתרחש בשנים הקרובות.

רכישות המט”ח של בנק ישראל

בנק ישראל ממשיך לממש את תכניותיו, תוך עדכונן לעיתים תכופות, במטרה להשיג את יעדיו בתחום יציבות המחירים והיציבות הפיננסית. מעבר לתכנית רכישות המט”ח, בנק ישראל ממשיך לתמוך בפעילות הממשלה על-ידי רכישה של אג”ח ממשלתיות. כך, בחודש ינואר רכש בנק ישראל אג”ח ממשלתיות בהיקף של 4.2 מיליארד ₪, ומתחילת התכנית רכש בנק ישראל במצטבר אג”ח ממשלתיות בהיקף של 50.4 מיליארד ₪, והוא צפוי להמשיך בתכנית הרכישות גם בחודשים הבאים. כל זאת, מתוך מסגרת של 85 מיליארד ₪ עליה הודיע.

Inner article

ממצאי סקר המגמות בעסקים של הלמ”ס

על אף השיפור במדדי הפעילות, יש לציין שבחלק מהענפים הציפיות הן להרעה בפעילות בחודש פברואר, אשר משקפת ירידה מסוימת במידת האופטימיות בקרב הסקטור העסקי. זאת, בדגש על הרעה משמעותית בציפיות להיקף המכירות וההזמנות מספקים בענף המסחר הקמעוני, הרעה משמעותית בציפיות להיקף המכירות ליצוא בענף השירותים והרעה מסוימת בציפיות להיקף הפעילות בענף הבינוי בחודש פברואר.

לסיכום, בימים אלה החל תהליך היציאה האיטי והמדורג של המשק מהסגר השלישי. אולם, על רקע נתוני התחלואה הגבוהים, ולמרות ששיעור המתחסנים בישראל גבוה בהשוואה בינלאומית, מרבית ההגבלות על הפעילות נותרו ברמה גבוהה יחסית, ולכן פעילות הסקטור העסקי לא צפויה להתאושש באופן משמעותי בזמן הקרוב, בדגש על ענפי המסחר והשירותים. ככל שיהיה שינוי לכיוון של חזרה לפעילות נרחבת יותר, כפי הנראה במהלך הרביע השני של השנה, כך הדבר יתמוך בפעילות הסקטור העסקי.

הכותב הוא הכלכלן הראשי של בנק לאומי, הסקירה נכתבה יחד עם הכלכלן יניב בר

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה