חישוב מנגנוני הריבית עומד להשתנות משמעותית

אחרי 18 שנים: המלצות לשינוי מנגנוני הריביות לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה • הצוות שחיבר את הדו”ח ובו ההמלצה על השינוי ראה חשיבות רבה בשמירה על מנגנון פשוט ויעיל שימשיך לשמש את הציבור במסגרת התקשרויות פרטיות

ריבית | צילום אילוסטרציה: graletta, שאטרסטוק

צוות משותף בראשות החשב הכללי ובו נציגי ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי) ממליץ על שינוי משמעותי בריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ”א- 1961, מסדיר את מנגנוני הריבית וההצמדה שיחולו על סכומים שנפסקו בפסקי דין של בתי המשפט. מנגנוני חישוב הריביות הקיימים בחוק כיום אינם עומדים בתכליות החוק ואינם תואמים את תנאי השוק אשר השתנו רבות ממועד עדכונם האחרון לפני 18 שנים. כך לדוגמה, ריבית הפיגורים הקבועה בחוק הינה מוחלטת ונקבעה ללא תלות בשיעור ריבית הבסיס אשר פחתה במהלך תקופה זו באופן משמעותי.

250/200 סייד בר + קובייה

המלצות הצוות כוללות יצירת מתווה ריביות אפקטיבי ומאוזן אשר יעודד את הציבור לשלם חובות לצד שמירה על שיעורי ריביות המותאמים לתכליות החוק. הצוות ראה חשיבות רבה בשמירה על מנגנון פשוט ויעיל שימשיך לשמש את הציבור במסגרת התקשרויות פרטיות. כך לדוגמה כוללות ההמלצות: הפחתת דמי הפיגורים וביטול מנגנון ריבית דריבית כך שדמי הפיגורים ייקבעו באופן יחסי לריבית הבסיס. שינוי זה יוביל לצמצום תפיחת החובות באופן לא פרופורציונלי ביחס לקרן והריבית. כמו כן, ישונה המנגנון לחישוב ריבית הבסיס, כך שיאפשר לנושים לקבל פיצוי המבטא את הנזק שנגרם להם בשל העיכוב בקבלת תשלומים והפרדה בין מנגנון הריבית, שתכליתה פיצוי הנושה, לבין דמי הפיגורים שתכליתם תמרוץ החייב לשלם.

ההמלצות המפורטות בדו”ח הביניים להערות הציבור פורסמו בשבוע שעבר. בראש הצוות לבחינת מנגנוני הריבית בחוק פסיקת ריבית והצמדה, עמד סגן החשב הכללי, מר גיל כהן, והשתתפו בו  נציגי משרד האוצר, משרד המשפטים – ייעוץ וחקיקה, רשות האכיפה והגביה, הסיוע המשפטי ובנק ישראל.

החשב הכללי, מר יהלי רוטנברג: “לריביות הנקבעות מכוח החוק תפקיד מרכזי במשק והשפעות נרחבות על הכלכלה והחברה הישראלית. במהלך דיוני הוועדה נשקלו שיקולים רבים בכדי לוודא כי מנגנוני הריבית הינם פשוטים ויעילים מחד, ותואמים את מצב המשק לאורך זמן מאידך, כל זאת תוך שמירה על האיזון בין האינטרסים של הנושים והחייבים. אני מבקש להודות לחברי הצוות על עבודתם לשם גיבוש הדוח המקצועי שלפניכם ולשר האוצר על הרוח הגבית”.

870/135 ליינר ארטקל

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי), מר מאיר לוין: “הריביות של חוק פסיקת ריבית והצמדה חלות על חלק גדול מהציבור וזאת לעיתים מבלי שאנשים מודעים לכך. כך למשל חלות הריביות על שיקים שחוזרים, חוזי שכירות ושלל הסכמים אחרים. על כן להמלצות הצוות השפעה ישירה על המציאות הכלכלית של אנשים רבים. המלצות הצוות אשר הוקם ביוזמת מחלקת ייעוץ וחקיקה ואגף החשב הכללי, מתוות מנגנון מאוזן אשר מבטיח כי הזוכים יקבלו פיצוי הולם על הנזק שנגרם להם בשל עיכוב בתשלום לצד יצירת תמריצים אפקטיביים אשר ישמשו כגורם מניע לתשלום החובות ולא יהפכו לחסם לתשלומם. אני מבקש להודות לצוות על עבודתו המקצועית והמסורה”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה