חרבות ברזל: צו מיוחד ירחיב מהיום את שעות העבודה במשק

מלחמת ׳חרבות ברזל׳ – בתום הערכת מצב עקב המלחמה והמחסור בעובדים במשק, שר העבודה יואב בן צור חתם על הרחבת שעות העבודה במשק | זאת, בשל גיוסם של עובדים רבים לשירות מילואים והצפי לגיוס עובדים נוספים | לפי משרד העבודה, עובדים מתקשים וחוששים להגיע למקומות עבודתם

שר העבודה יואב בן צור | צילום: דוברות משרד העבודה

בשל המצב המיוחד בעורף עקב המלחמה אשר הוכרז ביום השבת האחרונה, על רקע סגירתם של מוסדות חינוך, ובשל גיוסם של עובדים רבים לשירות מילואים והצפי לגיוס עובדים נוספים, עובדים מתקשים וחוששים להגיע למקומות העבודה – ישראל נמצאת עתה במצב שבו עובדים רבים נעדרים ממקומות עבודתם.

בימים האחרונים התקבלו פניות רבות ממעסיקים במינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה לקבלת היתרים מיוחדים להעסקת היקפים נרחבים של עובדים בשעות מרובות לנוכח המצב המיוחד. לנוכח האמור, ולאחר התייעצות עם הציבור והארגונים ושקילת כלל השיקולים, שר העבודה יואב בן צור חתם היום על היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות כהוראת שעה אשר יאפשר למשק להתמודד עם השינויים שנגרמים כתוצאה מהכרזה על מצב מיוחד בעורף ומהיעדרויות העובדים.

לפי תנאי ההיתר, תורחב מכסת השעות הנוספות השבועית ל-25 שעות. אורך שבוע העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 67 שעות, ומכסת השעות בחודש עבודה לא תעלה על 90. כמו כן, תתאפשר העסקה עובדים במשך של עד 14 שעות יומיות (כולל שעות נוספות), ובכפוף לכך שהעובד נתן את הסכמתו לכך, וכן בכפוף לכך שתינתן לעובד הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה- 12 ל- 14 ביום עבודה כאמור.

ההיתר יכנס לתוקפו החל מהיום (ג) עד לתום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד תום 14 יום ממועד פרסומו של ההיתר, לפי המוקדם מביניהם.

שר העבודה יואב בן צור הסביר, כי "מדינת ישראל נמצאת תחת מלחמה ואנו פועלים בשום שכל כדי למנוע מחסור במזון ומוצרי חירום. תפקידו של משרד העבודה לספק מענה לשוק העבודה ולדאוג להמשך ייצור ואספקת שירותים חיוניים לאזרחים".

לדבריו, "נמשיך לבצע הערכות מצב נרחבות על תפקוד שוק העבודה ואנו נעשה ככל שביכולתנו לשמור על זכויתיהם ושלומם של העובדים לצד המשך תפקוד סדיר של המשק".

כתיבת תגובה