אושרה בקשת עיקול על כ-400 אלף ש"ח מנכסי 'פרי נדל"ן'

האם קבוצת 'אלדד פרי נדל"ן' בקשיים? בקשה לעיקול כ-400,000 ש"ח מנכסי הקבוצה אושרה בהוצאה לפועל • זאת, במסגרת סכסוך מול לקוחות החברה • התובעים: "צ'קים של הקבוצה חזרו שוב ושוב ושוב…" • אלדד פרי בתגובה: מדובר ברוכש שביקש לצאת מהקבוצה בגלל שאין בידו כספים להשלמת העסקה, החברה, לפנים משורת הדין, ומטוב לבה הסכימה להעביר לו תשלומים בטרם נמכרה דירתו, כאשר עד עתה נפרעו כחצי מיליון ש"ח; עם פרוץ משבר הקורונה החברה פנתה לרוכש וביקשה שלא יפקיד את יתרת ההמחאות שנתנה לו מטוב ליבה עד לקביעת הסדר תשלומים חדש. הרוכש בחר להפקיד את הצ'ק ביודעו שהוא בוטל ופנה להוצאה לפועל ולתקשורת כאמצעי לחץ, כל זאת בזמן שהוא עדיין מחזיק בזכויות ובמקביל מחזיק במאות אלפי שקלים של החברה. נגיש התנגדות להליך ההוצאה לפועל ואנו מאמינים שהוא יבוטל, ובכל מקרה מדובר בסכום זניח שאינו מאיים על חוסנה של החברה"

בניין של 'פרי נדל"ן' | צילום אילוסטרציה: יח"צ

לאחר שבשנים האחרונות הוכתרה ע"י כתבי נדל"ן ככוכבת העולה בשמי קבוצות הרכישה, האם קבוצת 'אלדד פרי נדל"ן' בקשיים? כך נרמז לפחות מבקשה דחופה ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב שהוגשה ביום א' האחרון (25/7) על ידי עוה"ד גיא סרוסי, לעיקול ודיס-פוזיציות בכל הנכסים וחשבונות הבנק השייכים לחברת 'אלדד פרי נדל"ן בע"מ' מארגנת קבוצת הרכישה לפרויקט הנדל"ן 'הורייזן' בבת ים – בקשה אשר התקבלה ע"י רשמת ההוצאה לפועל מיכל שכנר.

בקשתו של עו"ד סרוסי נסמכה על שורה ארוכה של צ'קים שלא כובדו, ואשר ניתנו על ידי החברה לבני זוג אשר נרשמו לקבוצת הרכישה בפרויקט 'הורייזן' בחודש דצמבר 2017.

על פי הבקשה, בני הזוג העבירו 825 אלף שקלים – כ-50% מערך הדירה בפרויקט, ל'אלדד פרי נדל"ן'  – אך כשנה לאחר מכן החליטו בני הזוג לחזור בהם מהשתתפותם, לאחר שהתברר להם שלפרויקט לא יינתן ליווי בנקאי כפי שהובטח להם, אלא ליווי חוץ בנקאי שיגרור עימו ריבית הגבוהה מ-10% בשנה.

לדברי עוה"ד סרוסי, לאחר מו"מ בין הצדדים סוכם כי חברת 'פרי נדל"ן' תחזיר את הכספים לבני הזוג תוך פריסת תשלומים בצ'קים דחויים נושאי ריבית.

לדבריו, בני הזוג קיבלו לידיהם שש המחאות דחויות בסכום כולל של 687 אלף ש"ח, אך למרות שההמחאה הראשונה אכן נפדתה, ההמחאות שניתנו מיד לאחריה בוטלו באופן חד-צדדי על ידי 'פרי נדל"ן' ללא כל הסבר ובניגוד לחוק.

על פי הבקשה – לאחר מו"מ בין בני הזוג לנציגי 'פרי נדל"ן', ניתנה לבני הזוג סדרת צ'קים חדשה תחת הישנה, ובה נפרס החוב שנותר בתוספת ריבית, כאשר מועד פדיון הצ'ק האחרון בסדרה מוזז קדימה בצורה משמעותית לעומת מועדו בהסדר הראשון. אך גם כאן, לדברי עו"ד סרוסי, חרף הסכמת בני הזוג להסדר, הסצנריו חזר על עצמו, כאשר ההמחאה הראשונה מכובדת, בעוד אלה שלאחריה מחוללות על ידי 'פרי נדל"ן'.

על פי הבקשה – לאחר שהתופעה חזרה בשלישית, ולאחר הסדר חדש אותה הציעה החברה, במסגרתו התשלום האחרון יגיע לידי בני הזוג רק בחודש פברואר 2021 – החליטו השניים לפנות לסעדו של בית המשפט, ושכרו את שירותיו של עוה"ד גיא סרוסי המתמחה בגביית חובות ובייצוג חייבים בהליכי הוצאה לפועל וחדלות פירעון.

על פי המתואר בבקשה – בחודש יוני האחרון, לאחר מו"מ אותו ניהל עו"ד סרוסי מול 'פרי נדל"ן', הגיעו הצדדים לכדי הסכם פשרה, לפיו תעביר החברה סדרת המחאות חדשה, רביעית במספר, להסדרת החוב, בתוספת פיצוי בסך 30 אלף שקלים.

לדברי עו"ד סרוסי, להסכם צורפה סנקציה מאיימת בכל הנוגע לחילול המחאות מצד 'פרי נדל"ן', אך גם הפעם, באופן מפתיע, נפדו שתי ההמחאות הראשונות כחוק, אך שתי ההמחאות הבאות שלאחריהן בוטלו חד צדדית על ידי החברה בניגוד לחוק ובניגוד להסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים.

עו"ד גיא סרוסי | צילום: אביעד פוקס

לדברי עו"ד סרוסי, בשלב זה לא נותרה בידיו ברירה אלא לפתוח בהליך הוצאה לפועל נגד החברה, ולדרוש פירעון מיידי של החוב, תוך הצמדתו לריבית החריגה הנהוגה בהוצאה לפועל.

לדבריו, "פתיחת הליך בהוצאה לפועל לקבוצת בנייה כה משמעותית מעמידה אותה במצב לא פשוט. אילו הבעיה לא תיפתר במהירות, החברה עלולה למצוא את עצמה בבעיות קשות בכל הנוגע לקבלת אשראי בנקאי, וכן בקושי רב להעביר נכסים לרוכשים – עקב הטלת הדיספוזיציות הצפויה על נכסי הקבוצה". לדבריו, "מעבר לאי העמידה בהסכמים חתומים עם הרוכשים, ומעבר להתנהלות פורעת החוק, בכל הנוגע למסירת המחאות ללא כיסוי וביטולן באופן חד צדדי – נחשפו דרכי התנהלות הנוגדות לכאורה את החוק בכל הנוגע להתנהלות קבוצות הרכישה".

"כך למשל", טוען עו"ד סרוסי, "נחשף עירוב מוחלט בין התשלומים המועברים לבעל הקרקע ('פרי אסטרטגיות') לבין התשלומים שהועברו למארגן קבוצת הרכישה ('אלדד פרי נדלן') תוך הנפקת חשבוניות מס צולבות ולא תואמות בין שתי החברות, כאילו מדובר בכיס אחד".

התנהגות סחטנית וכפוית טובה

ומה טוענת החברה על המקרה המתואר? הנה תגובתה: "פרי נדלן בנתה ובונה כ- 3000 יח"ד במסגרת פרויקטים יזמיים וקבוצות רכישה. לחברה מלאי גדול של קרקעות בשווי של מאות מיליוני שקלים על פי דוחות שמאיים ורק בחודשי הקורונה פרעה החברה 110 מיליון ₪ סכום שמציב אותה כאחת החברות הפרטיות החזקות בארץ בתחום הנדל"ן.

"על אף משבר הקורונה החברה בחרה שלא ליטול מענק מהמדינה כפי שמגיע לה וכמו כן שלא לבקש הלוואה בערבות מדינה. לחברה אין כל חוב לרשויות המס ולמותר לציין כי מעולם לא סורב צ'ק של החברה בבנק.

"במקרה המדובר, רוכש בקבוצת רכישה בבת ים ביקש לצאת מהקבוצה לאחר רכישת הקרקע כי אין בידו כספים להשלמת העסקה. החברה, לפנים משורת הדין, ומטוב לבה הסכימה להעביר לו תשלומים בטרם נמכרה דירתו, כאשר עד עתה נפרעו כחצי מיליון ש"ח.

"במקביל החברה החלה לקדם מהלך כולל של מעבר מפעילות במסגרת קבוצת רכישה למתווה יזמי הכרוך בהשקעה גדולה. עם פרוץ משבר הקורונה והשפעתו על כל המשק הכלכלי, החברה פנתה לרוכש וביקשה שלא יפקיד את יתרת ההמחאות שהיא נתנה לו מטוב ליבה עד לקביעת הסדר תשלומים חדש שיהיה נוח גם לחברה.

"הרוכש בחר להפקיד את הצ'ק ביודעו שהוא בוטל ופנה להוצאה לפועל ולתקשורת כאמצעי לחץ, כל זאת בזמן שהוא עדיין מחזיק בזכויות ובמקביל מחזיק במאות אלפי שקלים של החברה.

"החברה תגיש התנגדות להליך ההוצאה לפועל ואנו מאמינים שהוא יבוטל. בכל מקרה מדובר בסכום זניח שאינו מאיים על חוסנה של החברה.

"החברה לא הייתה מחויבת מלכתחילה לחלצו מההסכם והיא אינה מתכוונת להיכנע עכשיו או בעתיד לרוכשים שעושים שימוש  באמצעי התקשורת כאמצעי לחץ  ולהתנהגות סחטנית וכפוית טובה".

פרויקט יזמי או קבוצת רכישה

אלא שהמקרה שמתפרסם ב'ביזנעס' ככל הנראה אינו הקושי היחידי של הקבוצה. מכתבתה של עדי כהן ב-TheMarker שפורסמה אמש עולה, כי "חברת פרי נדל"ן, שהתמחתה שנים בארגון קבוצות רכישה, מבקשת לסיים את פעילותה בנתח השוק הזה לטובת מעבר לפרויקטים יזמיים בלבד – אך בשנה האחרונה נראה כי מצבה הפיננסי של החברה מעורר סימני שאלה. לידי TheMarker הגיעו עדויות על קשיי תשלומים לספקים, צ'קים שנרשמו לטובת לקוחות ובוטלו על ידה, תיק הוצאה לפועל ותביעות משפטיות מצד לקוחות הטוענים כי החברה חייבת להם כספים בהיקפים מצטברים של מיליוני שקלים. לצד אלה, גם דן אנד ברדסטריט מעידים כי על פי נתוניהם, "חלה עלייה ברמת הסיכון של החברה".

לפי TheMarker, "פרי נדל"ן היא זרוע הנדל"ן בקבוצת אלדד פרי בע"מ. הקבוצה מצויה בבעלות משותפת של אלדד פרי ושל איש העסקים חיים חמו – יהודי המתגורר בשווייץ, שרכש 40% ממניות הקבוצה בינואר. על פי נתוני החברה, היא מעורבת כיום בהקמתן של כ–3,000 יחידות דיור ברחבי ישראל, לצד מיזמי משרדים ומסחר".

עדי כהן מתארת כי "חלק מהפרויקטים מבוצעים כפרויקטים יזמיים, אך עיקר פעילותה בתחום המגורים התבסס על ארגון קבוצות רכישה, תחום שבו ממשיכה החברה להיות פעילה גם כיום. במסגרת קבוצת רכישה, מתאגדים כמה חברים לרכישת הקרקע, ושוכרים את שירותיהם של קבלן ואנשי מקצוע נוספים לבניית הפרויקט כשהם עצמם פועלים כיזמים ואינם נהנים מהגנות חוק המכר. לידי TheMarker הגיעו בחודשים האחרונים עדויות, שלפיהן לקוחות שביקשו לצאת מקבוצות הרכישה שאליהן הצטרפו קיבלו התחייבויות מצד החברה להשבת כספם, אך בכמה מקרים הכסף לא הושב, והלקוחות החלו לתבוע את החברה", נכתב בכתבה.

לפי הדיווח, "בינתיים, זה יותר משנה שמתנהלת במשרדו של הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, עמית גריידי, בדיקה כנגד פרי נדל״ן, במסגרתה נבחן אם בחלק מהפרויקטים שבהם מציגה את עצמה החברה כמארגנת קבוצת רכישה – מוטעים הלקוחות לחשוב כי הם רוכשים דירות בפרויקט יזמי. בדיקה זו מבוצעת בשל התחייבויות שניתנו מצד החברה ללוחות זמנים מוגדרים, מחירים סופיים, ורשת ביטחון מובטחת בפרויקטים, כמקובל בפרויקטים יזמיים.

"במסגרת חקירה של הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, נבחן אם בחלק מהפרויקטים שבהם פרי נדל"ן מציגה את עצמה כמארגנת קבוצת רכישה – מוטעים הלקוחות לחשוב כי הם רוכשים דירות בפרויקט יזמי. מבדיקת TheMarker עולה שמאוקטובר 2019 פרי נדל"ן החלה להסב בפועל את כלל פרויקטיה, כולל קבוצות רכישה, לפרויקטים יזמיים; וכי במסגרת ההליך, חלק מהפרויקטים ספגו התייקרויות שהתגלגלו לסכומים שנדרשו מחברי הקבוצות, לעתים בסך מאות אלפי שקלים ליחידת דיור.

"בעקבות ההתייקרות, חלק מלקוחות החברה ביקשו לסגת מהעסקות – ולקבל את כספם חזרה. אלא שעל פי החברה, הסכמי ההצטרפות לקבוצות הרכישה שעליהם חתמו אינם מאגדים כל זכות ליציאה מהפרויקטים, והדרך המקובלת לצאת מקבוצות הרכישה – היא אך ורק בדרך של מכירת הזכויות.

"בחברה מסבירים שעל מנת לבוא לקראת הרוכשים, רכשה פרי נדל"ן עד כה את זכויותיהם של עשרות רוכשים שביקשו לצאת מההסכמים. ואולם, לטענתה, לאחר פרוץ משבר הקורונה, פנתה החברה לחברי הקבוצה הנותרים, להם הובטחה היציאה מהעסקה, בבקשה שלא להפקיד את הצ'קים ולהמתין לכניסת חבר חדש לקבוצה לפני שיוכלו לצאת.

"באשר לזכות היציאה של חברים מקבוצות רכישה מסביר אליאב כי "זכות זו משתנה מהסכם להסכם, אך בדרך כלל, האפשרות היחידה לצאת מקבוצת רכישה היא למצוא מי שייכנס בנעליך. כלומר, כחבר קבוצה, עליך להמשיך ולעמוד בהתחייבויות להן הסכמת, או להביא רוכש שיקנה את חלקך". לצד זאת, מדגיש אליאב כי "במקרה שניתנה לרוכש או חבר קבוצה התחייבות לתקרת תשלום מסוימת במעמד ההצטרפות, והתקבלה לאחריה החלטה לעבור לפרויקט יזמי שמשמעותה התייקרות מעבר לאותה התקרה – יש לו את הזכות החוזית הקודמת, שהוא יכול לעמוד עליה ולא להסכים למתווה החדש. לצד זאת, אם נקבעה הסכמה בין הצדדים על ביטול העסקה, לא משנה מאילו מניעים – מדובר בהסכם חוזי מחייב לכל דבר".

"לפי אליאב" ציטטה כהן, "המעבר של קבוצות רכישה למתכונת יזמית עשוי להיות בעייתי: "פרויקט יזמי ביסודו נשען על חברה או אדם שקונים קרקע, מביאים בעלי מקצוע, מתכננים, מבצעים ומוכרים דירות כשחברי הקבוצה הם בעלי הקרקע ולכן יש בעייתיות מובנית במעבר הזה. מי נותן מתווה יזמות כשאני עצמי בעל הקרקע? איך ייתנו את ערבויות חוק המכר — כשהכסף כבר שקוע בקרקע עצמה?", ציטטה כהן ב-TheMarker את הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון.

"לחץ בריוני"

ואולם מפרי נדל"ן נמסר ל-TheMarker בתגובה לטענות שעלו בכתבה, כי "פרי נדל"ן בנתה ובונה כ–3,000 יחידות דיור במסגרת פרויקטים יזמיים וקבוצות רכישה. לחברה מלאי גדול של קרקעות בשווי של מאות מיליוני שקלים על פי דוחות שמאיים וכפי שהוצג ל–TheMarker, רק בחודשי הקורונה פרעה החברה 110 מיליון שקל, סכום שמציב אותה כאחת החברות הפרטיות החזקות בארץ בתחום הנדל"ן. על אף משבר הקורונה החברה בחרה שלא ליטול מענק מהמדינה כפי שמגיע לה וכמו כן שלא לבקש הלוואה בערבות מדינה. עם זאת, תקופת הקורונה התאפיינה בכל המשק בהסדרים חדשים בין חברות לספקים. פרי נדל"ן נעתרה לבקשות של שותפים עסקיים לדחיית תשלומים, ובהתאם פנתה לכמה ספקים שלה וקבעה הסדרי תשלום חדשים. מדובר בהתנהלות אחראית מצד החברה".

"ל–TheMarker הוצגו מסמכים שלחברה אין כל חוב לרשויות המס, ולמותר לציין כי מעולם לא סורב צ'ק של החברה בבנק. בתקופה האחרונה, לאור החמרת הרגולציה בתחום קבוצות הרכישה, החברה פנתה למהלך יוצא דופן של המרת פרויקטים של קבוצות רכישה לפרויקטים יזמיים. לצורך קידום ומימון המהלך החברה הכניסה שותף שהזרים לחברה הון גדול מאוד. המשמעות עבור חברי הקבוצה היא ביטחון רב יותר בעסקה, התחייבות למועד מסירה, בטוחות ואחריות בהתאם לחוק המכר וכן רווח עתידי של מאות אלפי שקלים לכל רוכש בשל הפער בין עלות הדירה שרכש לעלותה בשוק. מרבית חברי הקבוצות בירכו על המהלך והבינו את היתרונות והם מנהלים משא ומתן מול החברה להסדרתו.

"עוד לפני היציאה למהלך של המרת הקבוצות לפרויקטים יזמיים ולפני משבר הקורונה, החברה אפשרה לקומץ רוכשים, לפנים משורת הדין, לצאת מהפרויקט על חשבונה תוך שהיא קונה מהם את חלקם ואף העבירה להם צ'קים לצורך המהלך. זאת, בניגוד להסכם השיתוף המאפשר יציאה מקבוצת רכישה רק אם נמצא רוכש חלופי.

"עם פרוץ המשבר שיצר האטה בכל השוק וחייב את החברה בנקיטת משנה זהירות, פנתה החברה לחברי הקבוצה בבקשה שלא להפקיד את הצ'קים ולהמתין לכניסת חבר חדש לקבוצה בטרם יוכלו לצאת. כעת אותם רוכשים מנצלים ניצול ציני של טוב לבה של החברה, הם מתנגדים למעבר לפרויקט יזמי, ומתנהלים בצורה בריונית, תוך ניצול אמצעי התקשורת ליצירת לחץ על החברה.

"אין בכוונתנו להיכנע ללחץ בריוני זה ויש לנו את מלוא הזכות המשפטית שלא לרכוש מהם את חלקם בפרויקט ללא רוכש חלופי".

כתיבת תגובה