יומיים של אינפלציה

היום (שלישי) מדד המחירים לצרכן בארה"ב, צפוי לעלות ב-0.4 אחוז. בניגוד לציפיות כרגע בשוק אנו מצפים שהבנק כן יעלה את הריבית בשבוע הבא אך רק ב-0.25 | מחר (רביעי) תפרסם הלמ"ס את מדדי המחירים לצרכן לחודש פברואר ואנו צופים עלייה של 0.3 אחוז בהובלת מדדי הדיור. מדד תשומות הבניה צפוי להמשיך ולהפתיע | במשכנתאות חזרנו כמעט 3 שנים לאחור. אנו צופים המשך התמתנות בפעילות

FREEPIK

מחר (רביעי) תפרסם הלמ"ס את מדדי המחירים לצרכן לחודש פברואר ואנו צופים עלייה של 0.3 אחוז בהובלת מדדי הדיור (שכירות), התחבורה (מחירי הרכבים והנסיעות לחו"ל בשל הפיחות בשקל) והמזון (מחירי הביצים, הפירות  והמסעדות). העלייה תקוזז בחלקה על ידי הירידה עקב פעולות הממשלה במחיר הדלק (הפחתת הבלו בתחילת פברואר), החשמל (הפחתה במחיר לאחר העלייה בינואר) והמשך ירידה עונתית במחירי ההלבשה. מדד נוסף שיתפרסם מחר וצפוי להמשיך ולעלות בחודשים הקרובים יותר מהתחזיות המוקדמות הוא מדד תשומות הבנייה. זאת לאור רעידת האדמה ההרסנית בטורקיה. (משם מיובא חלק גדול מהתשומות), לצד ביקושים עזים שצפויים בעתיד לחומרי גלם ולמוצרים משלימים שנועדו לבנייה מחדש של האזורים שנהרסו.

בצד השני של האוקיאנוס, הפוקוס של המשקיעים יהיה היום (שלישי) על מדד המחירים לצרכן בארה"ב, שצפוי לעלות ב-0.4 אחוז (על פי נתונים מנוכים עונתיות), אך האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים צפוייה להמשיך ולהתמתן לאור יציאתו של מדד פברואר הגבוה (0.9%) מהשנה שעברה מהחישוב השנתי. הפרסום יהיה הנתון המרכזי האחרון לפני החלטת הריבית של הבנק המרכזי ברביעי הבא.

 נגיד הבנק המרכזי בארה"ב הדגיש בנאומו האחרון (שבוע שעבר) שהנתונים החזקים מהצפי שפורסמו לאחרונה ייתכן שתומכים בקצב העלאת ריבית גבוה יותר ממה שהעריכו קודם. יחד עם זאת, ברור שפשיטת הרגל של בנק SVB (ואחרים) טורפת את הקלפים ומדגישה את עליית הסיכון המערכתי. אנו מצפים שהבנק כן יעלה את הריבית אך ב-0.25 נקודת אחוז בלבד יחד עם עדכון כלפי מעלה של תחזיות הבנק לריבית הקצרה. זאת בניגוד לציפיות האחרונות בשווקים שהאירוע יגרום לעצירה כמעט מוחלטת של עליית הריבית (ואף להורדה בעוד מספר חודשים).

העבר עוד לפנינו

בפברואר, הריבית השקלית הממוצעת למשכנתא עלתה לרמתה הגבוהה ביותר מזה יותר מעשור (5.3%). לאור זאת הפעילות בשוק הדיור ממשיכה להתמתן. כך סך המשכנתאות שנלקחו בפברואר עמד על כ-5.7 מיליארד ₪, הרמה החודשית הנמוכה ביותר מאז אמצע 2020. אנו צופים המשך התמתנות בפעילות לאור הערכתנו שתהליך עליית הריבית ועליית האבטלה עדיין לא הסתיימו.

העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים התרחב ל-5.2 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2022 (על פי נתונים מנוכי עונתיות), כאשר העודף בחשבון השירותים התכווץ לצד התכווצות גם בגירעון בחשבון הסחורות. בסיכום שנתי העודף עמד על כ-19.7 מיליארד דולר, כ-3.8 אחוזים מהתוצר, ירידה בהשוואה לשנתיים הקודמות (4.4% ו-5.5% בהתאמה). במבט קדימה, אנו מצפים שהעודף בחשבון השוטף יצטמצם לאור התעצמות החולשה בכלכלה העולמית שתבוא לידי ביטוי בירידה גדולה יותר ביצוא מאשר ביבוא (מאחר שהיבוא שלנו קשיח ביחס ליצוא – מוצרים כמו דלק ומזון).

 בנוסף, למרות עליית הריבית העולמית "התיאבון" של משקיעים זרים לחברות ישראליות שבר שיא עם השקעות ישירות של כ-9.4 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2022 וכ-28 מיליארד דולר בסיכום שנתי.

הכנסות המדינה ממסים בפברואר עמדו על 34.9 מיליארד ש"ח, על פי חישובי האוצר זוהי ירידה ריאלית של כ-4 אחוזים ביחס לפברואר בשנה שעברה (נומינלית כמעט ללא שינוי). מתוך זה הגביה ממסים ישירים ירדה ב-6 אחוזים והגביה ממסים עקיפים נשארה כמעט ללא שינוי. לפי הודעת משרד האוצר "נתוני הגבייה מאמצע שנת 2022 מצביעים על מגמת ירידה בקצב שנתי של 6 אחוזים בגבייה לעומת השיא של המחצית הראשונה של שנת 2022, יחד עם זאת הגבייה היום נמצאת מעל קו המגמה טרום משבר הקורונה". בעקבות זאת העודף בתקציב, כאחוז מהתוצר, ממשיך להצטמצם באיטיות ל-0.2 אחוז מהתוצר ואנו צופים שהמדינה תחזור לגירעון במהלך הרבעון הבא.

סך ההכנסות עדיין גבוה, אך להערכתנו, ההתמתנות בקצב הגידול תימשך על רקע הציפיה שלנו לקצב צמיחה נמוך יותר של הכלכלה ואם נוסיף לכך את ההתחייבויות הקואליציוניות והסכמי השכר בסקטור הציבורי, אנו סבורים שנראה עלייה משמעותית בגירעון במחצית השנייה של 2023 ובעיקר ב-2024. בינתיים, לממשלה יש יתרות מזומנים משמעותיות, דבר שמקטין את הצורך בהגדלת הגיוסים בחודשים הבאים.

כתיבת תגובה