יוצאים מהמשבר: מה השפיע על הגידול המהיר בהכנסות ממסים?

בסימן התאוששות ממשבר שנת הקורונה: רשות המסים מפרסמת סקירה הכוללת ניתוח מיוחד של הכנסות המדינה ממסים מינואר 2021 עד יוני 2022 | לצד זאת נחשפים הגורמים שהשפיעו על הגידול המהיר בהכנסות ממסים לאחר המשבר | ומה הן המגמות הצפויות בהכנסות המדינה לשנת 2022? מסתבר שההכנסות ממסים ישירים דווקא במגמת ירידה

ערן יעקב, ראש רשות המסים, בכנס מרכז הנדל"ן | צילום: שי שבירו

בואו נשכח שהייתה כאן 2020 קשה, כי לפי מצב קופת המדינה, חל גידול מהיר בהכנסותיה ממסים. היום, מפרסמת רשות המסים סקירה, הכוללת ניתוח מיוחד של הכנסות המדינה ממסים מינואר 2021 עד יוני 2022, ולצד זאת חושפת הרשות אלו גורמים השפיעו יותר מכל על הגידול המהיר בהכנסות המדינה ממסים לאחר משבר 2020.

למעשה, שיעורי הגידול המרשימים ב-2021 (אפילו לעומת 2019) בהכנסות ממסים ישירים, מוסברים בעיקר על ידי גידול בהכנסות ממיסוי מקרקעין, הכנסות משוק ההון והכנסות מרווחי הון ואופציות לעובדים. במחצית הראשונה של 2022 הגידול בהכנסות ממיסי מקרקעין עדיין מסביר חלק ניכר מהעלייה. בהכנסות ממסים עקיפים, העלייה מתונה יותר בתקופה ינואר 2021 – יוני 2022 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בניתוח מגמות המופיע בסקירה שפורסמה, ניתן לראות כי בהכנסות ממסים ישירים, נמשכת מגמת העלייה – מסוף שנת 2021 ועד אמצע שנת 2022 – אך זו התמתנה מעט במהלך התקופה. לצד זאת, ההכנסות ממסים עקיפים נמצאו במגמת עלייה אף הן, אך בשיעור מתון יותר. מתחילת שנת 2022 השתנתה המגמה וההכנסות ממסים ישירים נמצאות במגמת ירידה.

עידוד ניתן לשאוב מניתוח הכנסות מרווחי הון וניכויים מאופציות לעובדים. בשנת 2021 הציגה המדינה שיא של הכנסות מרווחי הון וניכויי מס מאופציות שניתנו לעובדים עד לסך כולל של כ- 12 מיליארד ש”ח. עם זאת, לאורך השנים השתנה הרכב ההכנסות מרווחי הון. הכנסות מחברות שהיוו 61% – 70% בשנים 2014-2013 בהתאמה, ירדו לכ- 40% בשנים 2015 – 2020, פרט לשנת 2019. בשנת 2021 ירד משקל ההכנסות מרווחי הון חברות ל- 24% בלבד, למרות העלייה בהיקף הכנסות אלה. הירידה במשקל החברות נבעה מעלייה חדה בהכנסות מרווחי הון יחידים.

מניתוח נתוני הגבייה מניכויים, עולה כי הענף בעל המשקל הרב ביותר בשנת 2021, בדומה לשנת 2020, הינו ענף הפיננסים. משקלו עלה מ- 18% בשנת 2020 ל- 20% בשנת 2021. בשנת 2021 חל שינוי במשקלם של רוב הענפים. כך מידע ותקשורת (ענף ההייטק) עלה ל- 13%, פעילות מקצועית ל- 10%. התעשיה ירדה מ- 12% בשנת 2020 ל- 11% בשנת 2021.

הכנסות ממיסי מקרקעין צמחו במהירות לאורך שנת 2021 והגיעו לשיאן בחודש אוקטובר 2021, עלייה של 231% בהכנסות ממס שבח ושל 211% בהכנסות ממס רכישה לעומת אוקטובר 2019, בעקבות גידול במספר העסקאות ובמחירי הדירות. הגידול החד במספר העסקאות נבע, בין היתר, מהצפי להעלאת מס הרכישה למשקיעים. במחצית הראשונה של 2022 נצפה המשך גידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אך שיעור הגידול – הולך ופוחת.

לאחר צמיחה מרשימה ברוב ענפי המשק בהכנסות ממע”מ ייצור מקומי בשנת 2021 (למעט ענפי הבידור והאירוח), גם במחצית הראשונה של שנת 2022 רוב הענפים ממשיכים לצמוח בהשוואה למחצית הראשונה של 2021, הפעם – כולל ענף האירוח וענף הבידור ואומנות.

עוד בעניין ההכנסות ממע”מ מצויין בסקירה כי בהשוואה למחצית הראשונה של 2019, תקופת “טרום קורונה”, העלייה בשני הענפים הללו הינה בשיעורים של 14% ו- 13% בהתאמה (כ- 5% וכ- 4% בהתאמה בחישוב השנתי). כמו כן, ענף הפעילות בנדל”ן וענף הבינוי נמצאים בעלייה גבוהה של 53% ו- 26% בהתאמה. החריג הוא ענף המסחר שנמצא בירידה מתונה של 1% לעומת מחצית ראשונה 2021. הירידה באה לאחר צריכה גבוהה במיוחד ברבעון שני 2021 ונבעה מתחלופת הצריכה בחו”ל ומפיצוי לאחר רבעון ראשון 2021 שבו הוטלו הגבלות על המשק.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה