יותר כלי רכב נעים, הרבה פחות כבישים: נתוני 2019

בלמ"ס מסכמים את הנסועה בשנת 2019: 63 מיליארד ק"מ – עלייה של 3.3% לעומת 2018 ברמת הנסועה בישראל • המשאיות הכבדות נסעו יותר מאחיותיהן הקטנות • מצבת כלי הרכב גדלה בכמעט מאה אחוזים, אבל האם המדינה הכינה יותר מקום לרכבים?

לוח המחוונים של היאריס החדשה | צילום: TOYOTA

בשנת 2019 הסתכמה הנסועה של כלל כלי הרכב המנועיים בכ-63 מיליארד ק"מ. מדובר בעלייה של 3.3% לעומת 2018. רכב פרטי נסע בממוצע כ-16,200 ק"מ בשנה. הנסועה השנתית של כלל כלי הרכב הפרטיים עלתה ב-4.3%. והנסועה השנתית הממוצעת לכלי רכב פרטי עלתה ב-1.0%.

כאשר נפרסים הנתונים לאורך שני העשורים האחרונים, ניתן לראות כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול, הנסועה השנתית גדלה ב-73.2% ומצבת כלי הרכב גדלה ב-96.6%. האם המדינה הכינה יותר מקום לרכבים? מסתבר שלא. שטח הכבישים גדל רק ב-50.7%, ואורך הכבישים גדל ב-21.3% בלבד (בין השנים 2000-2019). בלמ"ס מציינים כי הנסועה השנתית הממוצעת לרכב ירדה בשנים אלו ב-14.2%, לא הוסברה סיבת הירידה.

מפילוח הנתונים עולה נתון מעניין: כלי רכב חדשים נוסעים יותר. ככל שכלי הרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב הולכת ופוחתת ככל ששנת העלייה לכביש מוקדמת יותר. לדוגמה, בשנת 2019 כלי רכב פרטי בקבוצת גיל 3-0 נסע 21.1 אלף ק"מ בממוצע, לעומת 16.3 אלף ק"מ בקבוצת גיל 6-4. הנסועה השנתית הממוצעת הולכת ופוחתת עד ל-3.9 אלף ק"מ בלבד לכלי רכב פרטי שגילו מעל 30 שנה.

במקביל, גם כלי רכב פרטיים חדשים בבעלות חברות החכֵּר (ליסינג) נוסעים יותר. בשנת 2019, הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב פרטי שעלה על הכביש בארבע השנים האחרונות, בבעלות חברת החכר, עמדה על 30.3 אלף ק"מ. זאת לעומת: 28.6 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות חברה, 27.5 אלף ק"מ לרכב פרטי בהשכרה או בתיור, ו-17.5 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות פרטית.

גם כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נוסעים יותר. בשנת 2019, כלי רכב פרטיים המונעים בסולר נסעו בממוצע 26.2 אלף ק"מ וכלי רכב המונעים בגז נסעו 20.6 אלף ק"מ, זאת לעומת 15.6 אלף ק"מ בממוצע שנסעו כלי רכב פרטיים המונעים בבנזין.

כבדה יותר, נוסעת יותר

משאיות בעלות משקל גדול נסעו בשנת 2019 יותר ממשאיות בעלות משקל נמוך. בהשוואה מספרית נמצא כי הנסועה השנתית הממוצעת של משאית סולר שמשקלה 34 טונות ומעלה, הייתה 66.5 אלף ק"מ, יותר מפי שניים מהנסועה הממוצעת של משאית סולר שמשקלה 9.9-3.6 טונות – 31.1 אלף ק"מ בלבד.

בגזרת רוכבי הדו גלגלים, בעלי נפח מנוע גדול נוסעים יותר. מהנתונים עולה כי ככל שנפח המנוע של האופנוע גדול יותר, גם הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של אופנוע עם נפח מנוע של 401 סמ"ק ומעלה הסתכמה בשנת 2019 ב-8.1 אלף ק"מ, לעומת 6.7 אלף ק"מ לאופנוע עם נפח מנוע של עד 125 סמ"ק. יצוין כי אופנוע עם נפח מנוע של עד 50 סמ"ק נסע רק 3.9 אלף ק"מ בממוצע.

מהשוואת הנתונים לאורך חמש שנים ניכרת ירידה של 1.5% בנסועה השנתית הממוצעת של סך כלי הרכב. אלא שמעיון מעמיק ניתן לראות כי הנסועה של רוב סוגי הרכב הנסועה כמעט לא השתנתה. השינוי הגדול ביותר היה בקרב המוניות, אצלן הנסועה הממוצעת ירדה ב-4.3% (מ-76.1 אלף ק"מ בשנת 2014 ל-72.8 אלף ק"מ בשנת 2019). לעומת זאת, הנסועה הממוצעת של משאיות עלתה מ-26.6 ב-2014 ל-27.2 אלף ק"מ ב-2019.

בשל הקורונה: ירידה בנפחי תנועה

ההגבלות בתנועה שהוטלו על הציבור עקב התפרצות נגיף הקורונה, והירידה בהיקף הנסועה בשנת 2020 יקבלו ביטוי בעת חישוב הנסועה לאחר סיום השנה, כך טוענים בלמ"ס. לעת עתה, ניתן להתרשם מהירידה בנפחי התנועה בדרכים לא-עירוניות שבהן בוצעו ספירות תנועה שוטפות בחודשים מרץ עד מאי 2020.

בכביש 6 לדוגמא בקטע הכביש שבין מחלף בן-שמן עד מחלף נחשונים – קטע כביש עמוס מאוד בימי שגרה, צנחה הנסועה מכ-105 אלף ק"מ בחודשים מרץ-מאי בשנת 2019, לכ-34 אלף ק"מ בלבד בתקופה המקבילה השנה, הלא היא שיא תקופת משבר הקורונה.

פער גדול נמדד גם בקטע כביש 6 שבין מחלף עירון עד מחלף עין תות, כ-64 אלף ק"מ לעומת 28 אלף ק"מ בלבד. עוד נמדד פער גדול בקטע כביש דרכו עובר חלק גדול מהייצוא והייבוא של מדינת ישראל – כביש 41 מנמל אשדוד ועד מחלף אשדוד, מכ-67 אלף ק"מ לכ-43 אלף ק"מ בלבד. בקטע ההמשך ממחלף אשדוד ועד הכניסה הדרומית לאשדוד על כביש 4 צנחה הנסועה הממוצעת מכ-96 אלף ק"מ בחודשים מרץ-מאי בשנת 2019, עד לכ-68 אלף ק"מ באותה תקופה סגורה ומסוגרת בשנת 2020.

בלמ"ס מספרים לנו עוד, כי חישוב הנסועה השנתית בלמ"ס נעשה משנת 2011 בשיטה חדשה, על סמך השוואת נתוני מד המרחק של אותו רכב שנרשמו בשני מבחני רישוי בשתי נקודות זמן, בהפרש של כשנה. מספר כלי הרכב חושב בהתאם למספר הימים שלרכב היה רישיון בתוקף באותה תקופה. ראוי לציין כי בעבר חושבו נתוני הנסועה עפ"י סקר נסועה מדגמי שנערך במכוני רישוי בהסתמך על דיווחי נהגים בעת מבחן הרישוי השנתי.

כתיבת תגובה