יותר מ-21% מהעובדים גויסו בצו 8 | ובכמה עלה היקף העבודה מהבית?

כ-51% מהעסקים בכלל הארץ מדווחים על פגיעה חמורה (יותר מ-50%) בהכנסות החברה בהשוואה לצפוי בזמני שגרה | כ-57% מהעסקים הקטנים (שבהם עד 10 משרות שכיר) מדווחים על פגיעה חמורה בהכנסות לעומת 14% מהעסקים הגדולים | סקר בזק בחן את מצב העסקים

עבודה מכל מקום. אילוסטרציה | צילום: mirtmirt, שאטרסטוק
בעקבות מלחמת חרבות ברזל שהחלה ב-7.10, ביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר בזק לבחינת מצב העסקים. נתוני הסקר נאספו בתאריכים 26.10-24.10, והם משקפים את דיווחי המנהלים על מצב התעסוקה והפגיעה בחברתם בשבוע השלישי למלחמה.

היקף התעסוקה הפעילה בעסקים

בסקר התבקשו המנהלים להעריך את שיעור התעסוקה הפעיל מהמשרד ומהבית בחברתם בהשוואה למצבת העובדים לפני המלחמה לפי סולם אורדינלי.

כ-37% מהעסקים דיווחו על צמצום חד בהיקף התעסוקה בזמן ביצוע הסקר (עד 20% ממצבת העובדים הרגילה) עד כדי הפסקת הפעילות הכלכלית של העסק לחלוטין. אומדן שונה התקבל לעסקים שדיווחו על מצב זה של כמעט סגירה במחוזות השונים – כ-59% מהעסקים במחוז הדרום לעומת כ-25% מהעסקים במחוז תל אביב.

הפגיעה בתעסוקה במחוז ירושלים ואזור יהודה והשומרון גבוהה מהפגיעה במחזות האחרים (למעט מחוז הדרום). פגיעה זו נובעת כנראה מהתלות בתעסוקת פלסטינים במחוז זה.

מפילוח האומדנים לפי ענף כלכלי, ניכרת פגיעה חריפה בענף הבינוי שבו יותר מ-62% מהעסקים נמצאים במצב של כמעט סגירה בניגוד ל-4% מהעסקים בענפי שירותי הייטק והפיננסים.

בבחינת האומדנים לפי קבוצות גודל העסק (מספר המועסקים),  ניכר שהפגיעה בתעסוקה בעסקים קטנים חמורה יותר. 42% מהעסקים שבהם 10-5 משרות שכיר נמצאים על סף סגירה, לעומת כ-15% מהעסקים שבהם יותר מ-250 משרות.

שיעור העובדים המגויסים

כ-11% מהעסקים (יותר מ-6,000 עסקים באוכלוסיית הסקר) מדווחים על אחוז הגבוה מ-21% של מועסקים בחברתם המגויסים בצו 8. בענפי שירותי ההייטק והפיננסים כ-20% מהחברות מדווחות על שיעור גבוה של מגויסים מבין עובדיהן, לעומת כ-4% בלבד בענף שירותי מזון ומשקאות.

היקף העבודה מהבית בשגרה ובשבוע השלישי למלחמה

אומדן העסקים המאפשרים עבודה מהבית עלה מכ-31% בזמני שגרה, לכ-37% מהעסקים כעת.

עסקים רבים שאפשרו עבודה מהבית בזמן שגרה הגדילו את היקף העבודה מהבית. כך בענפי שירותי ההייטק והפיננסים שיעור העסקים שאפשרו עבודה מהבית של יותר משלושה ימים בשבוע עמד על חמישית בזמני שגרה וכעת מחצית מהעסקים בענפי אלו מאפשרים זאת

הפגיעה בהכנסות החברה

כ-51% מהעסקים בכלל הארץ מדווחים על פגיעה חמורה (יותר מ-50%) בהכנסות החברה בהשוואה לצפוי בזמני שגרה.

במחוזות הדרום והצפון אחוזי העסקים המדווחים על פגיעה חמורה בהכנסות היו הגבוהים ביותר (66% ו-64%, בהתאמה).

בענפי הבינוי ובענף שירותי מזון ומשקאות יותר מ-70% מהעסקים מדווחים על פגיעה חמורה בהכנסות (74% ו-71%, בהתאמה).

כ-57% מהעסקים הקטנים (שבהם עד 10 משרות שכיר) מדווחים על פגיעה חמורה בהכנסות לעומת 14% מהעסקים הגדולים (שבהם יותר מ-250 משרות שכיר).

אוכלוסיית הסקר מקיפה עסקים עם 5 משרות ומעלה במגזר העסקי, ואומדני הסקר נבחנו הן ברמת הענף הכלכלי והן ברמת האזור הגאוגרפי המשפיע על פעילותן הכלכלית של החברות במצב החירום הנוכחי.

מדגם הסקר כלל כ-1,680 חברות, ושיעור ההשבה עמד על 78%.

אומדני הסקר מייצגים כ-68,495 עסקים במגזר העסקי שבהם כ-2.2 מיליון משרות שכיר במגזר העסקי.​

כתיבת תגובה