יח"ד נוספות, תעסוקה, מסחר וחקלאות || תכנית הגולן החדשה

חיזוק להתיישבות בגולן: הוועדה המחוזית צפון תקדם תוכנית מתאר מחוזית מעודכנת ביוזמת רשות מקרקעי ישראל לגולן | התוכנית צפויה לייצר את התשתית לפיתוח הגולן בעשרות השנים הקרובות באופן שיאפשר את פיתוח הישובים לצד פיתוח מוקדי תעסוקה, תיירות וחקלאות

קצרין, רובע 12 | צילום רחפן: מוטי שורץ

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה צפון, בראשות ערן ניצן, החליטה לקדם תוכנית מתאר מחוזית חדשה לנפת גולן. החלטה זו תאפשר פיתוח עתידי של חבל ארץ זה.

מדובר בעדכון תוכנית המתאר הקודמת לנפת הגולן (תמ"מ/3/2) שאושרה בשנת 1989. זאת, לצורך התאמה לצרכים החדשים הדרושים לפיתוח אזור הגולן.

התוכנית שביוזמת רשות מקרקעי ישראל, מקודמת בהתאם להחלטת הממשלה 864 שמהותה "תוכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית בת קיימא ביישובי המועצה האזורית גולן וקצרין לשנים 2022-2025", והיא כוללת את המועצות האזוריות גולן, העיר קצרין והמועצות המקומיות מג'דל שמס, מסעדה, בוקעתא, עין קניה וע'גר.

החלטת הממשלה נועדה, בין היתר, לעודד את הצמיחה הדמוגרפית של ישובי המועצה האזורית גולן וקצרין תוך תכנון ופיתוח יח"ד למגורים, פיתוח כלכלי מקומי ואזורי ויצרת מקומות תעסוקה למשיכת אוכלוסייה, שיפור איכות החיים וצמצום הפערים.

מטרות התוכנית הן: פיתוח ההתיישבות, החקלאות, התעסוקה והתיירות בנפת הגולן, בראייה מרחבית- סביבתית כוללת, כמענה לצורכי הפיתוח והשימור לשנים הבאות. זאת לצד שמירה על משאבי הטבע, הנוף והתרבות הייחודיים לגולן.

הכנת התוכנית תעשה בשיתוף משרדי הממשלה ורשויותיה, ובשיתוף פעולה הדוק עם כלל המועצות האזוריות והמקומיות בנפת גולן.

מנהל רשות מקרקעי ישראל, יעקב קוינט: "אני מודה לכל השותפים לתכנון החשוב הזה, מדובר בבשורה של ממש לנפת הגולן ולישובים בחבל הארץ הייחודי הזה אשר תעודד הגירה חיובית והתיישבות בגולן, הגדלת מקורות התעסוקה, מינוף ענפי החקלאות, מקורות האנרגיה, תיירות, מלונאות, יצירת תשתיות בראיה ארוכת טווח ובמקביל שימור הנוף, פיתוח והנגשת השטחים הירוקים הפתוחים הפרושים בכל רחבי הנפה".

יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה צפון, ערן ניצן: ״התוכנית צפויה לייצר את התשתית לפיתוח הגולן בעשרות השנים הקרובות באופן שיאפשר את פיתוח הישובים בו לצד פיתוח מוקדי תעסוקה, תיירות וחקלאות. התמ״מ יעסוק מגוון גדול של נושאים ובהם פיתוח אנרגיה נקיה, פיתוח שטחים חקלאים והממשק המורכב בין תשתיות צבאיות ואזרחיות במרחב זה״.

מתכננת מחוז צפון במינהל התכנון, דקלה עדי פרץ: "נפת גולן מייצגת חבל ארץ ייחודי הכולל, בין היתר,  אוכלוסיות שונות וצורות התיישבות מגוונות. היום נתקבלה החלטה חשובה של הוועדה המחוזית, שבעקבותיה יחל תהליך תכנון אזורי שיאפשר את פיתוח הגולן על כל היבטיו לצד שמירה על הטבע הנוף והמורשת. מדובר במהלך מכונן המשותף למשרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים רבים נוספים. לצוות התכנון נקבע לו"ז שאפתני, במטרה להגיש את התוכנית למוסדות התכנון לקראת סוף 2024".

התוכנית תערך על ידי צוות תכנון בראשות אילן אייזן אדריכלים.

כתיבת תגובה