יינות ביתן נקנסה ב-2 מיליון ש"ח ע"י רשות ההגבלים

במסגרת הצו המוסכם תמכור יינות ביתן את 2 הסניפים במגדל העמק וקרית שמונה ותעמיד אשראי של 18 חודשים לרוכש על מנת להפסיק את הפגיעה התחרותית באזורים אלו

סניף של יינות ביתן, צילום יח"צ

רשות ההגבלים העסקיים הגיעה לצו מוסכם עם רשת יינות ביתן, במסגרתו תעביר רשת יינות ביתן את שני הסניפים שהיתה אמורה למכור במסגרת המיזוג עם רשת מגה אך נותרו ברשותה. הסניפים במגדל העמק וקריית שמונה) יועברו ללא תמורה לקונה אותו מצאה והרשות אישרה. כמו כן תעניק רשת יינות ביתן לרוכש אשראי  למשך 18 חודשים, תאפשר לו להזמין סחורה בתנאים המסחריים המגיעים לה (ובכך תאפשר לו להנות מיתרונות לגודל) וכן תשלם סך של 2 מיליון שקלים לאוצר המדינה.

צו זה יביא לסיום החשש לפגיעה בתחרות ובצרכנים בקרית שמונה ובמגדל-העמק.

כזכור, בתנאי מיזוג יינות ביתן ומגה (אשר היתה בהקפאת הליכים) נקבעו, בין היתר, תנאים אשר חייבו את יינות ביתן למכור סניפים בשמונה אזורים שונים לאחר שעלה חשש שמא השלמת המיזוג באותם אזורים, ללא מכירת הסניפים, תביא לפגיעה בתחרות ובציבור. לאחר שחלפו המועדים שנקצבו בתנאי המיזוג למכירת הסניפים על ידי יינות ביתן הועברו הזכויות בהם לנאמן על מנת שימכור את הסניפים שטרם נמכרו. בהמשך, יצאה הרשות בהודעת כוונת חיוב ליינות ביתן ונושא משרה בה בגין הפרות של תנאי המיזוג.

עד ליום זה, וגם לאחר העברת כלל הזכויות בסניפים שטרם נמכרו לנאמן לצורך מכירתם, לא צלחו נסיונות המכירה של הנאמן (גם ללא כל תמורה) בשניים מתוך שמונת האזורים (קריית שמונה ומגדל העמק) והחשש לפגיעה בתחרות ובצרכנים באותם אזורים נמשך.

הרשות הגיעה להסכמות אלו עם רשת יינות ביתן במסגרת השימוע שהתקיים לאחר הודעת כוונת החיוב שהוציאה הרשות לרשת יינות ביתן ולנושא משרה בה.

העקרון שהנחה את הרשות  בצו המוסכם היה ריפוי הפגיעה האפשרית בתחרות שהנפגעים הפוטנציאליים הראשים בה הם הצרכנים בקריית שמונה ומגדל העמק.

כתיבת תגובה