יציבות ברכישות בכרטיסי אשראי: מה רכשו הישראלים?

לפי הלמ"ס חלה יציבות בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי, כאשר חלה ירידה של 1.9% ברכישות מוצרים ושירותים אחרים | עלייה של 5.8% נרשמה ברכישות מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל) | עלייה של 2.6% ברכישות מוצרי תעשייה וירידה של 2.4% ברכישות שירותים

סליקת אשראי | צילום: אפריקה סטודיו, שאטרסטוק

הלמ"ס מפרסמת את נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים בחודשים מאי-יולי 2022. לפי נתוני המגמה בחישוב שנתי (במחירים קבועים) מאי – יולי 2022 נשמרה היציבות בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי, חלה ירידה של 1.9% ברכישות מוצרים ושירותים אחרים, חלה עלייה של 5.8% ברכישות מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל) וכן עלייה של 2.6% ברכישות מוצרי תעשייה, ונרשמה ירידה של 2.4% ברכישות שירותים.

הנתונים על רכישות של צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי מתקבלים מכל חברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, ומחולקים לפי ארבע קבוצות רכישה ראשיות ולפי ענפי משנה, בהתאם לסיווג בתי העסק על ידי חברות האשראי. הרכישות בכרטיסי אשראי מדווחות לפי סכום הרכישה הכולל של הצרכנים בבתי העסק, ומתייחסות לרכישות של ישראלים בארץ בלבד.

250/200 סייד בר + קובייה

ראוי לציין כי הנתונים משקפים גם עלייה בשימוש בכרטיסי האשראי של הצרכנים.

נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים וימי הפעילות, מהנתונים המקוריים. נתוני המגמה נאמדים לאחר הסרת השפעת האי-סדירות ("רעשים") מהנתונים מנוכי העונתיות. נתונים מנוכי עונתיות ומגמה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש.

 השינוי באחוזים במדדי הרכישות בכרטיסי אשראי במחירים קבועים

ענפי רכישה מנוכה עונתיות

ינואר – יולי

2022

מגמה בחישוב שנתי

פברואר – אפריל

2022

מגמה בחישוב שנתי

מאי – יולי

2022

סך כל הרכישות 9.0 3.7 0.0
מוצרים ושירותים אחרים

(כולל דלק חשמל וגז, מחשבים ותוכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, ספרים, פרסום, שירותי רפואה ותרופות ושונות)

6.7 4.9 1.9-
מזון ומשקאות

(כולל שירותי אוכל)

6.2 6.9 5.8
מוצרי תעשייה

(כולל הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כולל בבתי כל-בו ורהיטים)

5.9 2.4- 2.6
שירותים

(כולל שירותי ביטוח, טיסות ואירוח, פנאי ובילוי ושירותי עירייה וממשלה)

19.2 6.8 2.4-

870/135 ליינר ארטקל

 

בקבוצת מוצרים ושירותים אחרים, המהווה 48% מסך הרכישות בשנת 2021, נרשמה ירידה של 1.9% בחישוב שנתי במאי- יולי 2022. מזה, בענף שירותי רפואה ותרופות עלייה של 1.0% בחישוב שנתי, בענף ציוד ושרותי תקשורת עלייה של 0.9% בחישוב שנתי, בענף ספרים, ציוד משרדי ופרסום עלייה של 0.5% בחישוב שנתי, בענף דלק, חשמל וגז ירידה של 0.7% בחישוב שנתי, בענף מחשבים ותוכנה ירידה של 2.1% בחישוב שנתי, ובענף ציוד ושרותי תחבורה ירידה של 10.3% בחישוב שנתי.

בקבוצה מוצרי תעשייה, המהווה 17% מסך הרכישות בשנת 2021, חלה עלייה של 2.6% בחישוב שנתי במאי- יולי 2022, מזה, בענף הלבשה והנעלה עלייה של 7.6% בחישוב שנתי, בענף מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ירידה של 2.4% בחישוב שנתי, ובענף הרהיטים ירידה של 3.4% בחישוב שנתי.

בקבוצת המזון והמשקאות (כולל שירותי אוכל), המהווה 15% מסך הרכישות בשנת 2021, חלה עלייה של 5.8% בחישוב שנתי במאי- יולי 2022.

בקבוצה שירותים, המהווה 20% מסך הרכישות בשנת 2021, חלה ירידה של 2.4% בחישוב שנתי במאי- יולי 2022. מזה, בענף פנאי ובילוי עלייה של 5.0% בחישוב שנתי, בענף הביטוח עלייה של 2.6% בחישוב שנתי, בענף שירותי ממשלה ועירייה ירידה של 1.2% בחישוב שנתי,ובענף שירותי טיסות, תיירות ואירוח ירידה של 9.9% בחישוב שנתי,

עקב התפרצות הקורונה בישראל ובעולם, הנתונים מנוכי העונתיות החל ממרץ-2020 ועד פברואר-2022 עבור שירותי הטיסות, תיירות ואירוח חושבו באמצעות החלפת הנתונים המקוריים החריגים לתקופה זו בנתונים חזויים שהתקבלו ממודל שהותאם לסדרה בתקופה של עד פברואר-2022, והפעלת השיטה הרגילה של חישוב נתונים מנוכי עונתיות. הסדרה מנוכת העונתיות והמגמה עד לפני משבר הקורונה, כלומר החישוב עבור תקופת העיבוד עד פברואר-2020, נעשה לפי השיטה הרגילה לניכוי עונתיות ואמידת המגמה, כך שהנתונים מנוכי העונתיות והמגמה עבור תקופה זו לא הושפעו ממשבר הקורונה ויישארו ללא שינוי במהלך השנים הבאות.

 

השינויים (באחוזים) בין ענפי הרכישה בשנים האחרונות

ענפי רכישה שנת 2019 שנת 2020 שנת 2021
סך כל הרכישות 7.9 3.8 14.9
מוצרים ושירותים אחרים

(כולל דלק חשמל וגז, מחשבים ותוכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, ספרים, פרסום, שירותי רפואה ותרופות ושונות)

10.1 12.2 15.1
מזון ומשקאות

(כולל שירותי אוכל)

4.0 9.7 5.8
מוצרי תעשייה

(כולל הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כולל בבתי כל-בו ורהיטים)

4.5 0.3- 15.7
שירותים

(כולל שירותי ביטוח, טיסות ואירוח, פנאי ובילוי ושירותי עירייה וממשלה)

9.3 13.4- 21.6

 

מה אנחנו אוהבים לקנות?

קבוצה ענף רכישה אחוזים
 מוצרים ושירותים אחרים סה"כ 84
 מוצרים ושירותים אחרים דלק, חשמל וגז 5
מוצרים ושירותים אחרים מחשבים ותוכנה 10
מוצרים ושירותים אחרים תחבורה 3
מוצרים ושירותים אחרים תקשורת 7
 מוצרים ושירותים אחרים ספרים, ציוד משרדי 1
 מוצרים ושירותים אחרים רפואה ותרופות 5
 מוצרים ושירותים אחרים אחר 17
מזון ומשקאות * 15
מוצרי תעשייה סה"כ 17
מוצרי תעשייה הלבשה והנעלה 8
מוצרי תעשייה חשמל ואלקטרוניקה 7
מוצרי תעשייה רהיטים 2
שירותים סה"כ 20
שירותים ביטוח 7
שירותים שירותי ממשלה ועירייה 9
שירותים טיסות, תיירות 2
שירותים פנאי ובילוי 2
 – סה"כ 100

כתיבת תגובה