ישיבות מקוונות? הדירקטורים יקבלו שכר מלא

ועדת החוקה אישרה: גמול מלא בתקופת הקורונה לדירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות וחברות אג"ח בישיבות מקוונות | עוד אישרה הוועדה כי גם בעלי תפקידים בחברות לתועלת הציבור יוכלו לקבל גמול מלא עבור השתתפות בישיבות מקוונת | יו"ר הוועדה ח"כ גלעד קריב: "מגפת הקורונה שינתה את התרבות הארגונית, אנחנו בעידן אחר"

כניסה לחדר ישיבות | צילום: זום

ועדת החוקה אישרה היום (ה') את תקנות החברות, ולפיהן תוכלנה חברות ציבוריות וחברות אגרות חוב, במהלך תקופת הקורונה, לשלם לדירקטורים החיצוניים גמול השתתפות מלא עבור ישיבה שהתקיימה באופן מקוון. כמו-כן, אושר כי גם חברות לתועלת הציבור תוכלנה לשלם גמול מלא לדירקטורים, לחברי ועדת ביקורת וליו"ר הדירקטוריון, בגין ישיבה שנערכה באמצעים מקוונים.

תקנות החברות קובעות כיום כי דירקטור חיצוני יהיה זכאי ל-60% מגמול ההשתתפות עבור ישיבה שקוימה באופן מקוון. כמו-כן, דירקטורים, יו"ר דירקטוריון וחברי ועדת הביקורת בחברה לתועלת הציבור זכאים ל-50% מגמול ההשתתפות עבור ישיבה מקוונת. על רקע הגבלות הקורונה, אותם בעלי תפקידים קיימו ישיבות מקוונות רבות ומשכך היו זכאים לגמול מופחת.

250/200 סייד בר + קובייה

הוועדה אישרה את נוסח התקנות אשר מסמיכות את דירקטוריון החברה לגבש אמות מידה שעל פיהן ניתן יהיה לסווג השתתפות של אותם בעלי תפקידים בישיבה מקוונת כהשתתפות בישיבה רגילה לעניין תשלום הגמול. כלומר, ישיבה שהייתה נערכת באופן פיזי אלמלא הגבלות הקורונה. עוד אושר בוועדה כי התקנות תהיינה תחת מסגרת של הוראת שעה, ותחולנה באופן רטרואקטיבי, החל מפרוץ מגפת הקורונה בחודש מרץ 2020.

יו"ר הוועדה, ח"כ גלעד קריב (העבודה) ציין כי יש לתת לסוגיה מענה, אך העיר כי קיים קושי באישור תקנות בעלות תחולה רטרואקטיביות של כמעט שנתיים: "הנושא של התחולה הרטרואקטיבית הוא לא טריוויאלי בכנסת והתקנות חריגות בהיבט זה. יש להיזהר מיצירת תקדימים בנושא", אמר. עוד הוסיף כי יש בעלי מניות שיטענו מנגד כי התקנות אינן מטיבות".

רפרנטית חברות במשרד המשפטים, עו"ד עידית מועלם הסבירה כי התקנות מהוות הוראת שעה וקצובות בזמן כתלות במצב בריאותי מיוחד או במצב חירום. לדבריה, נוכח מגבלות הקורונה ישיבות רבות לא יכלו להתקיים במתכונתן המקורית. עוד ציינה כי דווקא בעידן הקורונה, בו נדרשו החברות לאתגרים, לעבודה מאומצת ו"לחישוב מסלול מחדש" – קיבלו הדירקטורים תגמול מופחת. עו"ד מועלם חידדה כי אין הכוונה לשלם גמול מלא בגין ישיבות שבכל מקרה תוכננו להתבצע באופן מקוון, אלא רק עבור ישיבות שמטבען צריכות היו להתקיים באופן פיזי. לעניין זה, הסבירה, קובעות התקנות כי הדירקטוריון רשאי לקבוע אמות מידה לסיווג אותן ישיבות אשר מטבען היו צריכות להתקיים בנוכחות פיזית, כדוגמת ישיבות בנושאים מורכבים – דו"חות כספיים, דו"חות מאזן וכדומה. כמו-כן, מקנות התקנות לחברה שיקול דעת, כך שיכולה לבחור שלא לקבוע את אמות המידה, ובכך לא להוסיף לגמול הלכה למעשה.

Inner article

מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות, אילן פלטו עדכן כי האיגוד מסכים לנוסחן של התקנות, על אף שמדובר בהגדלת הוצאות עבור החברות. הוא הוסיף כי מתחילת הקורונה, הישיבות בזום הפכו לרווחות, ובעתיד ייתכן שיהיה צורך להרחיב את תחולת התקנות אף מעבר לתקופת הקורונה. "הפתרון שהביא משרד המשפטים בתקנות הוא לא כופה אלא משאיר את ההחלטה בידי החברה ועל כן הוא הפתרון הנכון", אמר.

נשיא לשכת רואי החשבון, רו"ח חן שרייבר: "בעלי המניות במקרה הזה הם לא חלק מהדיון, משום שהם מודעים לכך שעליהם לשלם לדירקטורים עבור השתתפות בדיונים. הקורונה הכריחה את הדירקטורים לקיים ישיבות מהבית, ובשנתיים האלה הדירקטורים עבדו באופן אינטנסיבי יותר ביחס לרגיל. המשק כולו עבר לעבודה מרחוק, ולא היו הפחתות שכר. האם הדירקטורים שונים? בוודאי שלא".

היו"ר ח"כ קריב סיכם את הדיון בציינו כי הקורונה שינתה את התרבות הארגונית וכי אנו נמצאים בעידן אחר. "גם כשתסתיים הקורונה חלק גדול מהישיבות ימשיך להתבצע באופן מקוון", אמר. הוא הוסיף כי ייתכן שיש לתת גמול באופן כזה שסכום הבסיס ניתן עבור עצם קיום הישיבה, ובמידה שהישיבה מקוימת פיזית – אפשר יהיה להגדיל את הגמול. לבסוף, ציין יו"ר הוועדה כי תוקף התקנות תלוי בתוקפו של חוק הסמכויות המיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, שעתיד לפוג בסוף שנת 2022.

התקנות אושרו בקולו של יו"ר הוועדה, ח"כ גלעד קריב.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה