ישראכרט הפעילה פתיחת חשבון מקוון מרחוק ללא היתר ונקנסה

הפיקוח על הבנקים הטיל עיצום כספי בסך 700,000 ש"ח על חברת ישראכרט | זאת, בשל שימוש בטכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק לפתיחת חשבון מקוון, ללא קבלת היתר מהפיקוח על הבנקים | דניאל חחיאשוילי, המפקח על הבנקים: "הליך הדיגיטציה חשוב – אך נדרש שימוש בטוח בטכנולוגיות אלה"

ישראכרט | ארכיון 'ביזנעס'

בבדיקת הפיקוח על הבנקים עלה, כי חברת ישראכרט עושה שימוש בטכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק, לצורך פתיחת חשבון מקוון לצורך מתן הלוואות ולצורך מתן שירותי סליקה לעוסקים מורשים, מבלי שהודיעה לפיקוח על הבנקים כנדרש בסעיף 76 להוראת ניהול בנקאי תקין 367 וממילא מבלי שקיבלה אישורו, כאמור בהוראה. לאור זאת, החליט הפיקוח על הבנקים להטיל על חברת ישראכרט עיצום כספי בסך 700,000 ₪ .

הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות רבה בשימוש בעולם הבנקאות באמצעים דיגיטליים חדשניים ובטכנולוגיה מתקדמת, תוך בקרות נאותות למניעת ניצול הטכנולוגיה לביצוע הונאות, התחזות, ועמידה בחוקים המוטמעים בתהליכי העבודה בעולם שאינו מקוון, לרבות עמידה בצו איסור הלבנת הון וקיום תיעוד נאות.

לצורך כך, ומתוך מטרה ורצון לפשט את תהליך הזיהוי והאימות בפתיחת חשבון מקוון ככל שניתן, קידם הפיקוח על הבנקים בשנת 2018 תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 367 "בנקאות בתקשורת", בנושא פתיחת חשבון מקוון המאפשר לתאגידים הבנקאיים פתיחת חשבונות מקוונים תוך שימוש בטכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק, בכפוף לבקרות מתאימות ובאישור מראש של הפיקוח על הבנקים לקיום הפעילות, לאחר וידוא כי מתקיימות הבקרות והעמידה בחוקים כאמור.

מר דניאל חחיאשוילי, המפקח על הבנקים: "הליך הדיגיטציה של מערכת הבנקאות בישראל הינו הליך חשוב ומשמעותי, הבא לידי ביטוי, בין היתר, בשיפור השירות ללקוח. יחד עם זאת, על התאגידים הבנקאיים המשתמשים בטכנולוגיות חדשניות להקפיד על עמידה בהוראות החקיקה והרגולציה, הבאות להבטיח, בין היתר, שימוש בטוח בטכנולוגיות אלה".

מישראכרט נמסר בתגובה: "ישראכרט פועלת לקידום תהליכי דיגיטציה מתקדמים לשם מתן שירות מיטבי ללקוחותיה והשיקה מערכת מתקדמת ואמינה לזיהוי פנים, שאושרה על ידי בנק ישראל.

"אנו פועלים בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים, אולם לצערנו, במקרה זה אכן נפל פגם בקבלת האישור הנדרש מהפיקוח והמערכת ירדה מהאוויר עד שהתקבל האישור הנדרש ואז הועלתה מחדש. נמשיך לפעול לאימוץ טכנולוגיות חדשניות מהשורה הראשונה עבור כלל לקוחותינו תוך עמידה בכל דרישות הרגולציה".

כתיבת תגובה