יש זוכים: רמ"י פרסמה שורת זוכים במגוון מכרזים

זוכים בשורת מכרזים | ירושלים: זכויות חכירה במגרש למסחר ומשרדים, זכויות חכירה במתחם מבנים ומוסדות ציבור ומכרז נוסף לשלשה מגרשים למסחר – כולם בשכונת הר חומה | ארבעה מתחמים בעיר היין באשקלון עם מעל 500 יח"ד, שדה דוב בתל אביב עם מעל 200 יח"ד ומכרז נוסף לשטחי מסחר בקרית אונו | מגדל העמק: שני מתחמי מחיר מטרה לבניית 250 יח"ד | בית שאן: שלשה מתחמים לבניית 216 יח"ד 'מחיר מטרה'

מכרזים | צילום: שאטרסטוק

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'הבית בהרצוג מקבוצת בית ירושלמי בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במגרש למסחר ו/או משרדים בחומת שמואל שלב ג, ירושלים.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל 19,141,208 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 11,214,792 שקלים (כולל מע"מ) למגרש. למכרז הוגשו 10 הצעות.

מתחם מגרש שטח במ"ר בערך סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
63610 401 1,214 11,214,792 498,225 1,121,000 19,141,208 הבית בהרצוג מקבוצת בית ירושלמי בע"מ

המתחם ששווק במכרז נמצא בתחום התוכנית 10310 בהר חומה המתפרסת של שטח של כ-302 דונם בדרום העיר ירושלים. התוכנית כוללת מגורים של כ-930 יח"ד, לצד מוסדות חינוך וציבור כ-23 דונם, שטחים למסחר ומשרדים 1.2 דונם, תשתיות ודרכים כ-26 דונם ושטחים פתוחים כ-199 דונם, לרווחת הציבור.

במכרז נוסף בירושלים זכתה 'מ. ברוכים ובניו בע"מ' בזכויות חכירה במתחם למבנים ומוסדות ציבור בשכונת הר חומה, ירושלים.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל 6,136,653 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 9,813,473 שקלים (כולל מע"מ) למתחם. למכרז הוגשו 3 הצעות.

מתחם מגרש שטח במ"ר בערך סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
66922 003 1,628 9,813,473 456,565 981,000 6,136,653 מ. ברוכים ובניו בע"מ

המתחם ששווק במכרז נמצא בתחום התוכנית 12552 'קריית ישיבת הר המור' המתפרסת של שטח של כ-65 דונם בשכונת הר חומה, ירושלים. התוכנית כוללת מוסדות ציבוריים בהיקף של כ-28.8 דונם, תשתיות ודרכים ושטחים פתוחים.

באותה שכונה זכו 'הבית בהרצוג מקבוצת בית ירושלמי בע"מ' ו-'צ.ב.ג.ט נכסים והשקעות בע"מ' במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב-3 מגרשים למסחר.

הזוכה 'הבית בהרצוג מקבוצת בית ירושלמי בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 8,916,536 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 3,515,464 שקלים (כולל מע"מ) למגרש הראשון. ו-39,413,876 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 22,934,124 שקלים (כולל מע"מ) למגרש השני.

הזוכה 'צ.ב.ג.ט נכסים והשקעות בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 4,777,777 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 845,729 שקלים (כולל מע"מ) למגרש השלישי.

למכרז הוגשו 37 הצעות.

מתחם שטח במ"ר בערך סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
18853 945 3,515,464 237,583 351,000 8,916,536 הבית בהרצוג מקבוצת בית ירושלמי בע"מ
26882 2,833 22,934,124 1,389,395 2,293,000 39,413,876 הבית בהרצוג מקבוצת בית ירושלמי בע"מ
26883 177 845,729 256,442 84,000 4,777,777 צ.ב.ג.ט נכסים והשקעות בע"מ

כלל המתחמים ששווקו במכרז נמצאים בתחום התוכניות 12825 'תוספת מוסדות ציבור ויחידות דיור' בהר חומה המתפרסת של שטח של כ-179 דונם בדרום העיר ירושלים. התוכנית כוללת מגורים של כ-104 יח"ד, לצד מוסדות חינוך וציבור כ-61 דונם, שטחים למסחר ומשרדים 3 דונם, תשתיות ודרכים כ-74 דונם ושטחים פתוחים כ-26 דונם, לרווחת הציבור. ותוכנית 7509 בהר חומה המתפרסת של שטח של כ-977 דונם וכוללת מגורים של כ-2,783 יח"ד, לצד מוסדות חינוך וציבור כ-235 דונם, שטחים למסחר ומשרדים 8 דונם, תשתיות ודרכים כ-215 דונם ושטחים פתוחים כ-283 דונם, לרווחת הציבור

עיר היין

באשקלון הכריזה רמ"י על 'אמלוני לבניין ופיתוח בע"מ', 'גוהרי יוסי והשקעות בע"מ', 'אפי קפיטל בע"מ' ו-'פורט נדל"ן בע"מ' כזוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב-4 מתחמים למסחר בחומת שמואל, ירושלים.

הזוכה 'אמלוני לבניין ופיתוח בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 74,331,645 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח למתחם הראשון.

הזוכה 'גוהרי יוסי השקעות בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 55,526,018 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח למתחם השני.

הזוכה 'אפי קפיטל בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 64,800,000 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח למתחם השני.

הזוכה 'פורט נדל"ן בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 82,777,777 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח למתחם השני.

למכרז הוגשו 37 הצעות.

מתחם שטח במ"ר בערך מספר יח"ד סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
א 4,854 164 20,668,355 14,415,562 4,526,000 74,331,645 אמלוני לבניין ופיתוח בע"מ
ב 6,281 116 16,739,454 11,405,155 3,580,000 55,526,018 גוהרי יוסי השקעות בע"מ
ג 5,394 130 18,422,534 13,257,994 4,162,000 64,800,000 אפי קפיטל בע"מ
ד 7,879 126 19,726,494 14,615,256 4,588,000 82,777,777 פורט נדל"ן בע"מ

המתחמים ששווקו במכרז נמצאים בתחום התוכנית תמל/1006 'מתחם 7' בעיר היין אשקלון. התוכנית המתפשת על שטח של כ-4,208 דונם כוללת מגורים של כ-11,328 יח"ד, לצד מוסדות חינוך וציבור כ-360 דונם, שטחים למסחר ומשרדים כ-3.4 דונם, תשתיות ודרכים כ-1,824 דונם (כולל מרכז תחבורה, תחנת רכבת ומחלף) ושטחים פתוחים כ-889 דונם בהם פארק עירוני לרווחת הציבור.

מכרז נוסף בשדה דב

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'נוף עירוני יזמות בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה בבעלות משותפת במתחם לבנייה של כ-241.173 יח"ד ומסחר בשדה דב, תל אביב.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל 654,581,831 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 27,035,882 שקלים (כולל מע"מ). למכרז הוגשו 3 הצעות.

מתחם שטח במ"ר בערך מספר יח"ד  סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
א 3,723 241.173 27,035,882 569,679,048 63,297,000 654,581,831 נוף עירוני יזמות בע"מ

המתחם ששווק במכרז נמצאים בתחום התוכניות תמל/3001 המתפרסת של שטח של כ-340 דונם בשכונת אשכול שדה דב, תל אביב. התוכנית כוללת שכונת מגורים של כ-4,176 יח"ד, לצד מסחר ונופש, מוסדות חינוך וציבור, שטחים למסחר, תעסוקה ותיירות, תשתיות ודרכים, ושטחים פתוחים לרווחת הציבור.

מסחר בקרית אונו

בקרית אונו הכריזה רמ"י על 'שפיר מגורים ובניין בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במגרש למסחר ותעסוקה בקרית אונו.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל 175,000,505 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 9,873,924 שקלים (כולל מע"מ) למגרש. למכרז הוגשו 14 הצעות.

מתחם שטח במ"ר בערך סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
א 13,334 9,873,924 39,350,908 9,555,000 175,000,505 שפיר מגורים ובניין בע"מ

המתחם ששווק במכרז נמצא בתחום התוכנית 508-0255349 (קא/2/300) שכונת צומת סביון בקרית אונו המתפרסת של שטח של כ-442 דונם. התוכנית כוללת מגורים של כ-1,315 יח"ד, לצד מוסדות חינוך וציבור כ-72 דונם, שטחים לתעשיה ומסחר (תעסוקה) כ-123 דונם, תשתיות ודרכים כ-75 דונם ושטחים פתוחים כ-98 דונם, לרווחת הציבור.

Inner article

מחיר מטרה במגדל העמק

במגדל העמק זכו 'ש.י.ן נקסטקום ייזום נופית בע"מ' ו-'קליימן – שמגר יזמות ובנייה' במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב-2 מתחמים לבניית 250 יח"ד בבניה רוויה  בשכונה מערבית, מגדל העמק.

הזוכה 'ש.י.ן נקסטקום ייזום נופית בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 17,296,375 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 8,546,755 שקלים (כולל מע"מ) למתחם הראשון.

הזוכה 'קליימן – שמגר יזמות ובנייה' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 28,888,889 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 29,138,673 שקלים (כולל מע"מ) למתחם השני.
למכרז הוגשו 20 הצעות.

מתחם שטח במ"ר בערך מס' יח"ד מתב"ע במחיר מטרה מס' יח"ד מתב"ע בשוק חופשי סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח שווי מ"ר בנוי עיקרי בש"ח (ללא מע"מ) סכום זכיה שם זוכה
49860 10,272 41 27 8,546,755 854,000 7,962 17,296,375 ש.י.ן נקסטקום ייזום נופית בע"מ
70745 18,251 109 73 29,138,673 5,923,423 2,913,000 8,009 28,888,889 קליימן – שמגר יזמות ובנייה

המתחמים ששווקו במכרז נמצאים בתחום התוכניות ג/21243, 221-0201715, 221-0594218 במגדל העמק. התוכנית ג/21243 'מגדל העמק שכונה מערבית' מתפרסת של שטח של כ-1,441 דונם. התוכנית כוללת מגורים של כ-1,785 יח"ד, לצד מוסדות חינוך וציבור, שטחים למסחר ומשרדים, תשתיות ודרכים, שטחי תיירות ונופש ושטחים פתוחים לרווחת הציבור.

מחיר מטרה בבית שאן

בבית שאן זכו 'יגאל בוחבוט יזום והשקעות בע"מ', 'א.ש. אלפא נכסים בע"מ' ו-'שמעון פרגי' במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב-3 מתחמים לבניית 216 יח"ד (מחיר מטרה) בבניה רוויה בשכונה דרום מזרחית, בית שאן.

הזוכה 'יגאל בוחבוט יזום והשקעות בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 4,181,818 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 5,358,066 שקלים (כולל מע"מ) למתחם הראשון.

הזוכה 'א.ש. אלפא נכסים בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 506,616 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 3,122,000 שקלים (כולל מע"מ) למתחם השני.

הזוכה 'שמעון פרגי' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 520,000 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 1,244,536 שקלים (כולל מע"מ) למתחם השלישי.

למכרז הוגשו 6 הצעות.

מתחם שטח במ"ר בערך מס' יח"ד מתב"ע במחיר מטרה מס' יח"ד מתב"ע בשוק חופשי סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח שווי מ"ר בנוי עיקרי בש"ח (ללא מע"מ) סכום זכיה שם זוכה
71414 18,559 70 38 5,358,066 535,000 5,611 4,181,818 יגאל בוחבוט יזום והשקעות בע"מ
71415 7,865 49 27 3,122,924 312,000 5,544 506,616 א.ש. אלפא נכסים בע"מ
71812 2,757 21 11 1,244,536 124,000 5,600 520,000 שמעון פרגי

המתחם ששווק במכרז נמצא בתחום התוכניות 203-0334888, 203-0293993 המתפרסת של שטח של כ-407 דונם בדרום בית שאן. התוכנית כוללת מגורים של כ-1,276 יח"ד ב-186 דונם, מוסדות ציבוריים בהיקף של כ-22 דונם, מסחר ומשרדים, מסחר מגורים ותעשיה, תשתיות ודרכים ושטחים פתוחים בהיקף של כ-79 דונם.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה