יש זוכים: רמ"י פרסמה שורת זוכים במגוון מכרזים

זוכים בשורת מכרזים | ירושלים: זכויות חכירה במגרש למסחר ומשרדים, זכויות חכירה במתחם מבנים ומוסדות ציבור ומכרז נוסף לשלשה מגרשים למסחר – כולם בשכונת הר חומה | ארבעה מתחמים בעיר היין באשקלון עם מעל 500 יח"ד, שדה דוב בתל אביב עם מעל 200 יח"ד ומכרז נוסף לשטחי מסחר בקרית אונו | מגדל העמק: שני מתחמי מחיר מטרה לבניית 250 יח"ד | בית שאן: שלשה מתחמים לבניית 216 יח"ד 'מחיר מטרה'

מכרזים | צילום: שאטרסטוק

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'הבית בהרצוג מקבוצת בית ירושלמי בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במגרש למסחר ו/או משרדים בחומת שמואל שלב ג, ירושלים.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל 19,141,208 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 11,214,792 שקלים (כולל מע"מ) למגרש. למכרז הוגשו 10 הצעות.

מתחםמגרששטח במ"ר בערךסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיהשם זוכה
636104011,21411,214,792498,2251,121,00019,141,208הבית בהרצוג מקבוצת בית ירושלמי בע"מ

המתחם ששווק במכרז נמצא בתחום התוכנית 10310 בהר חומה המתפרסת של שטח של כ-302 דונם בדרום העיר ירושלים. התוכנית כוללת מגורים של כ-930 יח"ד, לצד מוסדות חינוך וציבור כ-23 דונם, שטחים למסחר ומשרדים 1.2 דונם, תשתיות ודרכים כ-26 דונם ושטחים פתוחים כ-199 דונם, לרווחת הציבור.

במכרז נוסף בירושלים זכתה 'מ. ברוכים ובניו בע"מ' בזכויות חכירה במתחם למבנים ומוסדות ציבור בשכונת הר חומה, ירושלים.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל 6,136,653 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 9,813,473 שקלים (כולל מע"מ) למתחם. למכרז הוגשו 3 הצעות.

מתחםמגרששטח במ"ר בערךסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיהשם זוכה
669220031,6289,813,473456,565981,0006,136,653מ. ברוכים ובניו בע"מ

המתחם ששווק במכרז נמצא בתחום התוכנית 12552 'קריית ישיבת הר המור' המתפרסת של שטח של כ-65 דונם בשכונת הר חומה, ירושלים. התוכנית כוללת מוסדות ציבוריים בהיקף של כ-28.8 דונם, תשתיות ודרכים ושטחים פתוחים.

באותה שכונה זכו 'הבית בהרצוג מקבוצת בית ירושלמי בע"מ' ו-'צ.ב.ג.ט נכסים והשקעות בע"מ' במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב-3 מגרשים למסחר.

הזוכה 'הבית בהרצוג מקבוצת בית ירושלמי בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 8,916,536 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 3,515,464 שקלים (כולל מע"מ) למגרש הראשון. ו-39,413,876 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 22,934,124 שקלים (כולל מע"מ) למגרש השני.

הזוכה 'צ.ב.ג.ט נכסים והשקעות בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 4,777,777 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 845,729 שקלים (כולל מע"מ) למגרש השלישי.

למכרז הוגשו 37 הצעות.

מתחםשטח במ"ר בערךסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיהשם זוכה
188539453,515,464237,583351,0008,916,536הבית בהרצוג מקבוצת בית ירושלמי בע"מ
268822,83322,934,1241,389,3952,293,00039,413,876הבית בהרצוג מקבוצת בית ירושלמי בע"מ
26883177845,729256,44284,0004,777,777צ.ב.ג.ט נכסים והשקעות בע"מ

כלל המתחמים ששווקו במכרז נמצאים בתחום התוכניות 12825 'תוספת מוסדות ציבור ויחידות דיור' בהר חומה המתפרסת של שטח של כ-179 דונם בדרום העיר ירושלים. התוכנית כוללת מגורים של כ-104 יח"ד, לצד מוסדות חינוך וציבור כ-61 דונם, שטחים למסחר ומשרדים 3 דונם, תשתיות ודרכים כ-74 דונם ושטחים פתוחים כ-26 דונם, לרווחת הציבור. ותוכנית 7509 בהר חומה המתפרסת של שטח של כ-977 דונם וכוללת מגורים של כ-2,783 יח"ד, לצד מוסדות חינוך וציבור כ-235 דונם, שטחים למסחר ומשרדים 8 דונם, תשתיות ודרכים כ-215 דונם ושטחים פתוחים כ-283 דונם, לרווחת הציבור

עיר היין

באשקלון הכריזה רמ"י על 'אמלוני לבניין ופיתוח בע"מ', 'גוהרי יוסי והשקעות בע"מ', 'אפי קפיטל בע"מ' ו-'פורט נדל"ן בע"מ' כזוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב-4 מתחמים למסחר בחומת שמואל, ירושלים.

הזוכה 'אמלוני לבניין ופיתוח בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 74,331,645 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח למתחם הראשון.

הזוכה 'גוהרי יוסי השקעות בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 55,526,018 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח למתחם השני.

הזוכה 'אפי קפיטל בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 64,800,000 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח למתחם השני.

הזוכה 'פורט נדל"ן בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 82,777,777 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח למתחם השני.

למכרז הוגשו 37 הצעות.

מתחםשטח במ"ר בערךמספר יח"דסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיהשם זוכה
א4,85416420,668,35514,415,5624,526,00074,331,645אמלוני לבניין ופיתוח בע"מ
ב6,28111616,739,45411,405,1553,580,00055,526,018גוהרי יוסי השקעות בע"מ
ג5,39413018,422,53413,257,9944,162,00064,800,000אפי קפיטל בע"מ
ד7,87912619,726,49414,615,2564,588,00082,777,777פורט נדל"ן בע"מ

המתחמים ששווקו במכרז נמצאים בתחום התוכנית תמל/1006 'מתחם 7' בעיר היין אשקלון. התוכנית המתפשת על שטח של כ-4,208 דונם כוללת מגורים של כ-11,328 יח"ד, לצד מוסדות חינוך וציבור כ-360 דונם, שטחים למסחר ומשרדים כ-3.4 דונם, תשתיות ודרכים כ-1,824 דונם (כולל מרכז תחבורה, תחנת רכבת ומחלף) ושטחים פתוחים כ-889 דונם בהם פארק עירוני לרווחת הציבור.

מכרז נוסף בשדה דב

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'נוף עירוני יזמות בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה בבעלות משותפת במתחם לבנייה של כ-241.173 יח"ד ומסחר בשדה דב, תל אביב.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל 654,581,831 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 27,035,882 שקלים (כולל מע"מ). למכרז הוגשו 3 הצעות.

מתחםשטח במ"ר בערךמספר יח"ד סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיהשם זוכה
א3,723241.17327,035,882569,679,04863,297,000654,581,831נוף עירוני יזמות בע"מ

המתחם ששווק במכרז נמצאים בתחום התוכניות תמל/3001 המתפרסת של שטח של כ-340 דונם בשכונת אשכול שדה דב, תל אביב. התוכנית כוללת שכונת מגורים של כ-4,176 יח"ד, לצד מסחר ונופש, מוסדות חינוך וציבור, שטחים למסחר, תעסוקה ותיירות, תשתיות ודרכים, ושטחים פתוחים לרווחת הציבור.

מסחר בקרית אונו

בקרית אונו הכריזה רמ"י על 'שפיר מגורים ובניין בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במגרש למסחר ותעסוקה בקרית אונו.

הזוכה תשלם לרשות מקרקעי ישראל 175,000,505 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 9,873,924 שקלים (כולל מע"מ) למגרש. למכרז הוגשו 14 הצעות.

מתחםשטח במ"ר בערךסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסכום זכיהשם זוכה
א13,3349,873,92439,350,9089,555,000175,000,505שפיר מגורים ובניין בע"מ

המתחם ששווק במכרז נמצא בתחום התוכנית 508-0255349 (קא/2/300) שכונת צומת סביון בקרית אונו המתפרסת של שטח של כ-442 דונם. התוכנית כוללת מגורים של כ-1,315 יח"ד, לצד מוסדות חינוך וציבור כ-72 דונם, שטחים לתעשיה ומסחר (תעסוקה) כ-123 דונם, תשתיות ודרכים כ-75 דונם ושטחים פתוחים כ-98 דונם, לרווחת הציבור.

מחיר מטרה במגדל העמק

במגדל העמק זכו 'ש.י.ן נקסטקום ייזום נופית בע"מ' ו-'קליימן – שמגר יזמות ובנייה' במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב-2 מתחמים לבניית 250 יח"ד בבניה רוויה  בשכונה מערבית, מגדל העמק.

הזוכה 'ש.י.ן נקסטקום ייזום נופית בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 17,296,375 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 8,546,755 שקלים (כולל מע"מ) למתחם הראשון.

הזוכה 'קליימן – שמגר יזמות ובנייה' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 28,888,889 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 29,138,673 שקלים (כולל מע"מ) למתחם השני.
למכרז הוגשו 20 הצעות.

מתחםשטח במ"ר בערךמס' יח"ד מתב"ע במחיר מטרהמס' יח"ד מתב"ע בשוק חופשיסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חשווי מ"ר בנוי עיקרי בש"ח (ללא מע"מ)סכום זכיהשם זוכה
4986010,27241278,546,755854,0007,96217,296,375ש.י.ן נקסטקום ייזום נופית בע"מ
7074518,2511097329,138,6735,923,4232,913,0008,00928,888,889קליימן – שמגר יזמות ובנייה

המתחמים ששווקו במכרז נמצאים בתחום התוכניות ג/21243, 221-0201715, 221-0594218 במגדל העמק. התוכנית ג/21243 'מגדל העמק שכונה מערבית' מתפרסת של שטח של כ-1,441 דונם. התוכנית כוללת מגורים של כ-1,785 יח"ד, לצד מוסדות חינוך וציבור, שטחים למסחר ומשרדים, תשתיות ודרכים, שטחי תיירות ונופש ושטחים פתוחים לרווחת הציבור.

מחיר מטרה בבית שאן

בבית שאן זכו 'יגאל בוחבוט יזום והשקעות בע"מ', 'א.ש. אלפא נכסים בע"מ' ו-'שמעון פרגי' במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב-3 מתחמים לבניית 216 יח"ד (מחיר מטרה) בבניה רוויה בשכונה דרום מזרחית, בית שאן.

הזוכה 'יגאל בוחבוט יזום והשקעות בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 4,181,818 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 5,358,066 שקלים (כולל מע"מ) למתחם הראשון.

הזוכה 'א.ש. אלפא נכסים בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 506,616 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 3,122,000 שקלים (כולל מע"מ) למתחם השני.

הזוכה 'שמעון פרגי' תשלם לרשות מקרקעי ישראל 520,000 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בסך 1,244,536 שקלים (כולל מע"מ) למתחם השלישי.

למכרז הוגשו 6 הצעות.

מתחםשטח במ"ר בערךמס' יח"ד מתב"ע במחיר מטרהמס' יח"ד מתב"ע בשוק חופשיסה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חשווי מ"ר בנוי עיקרי בש"ח (ללא מע"מ)סכום זכיהשם זוכה
7141418,55970385,358,066535,0005,6114,181,818יגאל בוחבוט יזום והשקעות בע"מ
714157,86549273,122,924312,0005,544506,616א.ש. אלפא נכסים בע"מ
718122,75721111,244,536124,0005,600520,000שמעון פרגי

המתחם ששווק במכרז נמצא בתחום התוכניות 203-0334888, 203-0293993 המתפרסת של שטח של כ-407 דונם בדרום בית שאן. התוכנית כוללת מגורים של כ-1,276 יח"ד ב-186 דונם, מוסדות ציבוריים בהיקף של כ-22 דונם, מסחר ומשרדים, מסחר מגורים ותעשיה, תשתיות ודרכים ושטחים פתוחים בהיקף של כ-79 דונם.

כתיבת תגובה