יתרות המט"ח מתקרבות ל-200 מיליון דולר

בנק ישראל פרסם בסופ"ש את יתרות מטבע החוץ בבנק לחודש אפריל 2021 • מהנתונים עולה כי הבנק מחזיק בכ-194 מיליון דולר, בעוד שבחודש שעבר נשק ל-190 מיליון

רוכשים מט"ח | צילום: grafnata, שאטרסטוק

בקרוב: כ-200 מיליון דולרים יהיו ביתרות מטבע החוץ של בנק ישראל.

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אפריל 2021 בסך 193,996 מיליוני דולרים, גידול בסך של 8,316 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 48.1 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי.

הגידול מוסבר על ידי שלשה נתונים.

א. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-5,266 מיליוני דולרים.
ב. העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 186 מיליוני דולרים.
ג. שערוך יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 3,129 מיליוני דולרים.

עם זאת, מאידך, הגידול קוזז בחלקו על ידי העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ- 265 מיליוני דולרים.

הבוקר, בסקירת המקרו שלהם, מתייחסים ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, ודודי רזניק, אסטרטג ריביות בלאומי שוקי הון, למדיניות רכישות המט"ח של בנק ישראל, בהמשך להודעת בנק ישראל על כך שרכש בחודש אפריל כ-5.3 מיליארד דולר והשלים רכישה של 19 מיליארד דולר מראשית השנה: "יתרות המט"ח של בנק ישראל, עומדות נכון לסוף חודש אפריל, על כ–194 מיליארד דולר. מדובר בסכום המהווה קרוב ל-50% מהתמ"ג. 

"למרות העלייה החדה ברכישות המט"ח", מציינים בפמן ורזניק, "השקל ממשיך להפגין עוצמה כאשר במהלך חודש אפריל שוב הוא רשם התחזקות של קרוב ל-3% מול הדולר. נראה כי רכישות המט"ח של בנק ישראל מיועדות למתן את התיסוף של השקל ולמנוע תיסוף של השקל אל מחוץ לטווח העקבי עם תנאי המאקרו.

"בפועל, נראה כי השקל מתואם הרבה יותר עם כיון המסחר של הדולר בעולם ופחות מושפע כאמור מסכום הרכישות בפועל".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה