כך הוצאה בני ברק מסקר הלמ"ס על השימוש בטלפון החכם

בקרב ישראלים בני 20 ומעלה, 86% משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד: 94% מהיהודים החילונים, 88% מהדתיים והמסורתיים ו-30% מהחרדים | ל-45% מהחרדים אין טלפון נייד או חיבור לאינטרנט דרך הטלפון הנייד | מתוך המשתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד: 39% חשים כי השימוש באינטרנט בטלפון הנייד גוזל מהם זמן רב מדי: 36% מהגברים ו-43% מהנשים | 73% מרגישים תלויים בטלפון הנייד שלהם במידה מסוימת או במידה רבה, 43% חשים תלויים במידה רבה | כמחצית (54%) משתמשים בו יותר משעה ביום, 10% משתמשים יותר מחמש שעות | 36% מאלו שמשתמשים באינטרנט דרך הטלפון הנייד נוהגים להסתכל בו במהלך חמש הדקות הראשונות מהרגע שהם מתעוררים בבוקר; 35% בין חמש דקות לחצי שעה ו-27% אחרי יותר מחצי שעה | 57% מאלו שמשתמשים באינטרנט בטלפון הנייד דיווחו כי במקרה ששכחו את הטלפון בבית הם חזרו לקחת אותו, כשליש (31%) השאירו אותו בבית (10% לא שכחו)

טלפון חכם | תמונה של Niek Verlaan מ- Pixabay

האם הטלפון החכם שולט בחיי הישראלים? הלמ"ס מפרסמת נתונים מתוך הסקר החברתי 2020 בנושא העידן הדיגיטלי, מהם עולה כי 90% מהישראלים משתמשים באינטרנט, 86% משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד: 90% מבני 44-20 ו-48% מבני 75 ומעלה. הן ערבים והן יהודים משתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד בשיעורים גבוהים (89% ו-85%, בהתאמה).

92% מהמועסקים ו-70% מאלה שאינם מועסקים משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד.

גם בין רמות הכנסה שונות נמצאו פערים בשיעור המשתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד: 94% מהמתגוררים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו לנפש גבוהה מ-4,000 ש"ח, ו-70% מאלה עם ההכנסה הנמוכה.

94% מהיהודים החילונים, 88% מהדתיים והמסורתיים ו-30% מהחרדים משתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד. ל-45% מהחרדים אין טלפון נייד או חיבור לאינטרנט דרך הטלפון הנייד.

44% מבני 20 ומעלה, השתמשו בשירותי בנקאות ברשת באמצעות הטלפון הנייד: 49% מהגברים ו-40% מהנשים; 56% מהמועסקים ו-23% מאלו שאינם מועסקים; 55% מהשכירים ו-62% מהעצמאים. עם העלייה בגיל יורד שיעור המשתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד לצורך שירותי בנקאות: 55% מבני 44-20, 42% מבני 64-45 ו-19% מבני 65 ומעלה.

האם הטלפון הנייד גוזל זמן רב מדי?

מתוך המשתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד (שהם 86% מבני 20 ומעלה), 39% חשים כי השימוש באינטרנט בטלפון הנייד גוזל מהם זמן רב מדי: 36% מהגברים ו-43% מהנשים; 40% מהיהודים ו-36% מהערבים; 47% מהרווקים ו-38% מהנשואים; 43% מהמועסקים ו-31% מאלה שאינם מועסקים.

עם העלייה בגיל יורד שיעור הסבורים כי השימוש באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד גוזל זמן רב מדי: 48% מבני 44-20, 33% מבני 64-45 ו-18% מבני 65 ומעלה.

האם הישראלים חשים תלויים בטלפון הנייד?

מתוך המשתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד (שהם 86% מבני 20 ומעלה),73% מרגישים תלויים בטלפון הנייד שלהם במידה מסוימת או במידה רבה, 43% חשים תלויים במידה רבה.

76% מהיהודים ו-64% מהערבים חשים תלויים בטלפון הנייד שלהם, מתוכם :45% ו-34% מרגישים תלויים מאוד, בהתאמה. 80% מבעלי השכלה אקדמית ו-70% מחסרי השכלה אקדמית חשים תלויים- בטלפון הנייד שלהם; 77% מהמועסקים ו-65% מאלה שאינם מועסקים.

77% מבני 44-20, 71% מבני 64-45 ו-66% מבני 65 ומעלה חשים תלויים בטלפון הנייד. כמו כן, 78% מהרווקים חשים תלויים בטלפון הנייד, 76% מהגרושים, 72% מהנשואים ו-60% מהאלמנים.

מחצית (50%) מהגרושים חשים תלויים במידה רבה בטלפון הנייד.

85% מתושבי תל אביב-יפו ו-66% מתושבי פתח תקווה המשתמשים בטלפון הנייד – חשים תלויים בו.

נציין כי בסקר זה שבו נסקרו נתוני הערים הגדולות המונות יותר מ-200,000 אלף תושבים – העיר בני ברק אינה מופיעה, "בשל רמת מהימנות נמוכה של הנתונים".

משך השימוש באינטרנט בטלפון הנייד

מתוך המשתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד (שהם 86% מבני 20 ומעלה), כמחצית (54%) מהישראלים המשתמשים באינטרנט בטלפון הנייד עשו זאת יותר משעה ביממה, 10% משתמשים יותר מחמש שעות. 59% מהמועסקים ו-45% מהלא מועסקים משתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד מעל לשעה ביום.

28% מהמבוגרים בני 65 ומעלה משתמשים באינטרנט דרך הטלפון הנייד יותר משעה אחת ביממה, לעומת 67% מהצעירים בני 44-20. 29% מבני 65 ומעלה משתמשים עד חצי שעה ביום, לעומת 6% בלבד מהצעירים בני 44-20.

מתי משתמשים בטלפון במהלך היממה?

מתוך המשתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד (שהם 86% מבני 20 ומעלה), יותר ממחצית (56%) מבני 20 ומעלה משתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד בזמנים לא קבועים במהלך היממה; 19% בשעות הערב; 7% בשעות הבוקר; 7% בשעות הלילה; 6% בשעות אחר הצהריים; 4% בשעות הצהריים.

22% מהיהודים ו-9% מהערבים משתמשים בשעות הערב, 13% מהערבים ו-6% מהיהודים משתמשים בשעות הלילה. 68% מהערבים ו-54% מהיהודים משתמשים בזמנים לא קבועים במהלך היממה.

36% מהישראלים שמשתמשים באינטרנט דרך הטלפון הנייד, נוהגים להסתכל בו תוך חמש דקות מרגע שהם מתעוררים בבוקר; 35% בין חמש דקות לחצי שעה ו-27% אחרי יותר מחצי שעה.

43% מבני  44-20 ו-19% מבני 65 ומעלה מסתכלים בטלפון תוך חמש דקות מהרגע שמתעוררים בבוקר. מחצית (50%) מבני 65 ומעלה מסתכלים בטלפון הנייד יותר מחצי שעה לאחר שהתעוררו, לעומת 19% מבני 44-20.

41% מהיהודים החילונים, 35% מהמסורתיים ו-28% מהחרדים שמשתמשים באינטרנט דרך הטלפון הנייד, נוהגים להסתכל בו תוך חמש דקות מרגע שהם מתעוררים בבוקר; 43% מהחרדים ו-23% מהחילונים מסתכלים אחרי חצי שעה.

27% מבני 20 ומעלה מפסיקים להסתכל בטלפון הנייד 5 דקות או פחות, לפני שהם הולכים לישון בלילה. בקרב הצעירים בני 44-20: שליש (33%) מסתכלים בטלפון עד 5 דקות לפני השינה, 71% מסתכלים בו במהלך חצי שעה עד השינה.

58% מבני 65 ומעלה ו-26% מבני 44-20 עוזבים את הטלפון מעל חצי שעה לפני השינה.

שכחו את הטלפון בבית

מתוך המשתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד (שהם 86% מבני 20 ומעלה), 57% דיווחו כי במקרה ששכחו את הטלפון הנייד בבית חזרו לקחת אותו, כשליש (31%) השאירו אותו בבית. 10% לא שכחו אותו.

60% מהיהודים ו-42% מהערבים חזרו לקחת את הטלפון; 29%  מהיהודים ו-40% מהערבים השאירו את הטלפון בבית.

60%  מהגברים ו-54% מהנשים חזרו לקחת את הטלפון במקרה ששכחו אותו בבית; 34% מהנשים ו-27% מהגברים השאירו את הטלפון בבית.

כתיבת תגובה