כך מקבלים את הפיצוי

רשות המסים | צילום: פלאש 90

בשבוע שעבר פורסם חוק מענק חדש בהתאם ל"חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראות שעה -חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023" על פיו יינתן מענק כספי לעוסקים העומדים בתנאי הזכאות בהתאם לתקופה של אוקטובר 2023 ולתקופה של נובמבר 2023. נציין כי קיים סמכות לשר האוצר להתקין תקנות גם למענק דצמבר.

החוזר מתייחס לנקודות עיקריות בלבד.

התנאים לצורך זכאות למענק חרבות ברזל

> מחזור עסקאותיו בשנת 2022 עולה על 12,000 ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪.

> מחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2023 (להלן: "תקופת הזכאות") נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2022 (להלן: "תקופת הבסיס") בשיעור של 12.5% לפחות לעוסק אשר מדווח למע"מ דו חודשי, או מחזור עסקאותיו בחודש אוקטובר 2023 נמוך ממחזור עסקאותיו באוקטובר 2022 בשיעור של 25% לפחות לעוסק אשר מדווח למע"מ חד חודשי.

>הירידה נגרמה מההשפעה הכלכלית כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל.

> הוא היה חייב בניהול פנקסיו לשנת 2022 ולשנת 2023 והם לא נקבעו כבלתי קבילים.

> הגיש דוחות מע"מ לתקופות הזכאות ולתקופות הבסיס המקבילה בשנת 2022

> לא דיווח על סגירת עסקו לפני ה-1/10/2023.

> אין לו מחזורים שדווחו אפס למע"מ באופן רציף מחודש יוני ועד ספטמבר בשנת 2023.

> הוגשו לפחות שניים מתוך שלושה דוחות תקופתיים למע"מ בחודשים יולי ועד ספטמבר בשנת 2023.

> מי שיותר מ-50% מהעבודות שהוא ביצע בשנת 2022 או שנת 2023 היו עבודות שמשך ביצוען עולה על שנה (למעט קבלן מבצע שזכאי ללא סייגים).

> אין עיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו.

> העוסק החל לפעול לפני יום 1.10.2023

> במידה והוא עוסק פטור- הגיש את ההצהרה לשנת 22.

גובה המענק לעוסק שמחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ₪

עוסק שמחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2023 נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2022 בשיעור גבוה מ-12.5% למי שמדווח דו חודשי למע"מ, או עוסק שמחזור

עסקאותיו בחודש אוקטובר 2023 נמוך ממחזור עסקאותיו בחודש אוקטובר 2022 בשיעור של לפחות 25% למי שמדווח חד חודשי, יקבל סכום בהתאם למחזור עסקאותיו בשנת 2022 אשר יוכפל במקדם נזק בהתאם לשיעור הירידה שלו, כמפורט להלן:

מקור: רשות המסים

 

דגשים: בשלוש מדרגות המדרגות הראשונות (12,000-107,000) הסכומים יתקבלו ללא הכפלה במקדם הנזק.

בראשית השבוע נפתחה מערכת הגשת הבקשות ברשות המסים. ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי דרך האיזור האישי במס הכנסה, בקישור https://secapp.taxes.gov.il/Srsherutatzmi/startpage.aspx

למי שאין עדין איזור אישי – זה הזמן להתארגן ולהוציא קוד משתמש וסיסמא.

קישור לסימולטור לבדיקת זכאות: https://www.haravot-barzel.org.il/simulator/

הכותבת הינה רואת חשבון M.B.A

כתיבת תגובה