כך שוחררו חצי מיליארד השקלים התקועים של המועצות הדתיות

הסוף לסאגה שטלטלה את המועצות הדתיות בישראל מאז חודש מרץ: גפני תיקן הוראת שעה ותקציב המועצות הדתיות לשנת 2018 עבר. תקציב המועצות הדתיות בישראל גדל בשנת 2018 בכ- 5% מהשנה שעברה ועומד על למעלה מ-500 מיליון ₪

התקציב עבר.מנכ"ל משרד שירותי הדת, עו"ד עודד פלוס | צילום: באדיבות המצלם

ביוזמת ח”כ משה גפני יו”ר ועדת הכספים אושר תקציב המועצות הדתיות לשנת 2018. ובכך הסתיימה סאגה שנמשכה מחודש מרץ וגרמה לטלטלה בתקציב המועצות הדתיות. במהלך השנה האחרונה נושא שיטת התקצוב למועצות הדתיות עלה לדיון בוועדת הכספים. יו”ר הוועדה ח”כ הרב משה גפני ביקש להגדיל את השתתפות המדינה בתקצוב שירותי הדת ולהקטין את הנטל מהרשויות המקומיות.

השר לשירותי דת דוד אזולאי :”אני רוצה לשמש כפה לראשי המועצות הדתיות ולהודות לפעילותו של ח”כ משה גפני בנושא שפועל רבות למען המועצות הדתיות”.

“מדובר בשורה של חוקים וצעדים כלכליים אותם ביקש יו”ר ועדת הכספים הרב גפני להעביר למען שירותי הדת. מתוך דאגה למערך שירותי הדת בישראל” אומר עו”ד עודד פלוס מנכ”ל המשרד לשירותי דת.

עד היום שיטת התקצוב הנהוגה בהשתתפות המדינה בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות הייתה 60% / 40% כאשר המדינה לוקחת על עצמה את החלק הקטן 40% ואילו הרשות המקומית נוטלת על עצמה את החלק הגדול 60%. “בחלק מהמקרים המדינה הייתה מעבירה את חלקה אך הרשות המקומית לא הייתה עומדת בסיכום ובכך גורמת למועצה הדתית לקשיים כלכליים” אומר עו”ד עודד פלוס.

בשנת 2018 החליט יו”ר וועדת הכספים מתוך דאגה לשירותי הדת בישראל להוביל מהלך שיבטח את חוסנה הכלכלי של המועצה הדתית. מודבר בשינוי דפוסי החשיבה ושינוי אסטרטגי של מקבלי ההחלטות בישראל. גפני הוביל את המהלך בחודש מרץ השנה וועדת הכספים בראשותו החלה לקדם חוק במסגרתו המדינה תממן 75% מתקציב שירותי הדת ברשויות המקומיות גפני הורה לקדם את המתווה במהלך דיון סוער בנושא אמות המידה לתקצוב המועצות הדתיות לשנת 2018, בו מתחו חברי כנסת וראשי רשויות ביקורת רבה על שיטת התקצוב של שירותי הדת ברשויות. ההצבעה אודות התקציב לא התקיימה נוכח תום המועד החוקי לכך ואז נוצר המצב הבעייתי. שלא אפשר למדינה להעביר כספים למועצות הדתיות.

ח”כ גפני ביקר את שיטת תקצוב שירותי הדת. לפי השיטה הנוהגת, וטען כי הנטל נופל בחלקו הגדול על הרשויות, בשונה מתחומים רבים אחרים, בהם המדינה מעמידה את מרבית התקציב. בנוסף עלה כי אמות המידה הוגשו באיחור, שעה שהיו אמורים לקבל את אישור הוועדה עד ה-31 במרץ. נוכח המצב הורה ח”כ גפני לחוקק חוק שיאפשר את אישור התקצוב באיחור ולצד כך יקבע בו הליך מדורג להעלאת תקצוב המועצות הדתיות עד מצב בו יעמוד התקצוב על 25% מצד הרשויות ו-75% מצד המדינה. ח”כ גפני: “שירותי הדת אינם קבצנות, המצב משניא את השירותים הללו”.

אמות המידה שהובאו לדיון על ידי המשרד לשירותי דת נשענות על המלצת ‘הצוות המקצועי לקביעת סכום ההשתתפות המיוחד’ בהוצאות תקציב המועצות הדתיות’ לפיהן במועצות דתיות אזוריות יישאר שיעור ההשתתפות הנוכחי שנקבע בחוק לפני שנים ארוכות ועומד על 60 אחוז מצד המועצה האזורית ו-40 אחוז מצד המדינה, ואילו במועצות דתיות שאינן אזוריות, יקבע שיעור ההשתתפות של הרשויות בתקצוב המועצות הדתיות על פי חישוב קריטריונים שונים שקבעה הוועדה, משיעור של 25 אחוז ועד 75 אחוז.

כאמור תקציב המשרד לשירותי דת אושר והוא עומד על למעלה מ-500 מיליון ₪, לעומת 435 מיליון ₪ ב-2017 – גידול של כ- 15% . בשנת 2019 צפוי תקציב המועצות הדתיות לגדול והוא יעמוד על כ-600 מיליון ₪.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה