כמאה בתי עסק מתחום הפארם ייקנסו ביותר מ-9 מיליון שקל

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מבצעת במהלך החודשים האחרונים אכיפה ממוקדת בחנויות לממכר מזון ופארם | למעלה מ 100 בתי עסק נמצאו מפרים את הוראות החוק | עד כה הרשות שלחה הודעות על כוונות להטיל קנסות בסך של 9,246,275 ₪ לחנויות שנמצאו מפרות את ההוראות

תרופות shutterstock

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מבצעת במהלך החודשים האחרונים אכיפה ממוקדת בחנויות לממכר מוצרי צריכה. פעילות זו נמשכת גם בתקופת המלחמה בשל החשיבות הרבה בשמירה על זכויות הצרכנים, גם בעת הזו. עד כה למעלה מ 100 בתי עסק נמצאו מפרים.

פעולות האכיפה בוצעו גם במועד בו ניתנה לעוסקים בתחום המזון והפארם האפשרות להצגת מחיר מוצר על המדף חלף הצגת המחיר על כל מוצר ומוצר. יובהר כי תוקף ההנחיה בעניין זה פג ביום 18.11.23 .

הביקורות בוצעו בבתי עסק של קמעונאים גדולים (רשתות השיווק) , בינוניים ובבתי עסק קטנים והתפרסו על כל רחבי המדינה, צפון: נשר, קריית ביאליק, כרמיאל, חיפה, עפולה. מרכז: מודיעין, לוד, גדרה, נתניה, ראשון לציון, תל אביב, רמת השרון, ירושלים, בית שמש. דרום: קריית גת ועוד.

עיקרי ההפרות שעלו בביקורות:

אי הצגת מחיר – לרשתות המזון הייתה הקלה בתוקף עד ה 18.11.23 המאפשרת להם לא להציג מחיר על גבי המוצר אלא להציג שלט מדף ברור ובולט הכולל את מחיר המוצר. נמצאו סופרים בהם אין כלל שלט הכולל את מחיר המוצר.

הבדל מדף/קופה – נמצאו אי התאמות בין המחיר המוצג על גבי המדף/מוצר לבין המחיר הסופי לתשלום בקופה.

אי הצבת שילוט למוצרים בפיקוח – נמצא כי חלק מהסופרים אינם מציבים שלט מתאים המודיע על היות המוצר מפוקח ועל מחירו לצרכן.

אי הצגת מחיר ליחידת מידה – נמצא כי חלק מהסופרים אינם מציגים לצרכן מחיר ליחידת מידה (מחיר ל 100 גרם / ל 10 מ"ל).

אי הקצאת מדף ייעודי למוצרים שבפיקוח – נמצא כי חלק מהסופרים אינם מקצים שטח ייעודי למוצרים בפיקוח.

אי הצגת מחיר והטעיה במכירה מיוחדת.

עד כה הרשות הודיעה על כוונתה להטיל קנסות בסך של 9,246,275 ₪ לעוסקים המפרים, יודגש כי לעוסקים קיימת זכות טיעון על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לטעון הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין סכומו וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

אניטה יצחק, סגנית הממונה וראש אגף חקירות ומודיעין: "הרשות פועלת לאורך כל השנה, וביתר שאת בחודשים האחרונים, לאכיפה בשווקים במטרה לוודא כי המידע הנדרש לגבי המוצרים הנמכרים בבית העסק מוצג לצרכן בברור, בוודאי זה הנוגע למחיר. מדובר במידע מהותי בעבור הצרכן בכל עת ובוודאי גם בעת הזאת. הפעילות בשטח העלתה ממצאים רבים, ביקורות אשר העלו ממצאים הועברו ומועברים לאגף עיצומים ברשות לפתיחה בהליכים מנהליים כנגדם. לעוסקים רבים שנמצאו מפרים כבר נשלחו הודעות על כוונות חיוב."

כתיבת תגובה