כמה דמי ניהול תשלמו כשתפרשו לפנסיה?

ועדת הכספים אישרה: תקרת דמי הניהול שישלמו פנסיונרים מקבלי קצבת זקנה בפוליסות ביטוח מנהלים וקרנות הפנסיה, תרד ותעמוד על לא יותר מ-0.3%, במקום 0.5% | האמור הוא במקבלי קצבה לראשונה, החל מ-1 בפברואר 2022 | לדרישת יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר, תיבחן גם האפשרות לתיקון תקרת הגבייה לגבי מקבלי קצבאות שכבר פרשו

יו"ר רשות שוק ההון והביטוח, משה ברקת | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

ועדת הכספים בראשות ח"כ אלכס קושניר אישרה את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) (תיקון), התשפ"ב – 2021. במסגרת התיקון נקבע כי תקרת דמי הניהול שישלמו פנסיונרים מקבלי קצבת זקנה בפוליסות ביטוח מנהלים וקרנות הפנסיה, שיתחילו לקבל קצבה לראשונה החל מ-1 בפברואר 2022, תרד ותעמוד על לא יותר מ-0.3%, במקום 0.5% עד לתיקון. האמור הוא גם במוטבים ושאירים של מקבלי הקצבה.

במהלך הדיון עלתה שאלה לעניין תיקון המצב רטרואקטיבית, גם לעניין מקבלי קצבה שכבר פרשו, ועלה כי יתכנו בעיות משפטיות שעלולות להוביל לפגיעה בתנאים אחרים של החוסכים במקרה של פתיחת ההסכמים הקיימים. יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר הורה לרשות שוק ההון להגיש לוועדה את חוות דעתה המשפטית בנושא, כאשר הסוגיה תיבחן ע"י הייעוץ המשפטי לוועדה, ויבחנו הצעדים האפשריים. 

250/200 סייד בר + קובייה

הממונה על רשות שוק ההון, משה ברקת ציין כי במסגרת הצעד "כל מי שפורש תהייה לו קצבה גבוה יותר לפרישה". ברקת התייחס לפורשים קיימים: "היינו שמחים להחיל את זה כבר שם. אך יש חוזים, התגבשו זכויות מסוימות בחוק, כל התערבות שלנו תהייה חקיקה רטרואקטיבית שיש לה השלכות כבדות, גם עבור החוסכים. זה יכול לפתוח גם את עניין תוחלת החיים שעלתה, זו כניסה לתוך חוזה, ברגע שחוזה נפתח, הכל נפתח. בחנו את הנושא מבחינה משפטית".

ברוך לוברט, יועמ"ש רשות שוק ההון: "בחנו את הנושא, יש גם פסיקה די ענפה לגבי הנושא, זה בהתאמה לתיקונים שעשינו גם בעבר. תמיד התיקונים היו רק מכאן להבא כי מדובר בחוזים קיימים. הזכות נקבעת מהרגע שאותו עמית פרש, הזכות מתגבשת. לכן אנחנו מאוד חוששים מפתיחה כזו, כי יכולים להיווצר שינויים שלא בהכרח לטובת הפנסיונרים והעמיתים. למשל גיל התמותה שיכול להביא דווקא להקטנה של הקצבאות. זו גם פסיקת בתי המשפט, בהתייחסות לחוזים קיימים, אנחנו לא משנים לאחור, רק מכאן ולהבא".

יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר: "אנחנו מבקשים את חוות הדעת בכתב ונבחן אותה גם בייעוץ המשפטי של הכנסת".

Inner 620/130

לינור דויטש, מנכ"ל לובי 99: "משאירים 100 אלף איש שכבר פרשו מופקרים ל-0.5, זה 1,200 ₪ לשנה. הדמי ניהול לא נקבעים בחוזים הם נקבעים ברגולציה, יש בקשה לתביעה ייצוגית בנושא, שחברות הביטוח אומרות שזה לא תלוי בהם אלא ברגולציה. עכשיו לבוא ולומר שיש חוזים קיימים, זה לא חוזה. אין תחרות, שוק תחרותי זה רק לפני היציאה לפנסיה. מה קורה שאדם יוצא לפנסיה? לרוב האנשים אין מושג מה קורה, הם מגלים באיחור שהם משלמים 0.5 אחוזים. גם ה-0.3 עדיין גבוה מידי, אין שום ניהול, הם כמעט לא עושים כלום".

ח"כ קושניר: "כפי שאמרתי זה לא לנצח, ביקשנו בדיקה מרשות שוק ההון, נבחן את זה יחד עם הייעוץ המשפטי ונקבל את ההחלטות שלנו".

לוברט: "לגבי ביטוחי מנהלים זה חוזים, בקרנות פנסיה מדובר בתקנון, אבל מדובר בזכות שחלה מהרגע שפרשת, אבל מהרגע שאתה פותח את זה ניתן לפתוח עוד נושאים".

מיכל היימן, סגנית הממונה לרשות: "לפי הנתונים שלנו זה לא 100 אלף אלא 50 אלף שכבר פרשו".

באיגוד חברות הביטוח ביקשו להחיל את התיקון רק מהרבעון השני של השנה לצרכי הערכות, אך יו"ר הוועדה סירב לכך. לצד כך, נוכח כך שחודש ינואר כבר נפתח ולצורך הערכות חברות הביטוח, יחולו התקנות החל מחודש פברואר.

גיל סלומון, סמנכ"ל רגולציה, איגוד חברות הביטוח: "אנחנו לא מאושרים מהצעד הזה. אם יש כוונה לבוא לקראת אנשים מיעוטי יכולת, עם משכורת מינימום אזי הדבר נכון לגביהם להוריד להם את דמי הניהול, שמדובר במשכורות גבוהות, אין סיבה שגם לגביהם דמי הניהול ירדו. לגבי הכניסה לתוקף, אנחנו עובדים באירועים רבעוניים, אנחנו מבקשים שזה יתחיל ברבעון הבא, השני של שנת 2022".

יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר סיכם את הדיון: "אנחנו עושים צעד מאוד חשוב – הגדלה בשני אחוז של קצבאות הפורשים, אני מברך את העוסקים בצעד – רשות שוק ההון ושר האוצר. אני מבקש את עמדת הרשות כאמור לעניין החוסכים שכבר פרשו, ונבקש לבחון את שינוי המצב גם לעניינם".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה