כמה המדינה חייבת לפנסיה התקציבית? דו"ח החשכ"ל

החשב הכללי פרסם את הדוחות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2021 | ההוצאות עמדו על 737 מיליארד שקל, ההכנסות הסתכמו ב-605 מיליארד שקל, כשהגירעון היחסי הינו 132 מיליארד | ערך הקרקעות של מדינת ישראל נאמד בסך של כ-685 מיליארד שקלים | היקף התחייבויות המדינה הסתכם בכ-3,458 מיליארד שקלים, כולל התחייבויות המוסד לביטוח לאומי

יהלי רוטנברג | צילום: יח''צ
החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, פרסם היום (ה') את הדוחות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2021. הדוחות הכספיים מספקים לממשלה, לכנסת ולציבור הרחב, תמונת מצב מקיפה על פעילות הממשלה, נכסי הממשלה והתחייבויותיה. מטרת הדיווח הכספי היא לשקף באופן נאות את המצב הכספי והביצוע הכספי של הממשלה, לרבות מצבם של חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים.

Inner article

שר האוצר, אביגדור ליברמן: "ברצוני להודות לחשב הכללי, רו"ח יהלי רוטנברג, על העבודה המאומצת ופרסום דו"ח כספי מורכב בתקופה מאתגרת זו בה נמצאת המדינה. אני מברך על הגילוי הניתן בנושא אקלים וקיימות אשר הינו נושא מרכזי עליו יש לתת את הדעת ולעודד עשיה סביבו".

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "לצד התאוששות המשק ממשבר הקורונה, הדוחות הכספיים של המדינה משקפים את מצבה הכספי המצטבר באופן המקיף ביותר וכן כוללים מידע נלווה רב.

"בדו"ח זה התווסף לראשונה פרק חדש בנושא אקלים וקיימות אשר מהווה נדבך ראשון לפרסום בנושא זה שמעמיד אותו על סדר היום, ככלי דיווחי בהתאם למתגבש בתקינות השונות בנושא, בנוסף הורחב המידע החשבונאי והנלווה בכל הנוגע לחבות הקיימת בגין הפנסיה התקציבית.

"ברצוני להודות לחטיבת חשבונאות ודיווח באגף החשב הכללי, לחשבים-מנהלי הכספים במשרדי הממשלה,  והחשבונאיים הראשיים, לרשות החברות הממשלתית ולמנהלי הכספים בחברות הממשלתיות ובתאגידים הסטטוטוריים, על ההתגייסות לאיסוף המידע, העריכה והפרסום".

סגנית בכירה לחשב הכללי, רות כהן מרק: "הדוחות הכספיים מכילים מידע רב אודות משרדי הממשלה ויחידות הסמך, החברות הממשלתיות ומרבית התאגידים הסטטוטוריים. מעבר להיותם כלי ניהולי למקבלי החלטות, הדוחות הכספיים, מאפשרים מתן מידע רב ומקיף לציבור הרחב באופן שקוף ועקבי.

"הדוחות ממשיכים לכלול פרטים רבים אודות ההתמודדות הממשלתית עם משבר הקורונה, בנוסף הדוחות כוללים מידע חשבונאי ונלווה בכל הנוגע לחבות בגין הפנסיה התקציבית, וכן כוללים פרק חדש בנושא אקלים וקיימות אותו בחרנו לפרסם כדיווח ראשוני אשר מתאר את העשייה העולמית והמקומית בנושא. בהזדמנות זו ברצוני להודות לכלל הגורמים שלקחו חלק בכתיבת פרק זה. החשב הכללי ימשיך לבחון את הגילוי בנושא, בשים לב להתפתחות התקינה הממשלתית והבינלאומית העוסקת בדיווח הנדרש בקשר לדוחות הכספיים של המדינה".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "כמה המדינה חייבת לפנסיה התקציבית? דו"ח החשכ"ל"

  1. לא הבנתי היכן המידע על הפנסיות התקציביות – כמה העלות? כמה מיסים אנחנו אזרחי ישראל משלמים וכמה גונבים אותנו וכמה נשלם בעתיד

כתיבת תגובה