כ-50% מהמנהלים: ירידה בביקוש למוצר – הסיבה לירידה בהכנסות

הגל השני של המלחמה – סקר הלמ"ס בדק את מצב התאוששות המשק מהלחימה | התוצאה: אין התאוששות – יש רק ענפים שנפגעו פחות | 1 מכל 5 עסקים קטנים מדווח על פגיעה חמורה הגבוהה מ-76% בהכנסות חודש נובמבר | הכי צפוי: בענפי הבינוי -אחוז גבוה יותר של מנהלים הגדיר את המחסור בעובדים כגורם העיקרי לפגיעה בפעילות החברה

מתחם העסקים בצפון בני ברק | צילום: גילי יערי, פלאש 90

סקר מצב העסקים במלחמת חרבות ברזל – גל 2 (20.11-19.11) בחן על ידי הלמ"ס את היקף התעסוקה הפעילה בעסקים. בסקר, התבקשו המנהלים להעריך את שיעור התעסוקה הפעיל מהמשרד ומהבית בחברתם בהשוואה למצבת העובדים לפני המלחמה לפי סולם אורדינלי.

בשיעור העסקים הנמצאים במצב של תעסוקה מינימלית/סגירה זמנית, חלה ירידה מ-37% בגל הראשון של הסקר (שבוצע בסוף אוקטובר) לכ-22% מהעסקים בגל הנוכחי. במקביל לכך, שיעור העסקים שבהם התעסוקה גבוהה מ-81% מהיקף התעסוקה ערב המלחמה, עלה מ-24% בסוף אוקטובר ל-37% בסקר הנוכחי.

ניכרת ירידה משמעותית בשיעור העסקים עם תעסוקה מינימלית/סגירה זמנית בכל המחוזות. האומדן במחוז הדרום גם לאחר כ-7 שבועות מתחילת המלחמה הוא הגבוה ביותר – כ-40%, ירידה לעומת 59% בסוף אוקטובר.

במחוזות המרכז ותל אביב חלה ירידה משמעותית בשיעור העסקים הנמצאים בהיקף תעסוקה מינימלי/סגירה זמנית.

ניכרת התאוששות משמעותית של עסקים בענף הבינוי; בשיעור העסקים עם תעסוקה מינימלית/סגירה זמנית בענף זה חלה ירידה חדה – מ-62% בגל הראשון לכ-34% בגל הנוכחי.

במחצית מהעסקים הגדולים (שבהם יותר מ-250 משרות שכיר) היקף תעסוקה גבוה (יותר מ-81%), לעומת 22% בסוף אוקטובר. לעומת זאת, גם בשבוע השביעי למלחמה ב-1 מכל 4 עסקים קטנים (שבהם 10-5 משרות) היקף התעסוקה הוא מינימלי.

הפגיעה הצפויה בהכנסות החברה בחודש נובמבר

בסקר התבקשו המנהלים להעריך את הפגיעה בהכנסות חברה בחודש נובמבר בהשוואה לצפוי בתקופה זו בזמני שגרה.

באחוז החברות המדווחות על פגיעה צפויה הגבוהה מ-50% בנובמבר במחוזות הדרום והצפון חלה ירידה חדה בהשוואה לפגיעה שדווחה בחודש אוקטובר (במחוז הדרום – 39% לעומת 67%, בהתאמה, ובמחוז הצפון – 42% לעומת 64%, בהתאמה)

הפגיעה הצפויה בהכנסות חודש נובמבר נמוכה מהפגיעה בהכנסות חודש אוקטובר במרבית הענפים (למעט ענפי הבריאות, התרבות והפנאי שבהם הפגיעה הוחמרה).

אחוז העסקים הצופים פגיעה חמורה (יותר מ-50%) בהכנסות חודש נובמבר בענפי ההייטק והפיננסים והמסחר (9% ו-19%, בהתאמה) נמוך משמעותית מאחוז זה בענפי הכלכלה האחרים.

1 מכל 5 עסקים קטנים (שבהם עד 50 משרות שכיר) מדווח על פגיעה חמורה הגבוהה מ-76% בהכנסות חודש נובמבר, ואילו בעסקים גדולים (שבהם יותר מ-100 משרות) כ-1 מכל 10 עסקים מדווח על פגיעה חמורה כזו.

1 מכל 4 מנהלי עסקים במחוזות הדרום, הצפון וירושלים (כולל אזור יהודה והשומרון) מדווח על ירידה צפויה של יותר מ-76% בהכנסות החברה בחודש נובמבר, ואילו במחוזות חיפה, תל אביב והמרכז 1 מכל 8 עסקים מדווח על ירידה חדה בהכנסות חודש נובמבר.

הגורם העיקרי לפגיעה בפעילות הכלכלית של העסק

המנהלים התבקשו לציין מהו הגורם העיקרי לפגיעה הכלכלית בחברה בזמן ביצוע הסקר מבין האפשרויות האלה: 1. ירידה בביקוש למוצר/שירות 2. מחסור בעובדים 3. אין פגיעה בפעילות החברה 4. אחר

בשבוע השביעי למלחמה, במחצית מהעסקים באוכלוסיית הסקר הגדירו את הירידה בביקוש למוצר/שירות כגורם העיקרי לפגיעה הכלכלית בחברתם, וכ-19% הגדירו את המחסור בעובדים כגורם העיקרי לפגיעה הכלכלית בחברתם.

בענפי הבינוי אחוז גבוה יותר של מנהלים הגדיר את המחסור בעובדים כגורם העיקרי לפגיעה בפעילות החברה (כ-42% לעומת כ-32% שהגדירו את הירידה בביקוש כגורם העיקרי).

מאומדני הסקר עולה שמחסור בעובדים הוא הגורם העיקרי לפגיעה גם בכ-27% מהעסקים בענפי התעשייה (כ-42% הגדירו את הירידה בביקוש). ​

סקר בזק זה הוא בהמשך לסקר הבזק שבוצע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתאריכים 26.10-24.10 ובחן את מצב העסקים במלחמה. הוא בוצע בתאריכים 20.11-19.11 במטרה לבחון את התפתחות התעסוקה והפגיעה בהכנסות בעסקים בשבוע השביעי למלחמה.

אוכלוסיית הסקר מקיפה עסקים עם 5 משרות ומעלה במגזר העסקי, ואומדני הסקר נבחנו הן ברמת הענף הכלכלי והן ברמת האזור הגאוגרפי המשפיע על פעילותן הכלכלית של החברות במצב החירום הנוכחי.

מדגם הסקר כלל כ-1,721 חברות, ושיעור ההשבה עמד על 78%.

אומדני הסקר מייצגים כ-67,931 עסקים במגזר העסקי שבהם כ-2.145 מיליון משרות שכיר.

כתיבת תגובה