כמעט עשרה מיליון: 9.9 מיליון נפש בישראל || כמה מתוכם יהודים?

על פי קצב הגידול הנוכחי, ביום העצמאות הבא אוכלוסיית ישראל צפויה למנות יותר מעשרה מיליון נפש | מיום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל ב-189 אלף איש (גידול של 1.9%) | בתקופה זו נולדו כ-196 אלף תינוקות, הגיעו כ-37 אלף עולים, ונפטרו כ-60 אלף איש | כיום מונה אוכלוסיית ישראל יותר מפי 12 מהאוכלוסייה בעת הקמת המדינה

דגל ישראל מונף במעבר רפיח | צילום: דובר צה"ל

ערב  יום העצמאות תשפ"ד, 76 לקום המדינה,  אוכלוסיית ישראל מונה 9.900 מיליון נפשות לפי נתוני הלמ"ס. 7.247 מיליון מתוכם יהודים (73.2%), 2.089 מיליון ערבים (21.1%), 564 אלף אחרים (5.7%).

מיום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל ב-189 אלף איש (גידול של 1.9%). בתקופה זו נולדו כ-196 אלף תינוקות, הגיעו כ-37 אלף עולים, ונפטרו כ-60 אלף איש. בקום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף נפשות. כיום מונה אוכלוסיית ישראל יותר מפי 12 מהאוכלוסייה בעת הקמת המדינה.

מקום המדינה הגיעו לישראל יותר מ-3.4 מיליון עולים, כ-1.6 מיליון (47.1%) מתוכם הגיעו החל בשנת 1990. החל משנת 1970 עלו לישראל גם כ-153 אלף אזרחים עולים.

על פי קצב הגידול הנוכחי, ביום העצמאות הבא אוכלוסיית ישראל צפויה למנות יותר מעשרה מיליון נפש.

בשנת 2030 צפויה אוכלוסיית ישראל למנות 11.1 מיליון נפש, בשנת 2040 – 13.2 מיליון וביום העצמאות ה-100 של ישראל (2048) צפויה האוכלוסייה למנות 15.2 מיליון נפש.

בסוף שנת 2022, כ-45% מכלל האוכלוסייה היהודית בעולם חיו בישראל, כ-80% מהיהודים בישראל הם "צברים" (ילידי ישראל).

אוכלוסיית ישראל היא אוכלוסייה צעירה: כ-28% ילדים בני 14-0 וכ-12% בני 65 ומעלה.

כתיבת תגובה