כניסה נוספת לעולם האנרגיה: אשטרום והראל ישקיעו בפולין

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים וקבוצת אשטרום נכנסות לשוק האנרגיה בפולין: רוכשות זכויות בחווה לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהשקעה של כ-40.5 מיליון אירו | הפרויקט הינו בהספק מצרפי מוערך של כ-257 מגה-וואט, מתוכם 220 מגה וואט פעילים כבר משנת 2020 ו-37 נוספים בהקמה; השתיים ישתפו בפרויקט פעולה עם קרן תשתיות ישראל | סך עלויות ההקמה של הפרויקט כ-330 מיליון אירו; ההכנסות לשנת ההפעלה הראשונה המייצגת הן כ-41 מיליון אירו

חוות ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת | צילום אילוסטרציה: KENNY TONG, שאטרסטוק

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים  וקבוצת אשטרום נכנסות לראשונה ובמשותף, להשקעה בתחום האנרגיות המתחדשות בפולין. קבוצת הראל, באמצעות מוצרי החיסכון ארוך הטווח שבניהולה, וקבוצת אשטרום, באמצעות חברת הבת אנרגיה מתחדשת בניהולו של מר איציק מרמלשטיין, התקשרו במערכת הסכמים להשקעה בהיקף של כ-40.5 מיליון אירו (בחלקים שווים) בשותפות. השותפות מחזיקה בכ-56.7% מהזכויות בחוות ייצור חשמל באמצעות אנרגיית רוח בפולין, כאשר הפרויקט הינו בהיקף מצרפי של כ-257 מגה וואט.

לאחר השקעתן בפרויקט יהפכו השתיים לשותפות של קרן תשתיות ישראל (תשי). לאחר העסקה, השותפות תחזיק כ-70% מהזכויות.

זהו פרויקט הרוח הגדול ביותר בפולין, וממומן, בין היתר, על ידי ה-European Bank for Reconstruction and Development – EBRD, הכולל 81 טורבינות שהחלו בפעילות במחצית השנייה של 2020 בהספק של כ- 220 מגה-וואט, ועוד 17 טורבינות שהקמתן מתחילה בימים אלה וכמו כן יתכנו פרויקטים נוספים.

סך ההכנסות החזויות מהפרויקט לשנת הפעלה ראשונה מייצגת (כולל ההקמה הנוספת של 37 מגה-וואט) צפויות לעמוד על כ-41 מיליון אירו וה-EBITDA צפוי לעמוד על כ-31.5 מיליון אירו. תקופת ההפעלה החזויה של הפרויקט הינה כ-35 שנים, כאשר בשנת 2020 החל מועד ההפעלה המסחרית. סך עלויות הקמת כלל הפרויקט עומדות על כ-330 מיליון אירו. הפרויקט ממומן בשיעור של 60% במימון בנקאי, כאשר במקביל להשלמת שלב ב' של הפרויקט צפוי לעלות שיעור המימון הבנקאי לשיעור של כ- 75%. יתרת ההשקעה בפרויקט ממומנת בהלוואת בעלים.

שוק החשמל בפולין הינו שוק מפותח, ובמסגרתו פועלים מספר משווקי חשמל מקומיים מרכזיים (בעלי רשת החלוקה באזורי ייצור החשמל) המצויים בשליטת הממשל הפולני. זאת, לצד בורסת חשמל, במסגרתה פועלים משווקי חשמל רבים נוספים. שוק האנרגיה המתחדשת בפולין הינו שוק בתהליכי צמיחה, בשלבי מעבר מאנרגיה המבוססת על פחם לאנרגיה מתחדשת, המאפשר מכירת חשמל בשוק הפתוח ובהסכמי PPA במחירי חשמל גבוהים יחסית. בשנת 2020 שוק האנרגיות המתחדשות בפולין הציג צמיחה מהירה, כאשר ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות במדינה עמד על כ- 15.5% מכלל ייצור החשמל במדינה.

קבוצת אשטרום הודיעה לאחרונה על כניסתה לתחום האנרגיה המתחדשת, וזאת לאחר שחתמה על עיסקה ראשונה בשוק בארה"ב. הקבוצה עדכנה כי חתמה ביחד עם חברת קנלוב אנרגיה מתחדשת (חברה פרטית שהתאגדה בישראל) על מזכר הבנות עם יזם מקומי בארה"ב לשיתוף פעולה בייזום והקמה של פרויקטים פוטו-וולטאים בהיקף של מאות מגה וואט. מדובר בהשקעה צפויה בהיקף של מאות מיליוני דולרים בפרויקטים האמורים.

סמי בבקוב, מנהל ההשקעות בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים: "ההשקעה בתחום האנרגיות המתחדשות הינה נדבך נוסף בתמהיל המגוון של ההשקעות הבלתי סחירות של קבוצת הראל שמטרתו להעניק לחסכון הארוך טווח עוגן תשואתי ויציב. אנו רואים פוטנציאל רב בתחום זה, ונעמיק את השקעותינו בו, בישראל ובחו"ל, יחד עם שותפינו העסקיים, כדוגמת קבוצת אשטרום וקרן תשתיות ישראל".

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "אנו מעדכנים על ביצוע עסקה נוספת בתחום האנרגיות המתחדשות, אותו אנו מפתחים כאחד ממנועי הצמיחה של קבוצת אשטרום לשנים הבאות. העיסקה הנוכחית, המתבצעת יחד עם קבוצת הראל ביטוח ופיננסים וקרן תשתיות ישראל, עימן אנו משתפים פעולה בשורה של פעילויות, הינה הראשונה בשוק הפולני שהינו אחד מהשווקים בהם אנו רואים פוטנציאל משמעותי. בכוונתנו להמשיך להעמיק את הפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת בפולין, במקביל לכניסתנו לשוק בארה"ב, עליה דיווחנו לאחרונה".

כתיבת תגובה