פוקס ולאומי קארד משיקים מועדון לקוחות חדש

ע"פ הדיווח פוקס ולאומי קארד, ישיקו את המועדון החדש כבר ב-1 במאי 2018, הערב יתכנס דירקטוריון פוקס בכדי לאשר סופית את הסכם ההתקשרות.

הראל ויזל מנכ"ל ובעלים קבוצת פוקס צילום: שוקה כהן

קבוצת פוקס מדווחת הבוקר (א') לבורסה מו"מ מתקדם עם לאומי קארד בע"מ ולאומי קארד אשראים בע"מ (להלן ביחד: "לאומי קארד") להקמה ותפעול של מועדון לקוחות משותף, הכולל, בין היתר, פעילות אשראי והנפקת כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים אשר יונפקו ויתופעלו על ידי לאומי קארד ויעניקו הטבות לחברי המועדון. חברת לאומי קארד היא בשליטתם של בנק לאומי וקבוצת עזריאלי.

ע"פ הדיווח פוקס ולאומי קארד, ישיקו את המועדון החדש כבר ב-1 במאי 2018, כלומר בעוד קצת יותר מ-3 חודשים. וכי הערב יתכנס דירקטוריון פוקס הנמצא בשליטת משפחות ויזל ופוקס בכדי לאשר סופית את הסכם ההתקשרות. התקופה המדוברת להסכם הי של 10 שנים. ההסכם  שיסדיר בין היתר הוראות שונות הנוגעות לגיוס לקוחות, תקציבי שיווק ופרסום וכן מנגנון ההתחשבנות בין הצדדים לגבי חלוקת ההכנסות בגין פעילות המועדון יחתם כאמור הערב.

עוד מצוין בדיווח כי כחלק ממנגנון ההתחשבנות ישולמו לפוקס על ידי לאומי קארד בגין ההסכם סכום של כ-165 מיליון שקל (צמוד למדד מחירים) שהם בעצם סכומים מינימליים בסכום כולל ומצטבר על פני 10 שנות גם במקרה בו לא ייווצרו רווחים למועדון הלקוחות המשותף.

לאומי קארד תשלם לחברה בשנת הפעילות הראשונה סך של 45 מיליוני ש"ח, תשלום חד פעמי בסך של 35 מיליוני ש"ח, מתוכו סך של 25 מיליוני ש"ח ישולם לחברה יום קודם להשקת המועדון, והיתרה תשולם בסמוך לאחרגיוס מינימלי של לקוחות פעילים, וכן סכום מינימאלי מובטח של 10 מיליוני ש"ח בגין חלקה של החברה ברווחי המועדון בשנת הפעילות הראשונה.

החל מהשנה השנייה ועד השנה החמישית (כולל), לאומי קארד תשלם לחברה בגין חלקה של החברה ברווחי המועדון סך של 10 מיליוני ש"ח, ובחמש השנים האחרונות בתוספת של 2 מיליון ש"ח בכל שנה (קרי, 12 מיליון עד 20 מיליון לשנה, בהתאמה).

כתיבת תגובה