לא היו הפתעות

ד”ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, מגיב להודעה של הפד אמש בארה”ב בנוגע למדיניות המוניטרית

ג'רום פאוול | צילום: הפדרל רזרב

הודעת ה – FOMC מצביעה על כך שמדדי הפעילות הכלכלית והתעסוקה המשיכו להתחזק. המגזרים שהושפעו בצורה השלילית ביותר מהמגיפה השתפרו בחודשים האחרונים אך מושפעים מהעלייה החדה בתחלואה. העלייה בתעסוקה הייתה טובה בחודשים האחרונים ושיעור האבטלה ירד באופן משמעותי. הביטוי למצב של חוסר האיזון בין היצע לבין ביקוש, הקשור למגיפה ולפתיחת המשק מחדש, המשיך לתרום לרמות גבוהות של אינפלציה. התנאים הפיננסיים נוחים, זאת על רקע צעדי המדיניות לתמיכה בכלכלה ובאשראי למשקי הבית ולעסקים בארה”ב.

וועדת ה-FOMC שואפת להשיג תעסוקה מלאה ואינפלציה של 2% בטווח הארוך יותר. עם אינפלציה שעלתה הרבה מעל 2% אחוזים, שוק עבודה חזק, וציפיות אינפלציה שעלו גם כן, הוועדה צופה שבקרוב יהיה הזמן מתאים להעלות את הריבית. השוק מתמחר העלאת ריבית ראשונה של 25 נ”ב בהחלטה הקרובה של 16/3/22.

250/200 סייד בר + קובייה

הוועדה החליטה להמשיך ולהפחית את הקצב החודשי של רכישות הנכסים נטו שלה, ולהביא לסיומן בתחילת חודש מרץ. החל מחודש פברואר, הוועדה תגדיל את אחזקותיה באג”ח ממשלתי בהיקף של כ-20 מיליארד דולר לפחות בחודש ובניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS) ב-10 מיליארד דולר לפחות לחודש. 

וועדת ה- FOMC הבהירה את הגישה בנושא התכנית להקטנה משמעותית של גודל המאזן של הבנק הפדרלי. ראשית, הובהר שהוועדה רואה בשינויים בריבית הפד את האמצעי העיקרי שלה להתאמת המדיניות המוניטרית. לצד זאת, הוועדה הודיעה שתקבע את העיתוי והקצב של צמצום גודל המאזן של הפד באופן שתומך בהשגת יעדי התעסוקה ויציבות המחירים. הוועדה צופה כי הקטנת גודל המאזן של הפד תחל לאחר תחילת תהליך העלאת ריבית הפד (חודש מרץ על פי השווקים).

מבחינת תכנית הצמצום של אחזקות הנכסים, הוועדה מכוונת לתהליך שיתנהל על פני זמן באופן מוצהר וצפוי, בעיקר על ידי צמצום הסכומים שיושקעו מחדש של ניירות הערך המוחזקים בחשבון השוק הפתוח של הפד. כלומר, מדובר במהלך פסיבי בעיקרו, שבמסגרתו אג”ח ממשלתיות ונכסים אחרים שיגיעו לפדיון לא יושקעו מחדש.

Inner article

לשם המחשה, במאזן הפד יש אג”ח ממשלת ארה”ב בהיקף של מעל 1.1 טריליון דולר שיגיעו לפדיון במהלך השנה הקרובה, זאת מתוך מאזן כולל של קרוב ל-9 טריליון דולר. הפד יכול לאפשר לפדיון זה להתבצע בחלקו או במלואו, זאת מבלי להשקיע מחדש את כספי הפדיון באג”ח או בנכסים אחרים. אין מדובר בתכנית למכירה אקטיבית של אג”ח ממשלת ארה”ב ולכן מדובר בתכנית “עדינה יחסית” מבחינת השווקים הרלוונטיים. הוועדה מתכוונת להחזיק בניירות ערך בסכומים הדרושים ליישום המדיניות המוניטרית בצורה יעילה ואפקטיבית. 

לצד האג”ח הממשלתי יש לפד נכסים נוספים כמו MBS. בטווח הארוך יותר, הוועדה מתכוונת להחזיק בעיקר אג”ח ממשלת ארה”ב ולא נכסים אחרים. במילים אחרות, הפד מעונין לאפס על פני זמן את האחזקות ב-MBS (כ-2.7 טריליון דולר) ונכסים אחרים שאינם אג”ח ממשלתי. התגובה המיידית בשווקים הייתה עלייה של שיעור התשואה לפדיון של אג”ח ממשלת ארה”ב, בדגש על הטווחים הבינוניים והארוכים. במקביל, נרשמו ירידות מחירים קלות יחסית בשוק ה-MBS. השוק מגלם ארבע העלאות ריבית של 25 נ”ב כל אחת במהלך 2022 לרמה של כ-1.1% בסוף 2022, זאת לעומת כ-0.1% כיום. במבט כולל, לא היו הפתעות בהודעת המדיניות ושוק המניות עלה לאחר פרסום הודעת המדיניות.

הכותב הוא הכלכלן הראשי של בנק לאומי

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה