לא מרוצים מהמתווכים, מהמוסכניקים ומנותני המשכנתאות

המתווכים, הבנקים למשכנתאות, אנשי האחזקה והמוסכניקים בתחתית דירוג שביעות הרצון של הצרכן הישראלי • הענפים המאופיינים ברמת שביעות הרצון הגבוהה ביותר הם: ספרים, מגזינים ומכשירי כתיבה, תרבות, ספורט, מוצרי חשמל קטנים ותשלום חשבון חשמל • יכולת המעבר בין ספקים הוא התחום שמאופיין ברמת שביעות הרצון הנמוכה ביותר במשק

תיווך ומשכנתאות, אילוסטרציה | צילום: create jobs 51, שאטרסטוק

סקר שביעות רצון של צרכנים ישראלים מעוסקים (בענפים שונים) שערכה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן העלה כי הענפים המאופיינים ברמת שביעות הרצון הנמוכה ביותר הם תיווך הנדל"ן (הנמוך ביותר), שירותי אחזקה ותיקון הבית, נטילת משכנתא ובדיקה וטיפול רכב במוסך

הרשות ביצעה סקר שביעות רצון בקרב צרכנים בישראל מעוסקים (בענפים שונים) והוא נעשה במתכונת שהתווה האיחוד האירופי. הסקר כלל 36 ענפי משק צרכניים, תוך התייחסות למכלול של 7 תחומים רלוונטיים: אמון בספקים ובעמידתם בחוקים ובתקנות, מספר החברות הקיימות בענף העומדות לבחירת הצרכן, יכולת השוואה בין החברות, מעבר בין חברות, בעיות באיכות השירות והטיפול ונזק שנגרם מכך, עמידה בציפיות והגשת תלונות על בעיות צרכניות שהתגלו.

מסקנות הבדיקה:

  • שוק השירותים מאופיין בשביעות רצון נמוכה יותר משוק הסחורות – שוק השירותים קיבל ציון נמוך יותר משוק הסחורות בכל אחד מההיבטים אודותיהם נשאלו משתתפי הסקר.
  • הענפים המאופיינים ברמת שביעות הרצון הגבוהה ביותר הם: ספרים, מגזינים ומכשירי כתיבה, תרבות, ספורט, מוצרי חשמל קטנים ותשלום חשבון חשמל.
  • הענפים המאופיינים ברמת שביעות הרצון הנמוכה ביותר הם: תיווך הנדל"ן (הנמוך ביותר), שירותי אחזקה ותיקון הבית, נטילת משכנתא ובדיקה וטיפול רכב במוסך.
  • יכולת המעבר בין ספקים הוא התחום שמאופיין ברמת שביעות הרצון הנמוכה ביותר במשק מבין התחומים שנותחו בשיעור ניכר.

עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, מציין כי, "חוסר שביעות רצון קיצוני של צרכן מעוסקים בענף מסוים מאותת לרשויות האכיפה הצרכניות שיש צורך לבדוק את אותם הענפים, כי לעתים קרובות יש מתאם בין חוסר שביעות רצון קיצוני לבין שיעורים גבוהים יחסית של פגיעה בזכויות הצרכן. בהצלבה עם נתונים נוספים שבידי הרשות, יש בכך כדי לסייע לה בתעדוף האכיפה שלה".

כתיבת תגובה