לא משחררים מידע: משרד רה"מ רשם הכי הרבה חריגות

דו"ח פעילות היחידה הממשלתית לחופש המידע לשנת 2021: הרשויות לגביהן הוגשה כמות התלונות המוצדקות הרבה ביותר: משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה; משרד ראש הממשלה אף הוכרז כרשות מפרה את חוק חופש המידע 9 פעמים במהלך שנת 2021 | בין המשרדים שענו בחיוב על אחוז הבקשות הגבוה ביותר: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רשות האוכלוסין וההגירה, רשות מקרקעי ישראל ומשרד הכלכלה והתעשייה

היחידה לחופש המידע | צילומסך

Inner article

מנכ"ל משרד המשפטים, ערן דוידי: "שיתוף מידע מתכתב עם אחד היעדים האסטרטגיים שלנו במשרד המשפטים בפרט וכאנשי שלטון החוק בכלל. עלינו להגביר ולשפר כל העת את מידת האמון שהציבור נותן בנו ובשירות שאנו מספקים לו. הדרך לשם עוברת בראש והראשונה במסר חד וברור שכלל עובדי הרשויות צריכים לקבל מצד המנהלים, שישובו ויחזקו את הצורך בשקיפות ואת ההבנה לגבי מידת חשיבותה".

ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע, עו"ד שלומי בילבסקי: "ממצאי הדו"ח מעידים על המשך העלייה הרציפה בדרישה למידע מצד הציבור ולהגברת השימוש מצד האזרחים וארגוני החברה האזרחית בחוק חופש המידע. לצד זאת, ניתן לראות מספר רב של עתירות המוגשות נגד הרשויות הציבוריות, חלק ניכר מהן בשל אי מתן מענה לבקשות מידע, ורבות מהן נמצאות מוצדקות. על רקע זה, יש לפעול ביתר שאת למתן כלים של ממש ליישום חוק חופש המידע כדי למנוע המשך ואף גדילה של מגמה זו, ובמקביל על הרשויות והמשרדים השונים ובראשם משרד ראש הממשלה לבחון היטב את ממצאי הדו"ח הרלוונטיים אליהם, ולפעול לתיקון התנהלותם בכל הקשור ליישום חוק חופש המידע, ככל הנדרש".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה