"לקצץ דמי אבטלה, להקשיח מבחני תעסוקה ולחזור למכסות"

מסמך של אגף המחקר והמדיניות בשירות התעסוקה מציין כי לדורשי עבודה יש נטייה לממש כמה שיותר מזכאותם לדמי אבטלה • אלה מתחילים לחפש עבודה רק כשמתקרבת תקופת הזכאות לסיומה • ההצעה לפתרון כלולה במודל חדש שמציע השירות: הארכת דמי האבטלה למי שלא יחזרו לעבודה עד לסוף יוני – אך בתנאים שונים ומגבילים, קשוחים הרבה יותר • האמצעי: דמי אבטלה נמוכים יותר, לתקופה קצרה יותר, מבחני תעסוקה קשוחים יותר וחזרה לשיטת המכסות

אבטלה | באדיבות שירות התעסוקה

בסוף יוני 2021 יפקע תיקון החקיקה להארכתם הגורפת של דמי האבטלה לכל מי שנרשם במהלך משבר הקורונה. הארכת הזכאות לדמי אבטלה הייתה חיונית לשעתה, אך הפכה לחסם בפני חזרה לעבודה. לפיכך, ממליץ שירות התעסוקה לקצר ולקצוב את הארכתם החל מיולי הקרוב לכל מי שלא שב לעבודה עד אז. המטרה היא לעודד חזרה לעבודה יחד עם העמדת רשת ביטחון לאלו שיזדקקו לכך, וזאת באמצעות הסרת חסמים והעמדת כלים ותמריצים תומכי השמה.

בשירות התעסוקה מציעים מודל בן ארבעה שלבים.

הצעד הראשון, הוא הארכת זכאות מקוצרת לכל מי שלא ישוב לעבודה עד לסוף יוני:  שירות התעסוקה מציע כי הארכת הזכאות לדמי אבטלה לא תהא לפי המכסה הנהוגה בחוק אלא תקוצר באופן דיפרנציאלי לפי גיל ומצב משפחתי, כך למשל דורשי עבודה צעירים מתחת לגיל 25 שנרשמו במהלך המשבר ולא שבו לעבודה עד לסוף יוני לא יהיו זכאים להארכת דמי האבטלה לאחר ה 30.6.201. לעומת זאת, דורשי עבודה בני 45 ומעלה יזכו להארכה של עד 140 יום, ולא של 175 כפי שמאפשרת מכסתם בחוק.

הצעד השני והמשמעותי יותר, הוא הפחתה בגובה דמי האבטלה שיוארכו לכל מי שלא שב לעבודה עד לסוף יוני: כדי לעודד את חזרתם לעבודה, דמי האבטלה יופחתו מהחודש השני להארכה (כלומר, מה 1.8.2021) ב 10% לחודש עד לכדי 50% מדמי האבטלה המלאים.

במקביל, שירות התעסוקה מבקש ליזום הקשחת מבחן התעסוקה לכל דורש עבודה, בין שנרשם במהלך המשבר ובין שנרשם לאחר ה 1.7.2021: כדי לממש זכאות לדמי אבטלה, דורשי העבודה לא יידרשו רק להתייצב בלשכות התעסוקה אלא להוכיח חיפוש עבודה והשתתפות בקורסים. אחרת, תישלל קצבתם.

לסיום, מבקש שירות התעסוקה לעודד השתתפות בקורסים: דורשי עבודה שייקחו חלק בקורסים והכשרות למקצועות נדרשים, ייהנו מקורס במימון המדינה שבמהלכו יקבלו דמי קיום בגובה דמי אבטלה מלאים. מעבר לכך, אם יעבדו חודשיים במקצוע שלמדו ייהנו ממענק ייחודי.

רשת ביטחון "חיונית לשעתה"

ביולי הקרוב, יפקע תוקפו של תיקון החקיקה להארכת תקופת הזכאות הגורפת לדמי אבטלה שנקבע במהלך משבר הקורונה. הבוקר (שני), קורא שירות התעסוקה לאמץ מודל חדש להארכה קצובה של דמי אבטלה לדורשי העבודה שלא יחזרו לעבודה עד ה 1.7.2021, באופן שיעודד חזרה לעבודה. לטענת שירות התעסוקה, הארכתה הגורפת של תקופת הזכאות לדמי אבטלה הייתה לרשת ביטחון חיונית ונצרכת מאוד בשעתה, אשר סייעה למאות אלפי דורשי עבודה לצלוח את הטלטלה הכלכלית שנשא עמו משבר הקורונה. אולם, מבהירים בשירות, נוכח הצלחת מבצע החיסונים וחזרתו של המשק לפעילות הפכו דמי האבטלה לחסם העומד בפני דורשי עבודה רבים מלשוב לעבודה. המשימה העיקרית כעת, מדגישים בשירות התעסוקה, היא להביא להשבת מאות אלפי דורשי עבודה שיוותרו לאחר יוני 2021 וזאת באמצעות הסרת חסמים בפני חזרה לעבודה והעמדת קורסים והכשרות שיאפשרו חזרה מיטבית לעבודה.

אגף המחקר והתכנון יחד עם אגף ההשמה והמעסיקים של שירות התעסוקה מדגישים כי בשלושת העשורים האחרונים מדיניות התעסוקה במדינות ה OECD פועלות לעידוד חזרה לעבודה באמצעות הסרת חסמים תעסוקתיים, דרבון חזרה לעבודה והתאמת רשת הביטחון באופן שיסייע בכך. העיקרון המרכזי בעיצוב רשתות הביטחון הוא דיפרנציאציה לפי גיל וסטטוס משפחתי, כך שככל שדורש העבודה צעיר יותר ו\או יש פחות התלויים בפרנסתו כך מתקצרת תקופת הזכאות לדמי אבטלה. גם בישראל הונהג העיקרון הזה קודם למשבר הקורונה, אלא שבמהלך המשבר הוארכה תקופת הזכאות באופן גורף עד לקיץ 2021, דבר שכאמור רואים בשירות התעסוקה כחסם בפני חזרה לעבודה, כעת עם הצלחת מבצע החיסונים ופתיחת המשק. באגף המחקר והמדיניות בשירות התעסוקה מציינים כי מחקרים רבים מראים כי לדורשי עבודה יש נטייה לממש כמה שיותר מזכאותם לדמי אבטלה, ומתחילים לחפש עבודה רק כשמתקרבת תקופת הזכאות לסיומה. "במציאות בה הוארכו דמי אבטלה באופן גורף ולתקופה ארוכה כל כך", מבהיר ד"ר אופיר פינטו סמנכ"ל המחקר בשירות התעסוקה, "דמי האבטלה הפכו מרשת ביטחון לחסם בפני חזרה לעבודה".

נוכח הכוונה להאריך את תקופת הזכאות לכל מי שלא ישוב לעבודה עד לסוף יוני, קוראים בשירות התעסוקה לאמץ מודל חדש להארכת דמי אבטלה קצובה ומקוצרת לאלו שלא ישובו למעגל העבודה קודם ל 1.7.2021, באופן שיסייע בחזרתם לעבודה תוך דרבון והעמדת כלים תומכי השמה לדורשי העבודה הללו. קודם למשבר הקורונה, לכל דורש עבודה שנמצא זכאי לדמי אבטלה נקצבה מכסת ימי זכאות לפי גילו ומצבו המשפחתי. ההערכה היא כי במטרה להעמיד רשת ביטחון לדורשי העבודה שלא ישובו למעגל העבודה עד לסוף יוני עשויה הממשלה להקצות להן את המכסות המלאות, לפי גילם ומצבם המשפחתי. ככל וכך, חוששים בשירות התעסוקה, עלול להיווצר תמריץ שלילי שיעכב את חזרתם של דורשי העבודה למעגל העבודה ולפיכך מציעים להעמיד רשת ביטחון קצובה, מקוצרת ומעודדת חזרה לעבודה.

בחזרה לשיטת המכסות

על פי המודל המוצע כעת על ידי שירות התעסוקה, ב 1.7.2021 תוחזר שיטת המכסות עבור אלו שלא ישובו לעבודה עד לסוף יוני, אלא שתקופת הזכאות שתוענק להם בגינה תהיה קצרה יותר. כך שבני 45 ומעלה (ללא תלויים) שמכסתם לפי חוק עומדת על 175 ימי אבטלה, יהיו זכאים מה 1.7.2021 להארכה של עד 140 ימי אבטלה וכמוהם גם בני 35-44 עם שלושה תלויים או יותר; בדומה לכך, בני 20-34 עם שלושה תלויים או יותר ובני 35-44 עם שני תלויים, שמכסתם לפי חוק עומדת על ל 138 ימי אבטלה יהיו זכאים מה- 1.7.2021 להארכה של 110 ימי אבטלה. לעומת זאת, צעירים בני 28-34 ולהם עד שני תלויים, שמכסתם לפי חוק עומדת על 100 ימי אבטלה יהיו זכאים מה 1.7.2021 להארכה של עד 50 ימי אבטלה בלבד; בני 25-28 ולהם עד שני תלויים אשר מכסתם לפי חוק עומדת על 67 ימי אבטלה יהיו זכאים מה 1.7.2021 להארכה של עד 33 ימי אבטלה ואילו צעירים בני 20-25 ולהם עד שני תלויים, אשר זכאים לפי חוק למכסה של 50 ימי אבטלה, ב 1.7.2021 לא יהיו זכאים כלל להארכה.

על פי המודל המחקרי המוצע, תתקיים הארכה דיפרנציאלית של ימי הזכאות לאבטלה, תוך מעבר של מבחן תעסוקה באופן שבועי (התייצבות, חיפוש עבודה או הכשרה), באופן הבא: 

מצב קייםהמלצה: תוספת ימים לבעלי סיכון גבוה לאבטלה לאחר מבחן תעסוקה בסוף התקופה
בני 45 ומעלה (ללא תלות במספר התלויים)175140
בני 44-35 עם 3 תלויים או יותר175140
בני 34-20 עם 3 תלויים או יותר138110
בני 44-35 להם עד 2 תלויים138110
בני 34-28 להם עד 2 תלויים10050
בני 28-25 להם עד 2 תלויים6733
בני 25-20 להם עד 2 תלויים500
  • במידה ויש ענפים/משלחי יד הזקוקים לסיוע מיוחד, יש לבחון התאמה של המודלים. 
  • תיבחן ההתאמה של דורשי עבודה המקבלים קצבה ומתייצבים מחדש מספר פעמים.

הפחתה בדמי האבטלה

מעבר לכך, מציעים בשירות התעסוקה לאמץ הפחתה הדרגתית בגובה דמי האבטלה לדורשי העבודה שלא יחזרו למעגל העבודה עד לסוף יוני של 10% מידי חודש עד לגובה של 50% מדמי האבטלה המלאים. כלומר, בחודש הראשון שלאחר ה 1.7.2021 דורשי העבודה יהיו זכאים לדמי אבטלה מלאים, בחודש השני ל 90% מדמי האבטלה, בשלישי ל 80%, ברביעי ל 70%, בחמישי ל 60% ומהשישי ואילך ל 50%.

דמי האבטלה לדורשי העבודה השוהים בחל"ת (קרי, שיש להם מעסיק בקצה) ייעשה על פי אותה המתכונת של המובטלים להם אין מעסיק בקצה (מפוטרים או מתפטרים), אולם שירות התעסוקה מציע כי המענק לעובדים בשכר נמוך לא יינתן עוד אליהם ישירות אלא דרך המעסיק. בנוסף מוצע, כי דורשי העבודה המצויים בקורסי הכשרה מקצועית למקצועות נדרשים, קרי כאלה הממומנים על ידי המדינה ומזכים בדמי קיום, ייהנו מדמי קיום בגובה דמי אבטלה מלאים.  בהקשר זה, מוצע כי עובד שהחל לעבוד במקצוע אותו למד יקבל בתום החודשיים הראשונים לעבודתו מענק עידוד. יתר על כן, שירות התעסוקה ממליץ לקדם חקיקה להעמדת רשת ביטחון סוציאלית גם לפרילנסרים, לעצמאים ולעובדים במקצועות לא סטנדרטיים (לדוגמא, משרות ה- Gig Economy). כאשר, במחלקת המחקר והמדיניות של שירות התעסוקה מציעים מודלים שפותחו במדינות ה- OECD כבריטניה, ספרד ואיטליה ולהתאימם למציאות הישראלית.

מבחן התאמה

מעבר לשינויים במודל דמי האבטלה, בשירות התעסוקה מציעים לשנות גם את מבחן התעסוקה שהיה נהוג בישראל קודם לקורונה. נכון להיום, כתנאי למימוש הזכאות לדמי אבטלה כל דורש עבודה נדרש להתייצב בלשכות התעסוקה, אולם לא קיימת עדיין בחוק מערכת התניות במסגרתה על מנת לקבל את דמי האבטלה – דורש עבודה צריך להוכיח לדוגמא כי הוא מחפש עבודה באופן פעיל במסגרת התייצבויותיו בלשכת התעסוקה. לטענת ד"ר אופיר פינטו, "מטרתה של רשת הביטחון לאפשר לדורש העבודה את פניות המחשבה לחפש דרכים לשוב למעגל העבודה, אולם ללא מערכת קשיחה של התניות למימוש דמי האבטלה הם עלולים להפוך מרשת ביטחון לחסם בפני חזרה לעבודה.

"במדינות OECD רבות הבינו זאת ואימצו מודלים שונים, למשל באוסטרליה כתנאי לקבלת דמי אבטלה דורשי העבודה נדרשים להוכחת חיפוש עבודה, במדינות אחרות יש חובת השתתפות או אפילו הוכחת שיפור מיומנויות", מסביר ד"ר פינטו.

לפיכך, מציעים בשירות התעסוקה לערוך שינויים במבחן התעסוקה שנהג עד כה באופן שמעתה ואילך ידרבן את דורש העבודה להיות אקטיבי יותר. על פי המודל המוצע, דורשי העבודה, בין שהם כאלה שנרשמו עוד קודם ל 1.7.2021 ובין שהם חדשים, יחויבו בחיפוש עבודה אקטיבי ובהשתפות בתכניות הכשרה. כאשר, בגין סירוב שיתוף פעולה תישלל הקצבה מדורש העבודה. בנוסף, ממליצים בשירות התעסוקה לאמץ את המודל הקנדי לפיו ניתנת השלמת הכנסה למשתכרים בשכר נמוך רק למי שיבחר להשתתף בקורס או בהכשרה לשיפור מיומנויות העבודה שלו. עוד מוצע, לחייב בחוק דורשי עבודה לדווח על חזרה לעבודה ובנוסף, לעודד אקטיבית מעסיקים להשיב לעבודה דורשי עבודה שלא שבו לעבודה עד סוף יוני 2021.

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "רשת הביטחון שנפרסה לפני למעלה משנה הצילה מאות אלפי דורשי עבודה, אך נוכח שיעורי ההתחסנות ופתיחת המשק הפכה לחסם משמעותי בפני חזרה לעבודה עבור דורשי עבודה רבים. מטרת דמי אבטלה היא לאפשר לדורשי העבודה להקדיש את זמנם ומרצם לחיפוש עבודה ולחזרה למעגל העבודה מבלי להיות טרודים בשאלת הפרנסה. אני ממליץ לאמץ את מודל שירות התעסוקה להארכת דמי האבטלה, רק כך נוכל לסייע בהחזרת מאות אלפי דורשי העבודה שיוותרו לאחר סוף חודש יוני הקרוב. יש לנו אחריות כלפיהם וכלפי החברה והכלכלה הישראלית והמודל המוצע יפעל לטובתם ברמה האישית ולטובת כלכלת ישראל. בנוסף, אני שב וקורא לכל דורשי העבודה שלא להמתין ליולי ולעשות כל מאמץ להקדים את חזרתם מחדש למעגל העבודה. מי שלא יעשה כן, יתקשה יותר לשוב לעבודה ועלול לשקוע באבטלה ממושכת"

כתיבת תגובה