למרות הדחייה: בעלי המאפיות דורשים לעדכן את מחירי הלחם

המאפיות אנג'ל וברמן דורשות לעדכן את מחיר הלחם שבפיקוח באופן מידי: "מדובר בשיא חדש של זלזול בהמלצות דרג מקצועי" | עוד טענו, ועדת המחירים נהגה שלא כחוק כשגלגלה את האחריות להעלאת המחיר בפועל אל השרים | זאת בנוסף לטעות חישובית שמצאו בעלי המאפיות בהחלטת הוועדה שהם דורשים לתקנה

משאיות של מאפיית אנג'ל | צילום: אביר סולטן, פלאש 90

בעלי מאפיות אנג'ל וברמן פנו ליובל טלר חסון, יו"ר ועדת המחירים בדרישה לעדכון מיידי של מחיר הלחם שבפיקוח בהתאם לתוצאות בדיקת הבסיס. הפניה – שהעתק ממנה שוגר גם אל שרת הכלכלה אורנה ברביבאי ואל המפקחת על המחירים (הזמנית) רימונה חן – הוגשה באמצעות עו"ד ירון קוסטליץ המייצג את מאפיות ברמן ואנג'ל.

בבקשתם הנוגעת לסיכום דיוניה של הוועדה בנוגע ל"בדיקת הבסיס למוצרי הלחם המפוקחים", בה הוחלט להמליץ לשר האוצר ולשרת הכלכלה על שינוי רמת הפיקוח שתחול על מוצרי הלחם שבפיקוח, הם מזכירים כי שרת הכלכלה אורנה ברביבאי פרסמה הודעה לכלי התקשורת, כי החליטה "בשלב זה שלא לקבל את המלצת הוועדה".

"מדובר בשיא חדש של זלזול בהמלצות דרג מקצועי. קשה להפריז בחומרת התנהלותה של שרת הכלכלה והתעשייה, אשר במחי-יד החליטה "לזרוק לפח" את החלטת הוועדה, החלטה שנדונה ע"י דרגי המקצוע באופן יסודי, וכן בשיתוף עם רשות התחרות", כותבים בעלי המאפיות. "החלטתה הנמהרת של שרת הכלכלה להותיר את הפיקוח על מחירי הלחם שבפיקוח… מבלי שבחנה כלל את החלטת הוועדה לעומקה, מנוגדת להוראות הדין, מונעת אך ורק ממניעים פוליטיים פסולים, ותיתקף על-ידי מרשותינו בהקדם בערכאה המתאימה".

מגלגלים אחריות

אולם במקביל, פונים בעלי המאפיות ליו"ר ועדת המחירים, וטוענים כי החלטתה של ועדת המחירים ולפיה במידה והשרים לא יקבלו את המלצת הוועדה להעביר את הפיקוח על מוצרי הלחם הרי שהוועדה ממליצה על עדכון מחיר הלחם שבפיקוח בהתאם לתוצאות בדיקת הבסיס – ולא מורה על עדכון מחיר הלחם שבפיקוח, ללא צורך באישור השרים – מנוגדת לדין. "שעה שוועדת המחירים היא היא המוסמכת, באופן בלעדי, לפעול לפי פרק ו' לחוק ולקבוע את אמות המידה לפי סעיף 27 לחוק; ולא השרים", טוענים בעלי המאפיות. "משכך, ועדת המחירים אינה יכולה להתפרק מסמכותה להורות על העלאת המחיר, ולגלגל סמכות זו לגורם זר". מאפיות אנג'ל וברמן קוראות אפוא ליוסל טלר חסון כי לאור דחיית שרת הכלכלה את המלצת הוועדה, "הרי שבהתאם להחלטת הוועדה עצמה, חובה על הוועדה לעדכן לאלתר את מחירי הלחם שבפיקוח בהתאם לסמכות – ולחובה – הנתונה לה על-פי חוק".

 

טענה נוספת שמציגים בעלי המאפיות עוסקת בהעלאת מחירים לאלתר. "תוצאות בדיקת הבסיס שפורסמו בהחלטת הוועדה עודכנו ביחס למדדי חודש מארס 2022, למרות שבמועד פרסום החלטת הוועדה כבר פורסמו מדדי חודש אפריל 2022. משכך, על הוועדה לעדכן את חישוביה בהתאם למדדי אפריל 2022, ובהתאם לכך להורות על עדכון מחיר הלחם שבפיקוח – לאלתר.

טעות חישובית

"בנוסף לאמור", טוענים בעלי המאפיות, "נפלה טעות סופר חישובית בהחלטת הוועדה שיש לתקנה. שיעור ההצמדה של סל התשומות מדצמבר 2019 למרץ 2022 העולה מהלוח שבחלק ב' של החלטת הוועדה הוא 4.8%, ואילו המחירים המוצגים כמחיר החדש לקמעונאי במחירי 3/2022 עודכנו בהשוואה למחירי דצמבר 2019 בשגגה בשיעור של כ-2.5% בלבד. כאשר מחשבים את שיעור ההצמדה של סל התשומות למדדי אפריל 2022, שיעור עליית המחיר הוא 6.63%, ונגזרים ממנו המחירים הבאים לקמעונאי במחירי אפריל 2022: 5.24 ₪ ללחם אחיד (כהה) 750 גר'; 5.78 ₪ ללחם אחיד (כהה) פרוס וארוז 750 גר'; 5.24 ₪ ללחם לבן 750 גר'; 4.22 ₪ ללחם לבן פרוס וארוז 500 גר'; 4.66 לחלה או מאפה שמרים 500 גרם".

כאמור, בעלי המאפיות מתכוננים לעתור ולקבול על החלטת וועדת המחירים ועל החלטת שרת הכלכלה שלא לקבל את המלצתה – במטרה להעלות את מחירי המאפים שבפיקוח באופן מיידי.

כתיבת תגובה