למרות המחאות: התכנית למענקים כנראה ללא שינוי

ראש הממשלה ושר האוצר הציגו הבוקר בישיבת הממשלה את תוכנית “רשת ביטחון כלכלית 2020-2021”- חבילת צעדים שתעניק ודאות וביטחון כלכלי למשך שנה לשכירים, עצמאיים ועסקים בתקופת הקורונה • התוכנית כוללת עד חודש יוני 2021 – מתן דמי אבטלה לשכירים, מענק סיוע סוציאלי לעצמאים בגובה של עד 15,000 שקל כל חודשיים, מענק סיוע לעסקים, לעסקים חדשים ועוד.

שר האוצר ישראל כ"ץ מציג את תכנית הסיוע | צילומסך מתוך סרטון לע"מ

אמש הפגינו אלפים נגד תוכניתם הכלכלית של ראש הממשלה, בנימין נתניהו ושר האוצר, ישראל כ”ץ – אך בינתיים נדמה כי ההפגנות פחות משנות למקבלי ההחלטות וכי התוכנית המתגבשת היא שתהפוך עתה למוחלטת וסופית, לכל הפחות עד לשינוי הבא. הבוקר אישרה הממשלה את מרבית פרטי התוכנית המקורית, כשמתווה נוסף צפוי להשתנות במענקי הנכים ותו לא.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כ״ץ הביאו לאישור הממשלה החלטה על מענקי סיוע לעצמאים, לשכירים בעלי שליטה ולעסקים שהכנסתם נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, עד לסכום של 7,500 שקל.

כדי להבטיח כי יינתן סיוע מהיר לעצמאים ולבעלי השליטה קבעה הממשלה כי התהליך ייצא לדרך עם קבלת ההחלטה, ובימים הקרובים יכנס התשלום לחשבונות הבנק. לגבי מי שבקשתו לקבלת מענק הפעימה השנייה טרם אושרה (או טרם הוגשה) יינתן המענק יחד עם תשלום מענק הפעימה השנייה.

עוד החליטה הממשלה להטיל על שר האוצר להפיץ את תזכיר החוק של התוכנית לסיוע כלכלי שתכלול בין היתר מענקים דו-חודשיים לעצמאים, לשכירים בעלי שליטה, וכן השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים. עוד יפיץ שר האוצר, בהתאם להחלטת הממשלה, תזכיר לתיקון חוק יסוד: משק המדינה להגדלת ההוצאה הממשלתית לצורך מימון ההוצאות הכרוכות ביישומו של חוק תכנית הסיוע הכלכלי.

פורשים את הרשת

לפי התוכנית תיפרש רשת ביטחון שתעניק רשת ביטחון כלכלית למשך שנה. התוכנית נועדה לתת ודאות וביטחון כלכלי לעצמאים, שכירים ועסקים המתמודדים עם השלכות משבר הקורונה. חלק מהמענקים לעצמאיים ישולמו כבר השבוע. תוכנית זו מהווה הרחבה משמעותית לתוכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי משבר הקורונה שהציגו ראש הממשלה ושר האוצר.

כחלק מעקרונות התוכנית תיפרש רשת ביטחון לשכירים בחל”ת ויינתנו הטבות בדמי האבטלה. דמי אבטלה יהיו מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%; ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה; קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים; תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021; הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר (החל מחודש יולי 2020); התאמת מנגנון החל”ת – קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד; מענק הסתגלות – תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 שקל לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020.

בנוסף תהיה תכנית ממוקדת תעסוקה, ריכוז וטיוב נתוני התעסוקה – לטובת קבלת תמונת מצב שוטפת על היקף התעסוקה ומאפייניה; יעדים – קביעת יעדים חצי שנתיים להורדת שיעור האבטלה; הכשרת עובדים והשמתם – הגדלת היקף ההכשרות המקצועיות.

במסגרת רשת הביטחון לעצמאיים ולעסקים יינתן מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי –יוני 2020 – עצמאי או שכיר בעל שליטה שקיבל מענק סיוע קודם יהיה זכאי למענק סיוע מיידי בסכום של עד 7,500 שקל. המענק המיידי צפוי להינתן למעל 380 אלף עצמאים ובעלי עסקים על ידי רשות המסים ישירות לחשבון הבנק ללא צורך בכל פעולה מצד העצמאי או בעל העסק.

כמו”כ יינתן מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים – עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף שקל בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 שקל. המהלך דורש חקיקה בכנסת.

לצד זאת, יאושר מענק סיוע לעסקים – עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון שקל, ושמחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק לפי הפירוט הבא:

עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל – מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 שקל לחודשיים כמפורט:
עד 100 אלף שקל מחזור שנתי – 3,000 שקל
100-200 אלף שקל מחזור שנתי – 4,000 שקל
200-300 אלף שקל מחזור שנתי – 6,000 שקל
עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף שקל- 100 מיליון שקל- מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף שקל (עד ל-15% מהמחזור השנתי).

ומה באשר לסיוע לעסק חדש? מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021:

עוסק פטור (עד 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 3,000 שקל
עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 4,000 שקל

ויש גם מענק ארנונה – לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.

הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים- הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים- הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד שקל והעמדתה על סך של 50 מיליארד שקל. הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. מדובר בהרחבה משמעותית של התכונית שתאפשר לעסקים רבים לקבל אשראי בתנאים אטרקטיביים. הרחבת הקרן דורשת את אישור ועדת הכספים.

רישוי עסקים – הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021. כמו”כ צפוי פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות – משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 שקל בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך 6 חודשים.

הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים – משיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות.

הנגיד מעודד

נגיד בנק ישראל התייחס הבוקר לרשת הביטחון הכלכלית בישיבת הממשלה היום בירושלים. “נגיף הקורונה הוביל את המשק הישראלי למשבר כלכלי כבד וההתמודדות עם המציאות הזו מחייבת הכרה במשמעויות שלה ונקיטת פעולות משמעותיות. רשת הבטחון שהוצגה וצעדי המדיניות הנוספים, הן של הממשלה והן של בנק ישראל מכוונים בדיוק לנקודה הזאת. זה הזמן לנצל את כריות הביטחון שיש ברשותנו – כדי לשכך את פגיעת המשבר, ולאפשר למשק ולציבור לעבור אותו תוך פגיעה מינימלית.

“מאחורי המספרים והנתונים יש אנשים. המדיניות צריכה לאפשר את שגרת החיים לצד הנגיף, והתאוששות מהירה כשנוכל להחזיר את המשק להפעלה מלאה. רשת הבטחון הכלכלית שגובשה, גם בסיוע בנק ישראל, תקל על שכירים, עצמאים ועסקים קטנים שנפגעו מהמשבר לצלוח את התקופה עד להתאוששות המשק, בצורה שתאפשר להם לחזור לפעילות עסקית ולצרוך באופן מהיר יותר. בכך היא מאריכה למעשה את ה”גשר הכלכלי” שנדרש למשק על מנת לצלוח את המשבר”.

הנגיד אמיר ירון אמר עוד, כי “הניסיון שהצטבר עד כה בהתמודדות עם הנגיף מלמד כי לאור אי הוודאות הבריאותית והשלכותיה על היכולת לקיים שגרת חיים כלכליים סדירה, יש להקטין ככל שניתן את הפגיעה ואת אי-הוודאות הכלכלית לשחקנים השונים במשק אל מול ההתפתחויות השונות שעוד ייתכנו; רשת הבטחון מטפלת בנדבך זה הן בתמיכות ישירות והן בהרחבת הערבויות לעסקים בצד המימוני. ישנה חשיבות לביצוע מלא ומהיר של הצעדים שהוחלט לנקוט בהם. גם אם יש השגות על רכיבים כאלה ואחרים בתכנית, על כל המערכת להיות רתומה לכך. חשוב שהמהלך הנוכחי ילווה בהקדם בצעדים שיתמכו גם בביקושים במשק, וביצירת בסיס להאצת הפעילות הכלכלית ולקידום תעסוקה וצמיחה מתמשכת.

“תכנית בהיקף כזה מגדילה כמובן את הגירעון בתקציב ואת החוב הציבורי. להערכתנו, אומדן העלות התקציבית הפוטנציאלית של רשת הביטחון עליה הכריזו ראש הממשלה ושר האוצר היא כ-15 מיליארדי ₪ בשנת 2020 – מעבר למה שכבר תוקצב בתכניות הקודמות – וכ-27 מיליארדי ₪ בשנת 2021. סכומים אלו לא כוללים את הרחבת האשראי בערבות הממשלה. חשוב לזכור שמדובר בעלות פוטנציאלית, בהנחה ששיעור האבטלה לא ירד אל מתחת ל-10%. במקרה כזה הגירעון עשוי להגיע השנה לכ-13 אחוזי תוצר, וב-2021 ל-7 אחוזים ויחס החוב לתוצר לכ-76 אחוזי תוצר בסוף 2020 ולכ-78 אחוזי תוצר בסוף 2021”.

הנגיד הדגיש כי “עם זאת, יש לממשלה יש יכולת לממן את התכנית. האמון של השווקים הפיננסיים בכלכלה הישראלית ובמחויבות הממשלה לשמירה על משמעת פיסקאלית, שנבנה לאורך שנים רבות, עומד כעת לזכות המשק הישראלי ויסייע לנו לצלוח את המשבר הזה מבחינת צרכי המימון שלו. מובן שכאשר המשבר ישכך יהיה צורך לטפל גם בהפחתה הדרגתית של החוב שנצבר – ועוד יצטבר – במהלך הטיפול במשבר.

“בתחום זה אנו בבנק ישראל פועלים בכל הכלים העומדים לרשותנו ונקטנו בצעדים חסרי תקדים על מנת להבטיח את הפעילות התקינה של השווקים הפיננסיים ולאפשר תנאי אשראי נוחים ככל שניתן במשק. אנו מפעילים לשם כך מכלול צעדי מדיניות ופועלים כדי להוריד את עלויות הגיוס לממשלה, למגזר העסקי ולמשקי הבית, ובדגש על הפעלת תכניות שיסייעו גם לעסקים הקטנים והזעירים. בנק ישראל ימשיך לעשות זאת ככל שיידרש, על מנת לספק סביבה נוחה לגיוס החוב ולתמוך בכך בפעילות התקציבית של הממשלה”, אמר נגיד בנק ישראל.

מומלץ עבורך

2 תגובות ל: "למרות המחאות: התכנית למענקים כנראה ללא שינוי"

  1. כל הכבוד ומה קורה עם אנשים שלא יכולים לעבוד ומקבלים קצבת נכות עם שכר של פחות מימינימום אני לא מבינה הממשלה מתנהגת כאילו הכסף שלהם תתעוררו אני נמצאים במגיפה ובמלחמה איפה אתם עכשיו כל השנים המדינה רק לוקחת את הכסף של התושבים אז עכשיו תוציאו את הכול בושה לך ביבי שככה עם ישראל צריך להיות

  2. הבנקים לא נותנים לעסקים בסיכון ואלה הרבה עסקים. למה ,המדינה לא תיתן ערבות מדינה של 100 %, עד גובה המחזור השנתי, בתמורה, הממשלה תחייב את הלווה בקנית אגרות חוב בגובה 10-20% מגובה ההלוואה. ככה המדינה לא מוציאה כסף, רק מקבלת מהאגרות חוב,

כתיבת תגובה