לסיכום 2019: כ-200 אלף יח"ד בהליכי התחדשות עירונית

דוח הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מראה: בשנת 2019 הוכפל היקף יחידות הדיור שאושר בתכניות ההתחדשות העירונית • בסה"כ, 198,659 יחידות דיור נמצאות כיום בתהליכי התחדשות עירונית • חיים אביטן, מנהל הרשות: "אנו ממשיכים לעמוד ביעדים שהציבה הממשלה, ואף לעבור אותם, בדרך ליישום מהפכת ההתחדשות העירונית בישראל"

בניה חדשה צפויה בקרית אונו | הדמיה: עיריית קרית אונו

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מפרסמת את הדוח המקיף שלה לשנת 2019, המראה כי בשנה זו חלה עלייה ניכרת באישור תכניות, ובמתן היתרים לפרויקטי תמ"א. שנת 2019 אופיינה במספר שיאים בכל הנוגע להתחדשות עירונית. במהלך שנה זו המשיכה מגמת העלייה באישור תכניות, אשר אפיינה את השנים האחרונות, והגיעה לשיא של 26,556 יחידות דיור – מספר כפול מזה של שנת 2018.

במהלך 2019 קודמו 28 תכניות מתאר ותכניות אב שכונתיות להתחדשות עירונית, אשר עתידות להניב 108,000 יחידות דיור תוספתיות. בנוסף, החל טיפול ב- 95 מתחמים שבהם מקודמות תכניות מפורטות להקמת 71,246 יחידות דיור חדשות, מתוכן 54,671 תוספתיות. לפיכך, ובשל ההיקף הנרחב של יחידות הדיור בתכניות שאושרו בין השנים 2017-2018, כמו גם צפי אישור התכניות בשנת 2020, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית צופה עמידה ביעד הממשלה הרב-שנתי לתכנון בשנים 2017-2020, אשר נקבע בתכנית האסטרטגית לדיור.

בסך הכל, 198,659 יחידות דיור נמצאות כיום בתהליכי החדשות עירונית. מדובר ב- 100,552 יחידות דיור שתכניותיהן נמצאות בתהליכים סטטוטוריים ו-98,107  יחידות דיור שתכניותיהן אושרו ואף לחלקן ניתן היתר.

עוד עולה מן הדו"ח כי שנת 2019 הביאה עמה שיא גם במתן היתרי בנייה הן בפרויקטים של פינוי בינוי והן בפרויקטים של תמ"א 38. בשנה זו ניתנו 14,019 היתרי בנייה לתמ"א 38, לאחר מספר שנים בהן העלייה הייתה מתונה. בנוסף, נמשכת העלייה העקבית במתן היתרים לפינוי-בינוי, ובשנת 2019 ניתנו 3,107 היתרים. בכך העמידה ביעדים הרב-שנתיים שקבעה הממשלה צפויים להיות מושגים במלואם עד לשנת 2020.

בנוסף, במהלך השנים נרשמה מגמת עלייה בביצוע תמ"א 38 הריסה ובנייה, וירידה בתמ"א 38 חיזוק ותוספת בנייה. עם זאת, בשנים האחרונות נרשמת ירידה כללית במספר הבקשות המוגשות להוצאת היתרי בנייה מכח תמ"א 38, והציפייה היא כי המגמה תתהפך בשנתיים הקרובות ותירשם עלייה במספר הבקשות, בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה בדבר פקיעת תוקף התמ"א באוקטובר 2022.

מבחינה תקציבית, בשנת 2019 השקיעה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית את הסכום הגבוה ביותר עד כה. 110 מיליון שקלים הושקעו במימון תכניות מתאר שכונתיות, תכנון מפורט וקידום תכניות מדיניות לתגבור זכויות בנייה לאורך צירי מתע"ן, קידום פיילוט להתחדשות עירונית במגזר הערבי, קול קורא חברתי פילנתרופי לשכונות שבהן לא קיימת כדאיות כלכלית ועוד.

הערים המובילות 

באופן כללי, ארבע הערים המובילות בהיקף יחידות הדיור בתכניות מאושרות להתחדשות עירונית הן רחובות, תל-אביב, בת ים וירושלים. ברחובות אושרו 6 מתחמי פינוי-בינוי, בהם 11,852 יחידות דיור חדשות, מתוכן 10,170 תוספתיות. בתל-אביב אושרו 30 מתחמים, בהם 8,501 יחידות דיור חדשות, מתוכן 5,513 תוספתיות. בבת-ים אושרו 20 מתחמי פינוי-בינוי, בהם 7,197 יחידות דיור חדשות, ומתוכן 5,130 תוספתיות. בירושלים אושרו 19 מתחמים, בהם 6,142 יחידות דיור חדשות, ומתוכן 4,505 תוספתיות. ביחס לגודל האוכלוסייה, העיר המובילה בהיקף יחידות הדיור בתכניות פינוי-בינוי מאושרות, היא קריית אונו, עם 14 מתחמים, בהם 5,204 יחידות דיור חדשות, מתוכן 3,402 יחידות תוספתיות.

ארבע הערים המובילות במתן היתרי בנייה בפרויקטים של פינוי-בינוי הן קריית אונו, יהוד-מונוסון, תל-אביב וחיפה. בקריית אונו ניתנו היתרים ל- 2,126 יחידות דיור בשבעה מתחמים שונים. ביהוד-מונוסון ניתנו היתרים ל- 2,095 יחידות דיור ב- 5 מתחמים. בתל-אביב ניתנו היתרים ל- 1,955 יחידות דיור ב-7 מתחמים, ובחיפה ניתנו היתרים ל- 1,685 יחידות דיור ב- 5 מתחמים.

ארבע הערים המובילות במתן היתרי בנייה מתוקף תמ"א 38 הן תל-אביב, ירושלים, רמת-גן וחולון. בתל- אביב ניתנו 145 היתרים, בירושלים 65, ברמת גן 65 ובחולון 33.

מסלול מואץ בוותמ"ל

במהלך שנת 2019 הוכרזו 21 מתחמים במסלול הותמ"ל, חלקם בפריפריה. במתחמים אלה מקודמות  35,759 יחידות דיור חדשות, מתוכן 27,734 יחידות דיור תוספתיות. במהלך שנה זו אף אושרו ארבע תכניות שהוכרזו במהלך השנים 2017-2018, הכוללות 18,602 יחידות דיור חדשות, מתוכן 15,316 תוספתיות. בשנת 2018 קודמו 13 מתחמים נוספים. מסלול הותמ"ל. על-פי הנתונים שנאספו, הזמן הממוצע לאישור תכנית מיום הכרזת המתחם כמועדף לדיור בקבינט הדיור ועד מתן האישור הסופי אורך פחות משנתיים (כ- 19.2 חודשים בלבד). בכך, מסלול הותמ"ל מאפשר קיצור משמעותי של הליכי אישור התכניות, והאצה של פרויקטי ההתחדשות העירונית.

חיים אביטן, יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "הנתונים המרשימים מראים כי עבודתה של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מביאה להאצת ההתחדשות העירונית במדינה. תכנון תכניות ופרויקטים רבים ברחבי המדינה ובייחוד בפריפריה, לא היו יוצאים לדרך ללא סיועה של הרשות הממשלתית. אנו ממשיכים לעמוד ביעדים שהציבה הממשלה, ואף לעבור אותם, בדרך ליישום מהפכת ההתחדשות העירונית בישראל".

כתיבת תגובה