לראשונה בישראל: חברה תשלם 3 מיליון למדינה ותמנה בקר חיצוני

לפי צו מוסכם עם רשות התחרות: אמישראגז תשלם 3 מיליון ש"ח לקופת המדינה ותמנה בקר חיצוני שיפקח על עמידתה בתנאי חוק התחרות | אם ההסכם יאושר בבית המשפט, זאת תהיה הפעם הראשונה בישראל שבה חברה תחויב למנות בקר חיצוני לנושא דיני התחרות

בלוני גז | צילום אילוסטרציה: כבאות והצלה מחוז ירושלים

רשות התחרות פרסמה להערות הציבור נוסח של צו מוסכם שאליו הגיעה עם החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ (אמישראגז). על פי הצו המוסכם, אם יאושר על ידי בית המשפט, אמישראגז תשלם 3 מיליון ₪ לאוצר המדינה וגם תמנה בקר חיצוני לפקח על עמידתה בהוראות חוק התחרות הכלכלית. זאת תהיה הפעם הראשונה בישראל שבה חברה תחויב למנות בקר חיצוני לנושא דיני התחרות.

הרקע לצו המוסכם הוא חקירה שניהלה רשות התחרות נגד אמישראגז וחברות גז נוספות בנוגע להתנהלותן העסקית בעיר באר שבע בקיץ של שנת 2016. בסופו של דבר הועמדו לדין אמישראגז, סמנכ"ל שיווק שלה, איש שיווק נוסף שלה וכן איש שיווק של חברת גז מתחרה. אולם, בגלל סיבות רפואיות עיכב היועץ המשפטי לממשלה את ההליכים נגד כל הנאשמים למעט אמישראגז, והתעורר גם ספק אם עד מרכזי יוכל להעיד בגלל מצבו הרפואי. 

על רקע דברים אלה, רשות התחרות הגיעה לסיכום עם אמישראגז בדבר נוסח של צו מוסכם שלפיו אמישראגז תשלם 3 מיליון ₪ לאוצר המדינה וגם תמנה בקר חיצוני. הבקר החיצוני יבקר את עמידת אמישראגז, ואת עמידת עובדיה בכל הדרגים, בהוראות חוק התחרות הכלכלית. כן יבקר הבקר החיצוני את פעולות אמישראגז ועובדיה בתחום האכיפה הפנימית לצורך מניעת עבירות לפי חוק התחרות הכלכלית. בין השאר, הבקר החיצוני יהיה מוסמך לדרוש מסמכים רלוונטיים מאמישראגז ומעובדיה, לערוך ביקורות במשרדי ההנהלה ובסניפי אמישראגז ולזמן עובדי החברה לראיון בנושא קיום דיני התחרות. הבקר החיצוני גם יקים ערוץ דיווח שבאמצעותו יוכלו עובדי החברה למסור, באופן אנונימי, מידע על חשדות להפרות החוק בתוך החברה.   

חיוב חברה למנות בקר חיצוני מקובל בחו"ל במגוון הקשרים, ביניהם דיני תחרות ועבירות שוחד. בישראל הדבר נעשה עד כה בהקשר של עבירת שוחד. 

כאמור, נוסח הצו המוסכם המוצע מתפרסם היום – עד לתאריך 10.12.2023 לצורך הערות מהציבור (לנוכח מצב החירום, בקשות להארכת מועד יישקלו בחיוב), וכניסתו לתוקף מותנית באישור בית המשפט. לאחר אישור בית-המשפט וקיום התחייבויותיה של אמישראגז כמפורט בצו המוסכם, יימחק כתב-האישום שהוגש נגד אמישראגז.

כתיבת תגובה