לראשונה: מבחן הכנסות לזכאות לדיור בשכירות ארוכת טווח

פורסמו להערות הציבור תקנות חדשות המסדירות את נושא הזכאות לדיור בשכירות ארוכת טווח מוסדית | לראשונה יתווסף "מבחן הכנסה" לקבלת זכאות לדיור בשכירות ארוכת טווח במחיר מופחת ויוסדר מנגנון אחיד לקיום הגרלות לזכאים | בחירת הזכאים שיקבלו יחידת דיור להשכרה במחיר מופחת, תעשה על פי קריטריון זה

השר יצחק גולדקנופף ומנכ''ל משרדו יהודה מורגנשטרן בדיון ועדת הפנים בנושא הדיור | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

משרד הבינוי והשיכון, פועל לקידום שכירות ארוכת טווח ופרסם להערות הציבור תקנות חדשות באמצעותם הרשויות המקומיות יוכלו להגריל פרויקטים לאוכלוסיות הזקוקות לפתרון דיור זה, על פי זכאותם.

בתקופה האחרונה התקיימה במשרד עבודת מטה מעמיקה בנושא, בסופה הוחלט על עדכון ואישור של סדרת תקנות המסדירות את תחום הזכאות לקבלת שכירות מוסדית לטווח ארוך במחיר מופחת. סט תקנות ראשון העוסק בכללי ההגרלות פורסם לפני מספר שבועות, וסט שני העוסק במבחן ההכנסה פורסם בימים האחרונים.

על פי החוק יזם שקיבל היתר להקמת פרויקט שיחידות הדיור בו מיועדות להשכרה לטווח ארוך, מחויב להשכיר כ-20% מיחידות הדיור באותו פרויקט במחיר מופחת, הנמוך בכ-20% ממחיר השכירות המקובל בשוק באותו אזור. הזכאים יכולים להתגורר בדירות אלו בהתאם להגרלות המתקיימות לשם כך. התקנות החדשות יחולו לאחר אישורן על יחידות דיור המיועדות לשכירות ארוכת טווח במחיר מופחת.

עיקרי התקנות: הוספת מבחן הכנסה לקבלת זכאות – בחירת הזכאים שיקבלו יחידת דיור להשכרה במחיר מופחת, תעשה על פי קריטריון חדש של "מבחן הכנסה", אשר יקבע רף הכנסה שמעליו לא תתקבל זכאות. הביקוש ליחידות דיור שמושכרות לטווח ארוך הוא גדול ובמיוחד גדול כשמדובר בדירות המושכרות לטווח ארוך במחיר מופחת שהוא כאמור נמוך בכ-20% ממחיר השכירות המקובל בשוק. הוספת "מבחן ההכנסה" החדש תבטיח שהציבור הרלוונטי ייהנה מההטבה  שכירות במחיר מופחת.

קביעת כללים לרשויות המקומיות לעריכת הגרלות – נקבעו כללים לעריכת הגרלה בין אותם זכאים לשכירות במחיר מופחת, כך שחלוקת הדירות המיועדות להשכרה במחיר מופחת תהיה שיווניות והוגנת תוך שניתנת הזדמנות אמיתית לכל זכאי להתמודד על קבלת דירה. בין הכללים נקבעה חובת נוכחות של מפקח, זמני הרשמה ופרסום הודעות ועוד, כך שההגרלות הנערכות על ידי הרשויות המקומיות, שבתחומן נמצאים הפרויקטים שמיועדים להשכרה לטווח אורך, יפעלו בהתאם לכללים אחידים ומנגנוני פיקוח ובקרה.

שר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופף: "סדרת התקנות החדשות שפרסמנו ונפרסם בקרוב, מדייקות את היכולות לספק דיור להשכרה במחיר מופחת למי שבאמת זקוק לכך. אין זה מספיק שנייצר פתרונות דיור מגוונים, חובה עלינו לדאוג שהם יתנו את המענה לאוכלוסייה עבורה הם נוצרו. נמשיך בפיתוח מענים לצרכי כלל הציבור, תוך בדיקה מתמדת שהם אכן מקיימים את מטרתם. אני מאמין כי אין פתרון דיור אחד המתאים לכולם, אלה הרבה פתרונות שמתאימים לרבים וזהו עוד כלי בסל הכלים שהמשרד מציע לאזרחי המדינה".

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן: "קידום שוק השכירות המוסדי, והפיכתו לזמין יותר עבור אוכלוסייה נוספת, בעל פוטנציאל להשפיע על כלל שוק השכירות, שחווה תנודות משמעותיות בתקופה האחרונה. אנחנו פועלים כל העת עם היד על הדופק, במיוחד במהלך שגרת החירום, ומוודאים כי שוק הדיור על כל גווניו ממשיך לתפקד באופן מיטבי".

טיוטת תקנות התכנון והבנייה (תנאים נוספים לזכאות לשכירת יחידת דיור במחיר מופחת), התשפ"ג-2023, פורסמה להערות הציבור עד לתאריך 10.1.2024:

אתר החקיקה הממשלתי – טיוטת תקנות התכנון והבנייה (תנאים נוספים לזכאות לשכירת יחידת דיור במחיר מופחת), התשפ"ג-2023 (tazkirim.gov.il)

כתיבת תגובה