לראשונה מזה עשור: ייקבעו סטנדרטים עדכניים לענף המלונאות

משרד התיירות מעדכן את דרישות האיכות מהמלונות | מכרז לאיתור מומחים שיציעו סטנדרטים עדכניים בהתאם למגמות התיירות החדשות בארץ ובעולם | שר התיירות חיים כץ: "המטרה היא אטרקטיביות המוצר התיירותי וצמצום בירוקרטיה עודפת שאינה רלוונטית עוד בהתאמה למגמות בעולם"

מלונות | מקור: הודעת משרד התיירות

לראשונה מזה עשור, משרד התיירות מפרסם מכרז לקבלת שירות להגדרה מחדש של הדרישות הרגולטוריות עבור יזמים המקימים מלונות בישראל.

החברה שתיבחר, תהיה בעלת מומחיות והיכרות מעמיקה בתחום, תתאים את התקנים הפיזיים שנדרשים, למגמות הביקוש בעולם.

המשרד מעוניין לפשט את התקנים ככל הניתן, ובכך גם לקצר את הליכי האישור של בקשות של יזמים להקמת בתי מלון.

בחלוף למעלה מעשור מאז עודכנו לאחרונה, יוגדרו הדרישות מחדש ויותאמו לשינויי הזמן. העדכון צפוי לתרום לשיפור תשתיות האכסון התיירותי בישראל, ויתאים את האיכות הפיזית של המתקנים לביקוש התיירות הבינלאומית והמקומית.

מטרות ההתקשרות עם החברה שתיבחר הן, בין היתר: להגדיר את סוגי אמצעי האכסון התיירותי המוקמים ורמותיהם, להבטיח תכנון וניצול מיטבי של השטח עליו מוקם מתקן האכסון התיירותי, לספק מדריך מקצועי לאדריכלים וליזמים ועוד.

שר התיירות חיים כץ: "עדכון התקנים מתבצע כחלק ממאמץ כולל של המשרד בראשותי להגברת אטרקטיביות המוצר התיירותי וצמצום בירוקרטיה עודפת שאינה רלוונטית עוד בהתאמה למגמות בעולם. המטרה העיקרית שלנו היא להביא בשורה בקיצור משך זמן הבינוי של מלונות בישראל, שנבנים היום במשך עשור בממוצע. אנו מגבשים תכנית כוללת בנושא במטרה להגדיל את התחרות וההיצע".

כתיבת תגובה