מאגר נתוני האשראי: כ-80% מהלקוחות בדירוג 'מצוין' או 'טוב'

חמש שנים למערכת נתוני האשראי: המערכת מכילה מידע על כ-6.8 מיליון לקוחות | מאז הקמתה, הופקו 18 מיליון דוחות אשראי וכ-30 מיליון חיווי אשראי | בשנות פעילות המערכת חל גידול משמעותי בפעילות ספקי אשראי החוץ בנקאיים | במקביל, בחמש השנים האחרונות טיפלה יחידת פניות הציבור של המערכת בכ-115 אלף פניות בכתב ונתנה מענה טלפוני לכ-530 אלף פניות

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון | צילום: דוברות בנק ישראל

במלאת חמש שנות פעילות למערכת נתוני אשראי בנק ישראל מפרסם נתונים מרכזיים על פעילות המערכת ועל תרומתה לשוק האשראי הקמעונאי.

מערכת נתוני אשראי נועדה לקדם את התחרות בשוק האשראי בישראל ואת הנגישות לאשראי, ולצמצם את ההפליה במתן אשראי והפערים כלכליים. המערכת הוקמה על ידי בנק ישראל מתוקף חוק נתוני אשראי, והחלה לפעול באפריל 2019. במסגרת זו מוגש גם דו"ח שנתי לוועדת הכלכלה למעקב אחר הטמעת החוק והתפתחויות רלוונטיות. הדו"ח מצורף להודעה זו.

במחקר שביצעה חטיבת המחקר של בנק ישראל נמצאה אינדיקציה לכך ששיתוף נתונים באמצעות מאגר נתוני אשראי תרם לצמצום הפערים במחיר האשראי דרך הקטנת התלות של לקוחות בבנק שבו הם מנהלים את חשבון העו"ש (בעיית הלקוח השבוי): בארבע וחצי השנים שעברו מתחילת פעילותה של מערכת נתוני אשראי, פרמיית "הלקוח הבלעדי", כלומר פער הריביות בין לקוחות שמנהלים חשבון עו"ש בבנק בודד (לקוחות בלעדיים) לעומת לקוחות שמחזיקים מספר חשבונות עו"ש בבנקים שונים (לקוחות לא בלעדיים), הצטמצמה במלואה.

בשנות פעילות המערכת חל גידול משמעותי בפעילות ספקי אשראי החוץ בנקאיים: בין ינואר 2020 לדצמבר 2023 ירד נתח השוק של הבנקים בכ-8 נקודות אחוז (מכ-88% לכ-80%). לעומת זאת, בשנים אלו חלה עליה בנתח השוק של ספקי האשראי החוץ בנקאיים: נתח השוק של חברות האשראי החוץ-בנקאיות עלה ב-4.5% (מ-5.4% ל-9.9%); נתח השוק של חברות כרטיסי האשראי עלה ב-2% (מכ-4.4% לכ-6.4%).

מערכת נתוני אשראי מכילה מידע על כ-6.8 מיליון לקוחות.

כ-80 אחוזים מהלקוחות מדורגים בדירוג מצוין וטוב, כ-10% בדירוג סביר והיתר בדירוג נמוך או נמוך מאוד.

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי פרסם מספר הוראות שעה שנדרשו בעקבות מלחמת חרבות ברזל וקיומו של מצב חירום במשק, במטרה לצמצם את ההשלכות השליליות של המלחמה ולסייע לציבור הלקוחות.

מאז הקמת המערכת (אפריל 2019) כמות נותני האשראי המשתמשים במערכת עלה ב-75%. עלייה זו נובעת בעיקר מגופים חוץ בנקאיים שבחרו להצטרף למערכת על בסיס עיקרון ההדדיות. ככל שגובר השימוש במערכת, פוחתים פערי המידע בין נותני האשראי הגדולים במשק (בנקים) ובין נותני אשראי קטנים יותר, והלקוחות יכולים לקבל הצעות אשראי אטרקטיביות.

מאז הקמת המערכת הופקו 18 מיליון דוחות אשראי וכ-30 מיליון חיווי אשראי. עלייה של פי שישה מאז הקמת המערכת.

מאז הקמת המערכת הופקו כ-1.4 מיליון דוחות אישיים ללקוחות מהמערכת – דוחות אלו מרכזים עבור הלקוחות את התחייבויות האשראי שלהם מכל מקורות המידע שמדווחים למערכת.

במאי 2023 השיק בנק ישראל את שירות הדוח הדיגיטלי ללקוח. השירות החדש מאפשר ללקוחות לצפות בתמונת המצב של התחייבויות האשראי שלהם כפי שמעודכנת במערכת, ולקבל תובנות והסברים על הנתונים. השימוש בדוח הדיגיטלי בששת החודשים הראשונים להפעלתו הסתכם בכ-390 אלף דוחות.

נוכח ההשפעה שיש לנתוני האשראי המדווחים לבנק ישראל על היכולת לקבל אשראי ועל תנאי האשראי, בנק ישראל מקצה משאבים רבים למתן מענה לפניות הציבור ולבירור תלונותיו. בחמש השנים האחרונות טיפלה יחידת פניות הציבור של המערכת בכ-115 אלף פניות בכתב ונתנה מענה טלפוני לכ-530 אלף פניות.

מנכ"לית בנק ישראל, שולמית גרי אמרה כי "מערכת נתוני אשראי הוקמה על פי חוק במטרה לקדם את התחרות בשוק האשראי בישראל ולהבטיח כי למשתמשים במערכת יהיה מידע רלוונטי לצורך קבלת החלטות אשראי מבוססות נתונים. הגברת השימוש במערכת מסייעת לקידום התחרות בשוק האשראי הקמעונאי. כמו כן, נתוני האשראי שבמערכת מסייעים לבנק ישראל בקביעת המדיניות המוניטרית וביצוע תפקידיו האחרים, לרבות בתחום הייעוץ לממשלה והיציבות הפיננסית. אנו ממשיכים לפעול לייעול ושיפור מערכת נתוני אשראי לטובת הציבור ועל בסיס אותה תפיסה, אנו מקדמים גם הקמה של מאגר נתוני אשראי עבור תאגידים בישראל."

הממונה על שיתוף נתוני אשראי, אייל חדד אמר היום, כי "מאז הקמת המערכת פעלנו על מנת לשפר ולהעצים את תועלותיה למען אזרחי מדינת ישראל וכך נמשיך לפעול. למערכת חשיבות רבה בקידום התנהלות אשראי אחראית ומניעת מינוף יתר. המערכת מספקת ללקוחות כלים שיכולים לסייע להם לעקוב אחר התנהלותם הפיננסית בתחום האשראי, כדי שיוכלו לפעול ולשפר את תנאי האשראי שלהם. אנחנו פועלים ללא לאות על מנת להבטיח את אבטחת המידע, ההגנה על פרטיות הלקוחות ושמירה על עניינם של הלקוחות גם בתקופות של משבר."

כתיבת תגובה