מגהצים בקורונה: ההקלות משפיעות על נתוני האשראי

בנק ישראל הודיע על השינויים ברכישות בכרטיסי אשראי כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה • ההקלות בתקנות החירום משפיעים על החזרה של הציבור לשגרה • עוד על רקע ההקלות: ניכרת התאוששות בפעילות בחלק מהענפים

כרטיסי אשראי | צילום: ביזנעס

בנק ישראל הודיע על ניתוח ונתונים מעודכנים על השינויים ברכישות בכרטיסי אשראי כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה.

הנתונים המעודכנים מראים את השפעתם של צעדי ההקלות בתקנות החירום על החזרה של הציבור לשגרה בזמן משבר הקורונה, וניכרת התאוששות בפעילות בחלק מהענפים, על רקע ההקלות.

כזכור, בשבוע שעבר פורסמו נתוני שב"א שהוכיחו על עלייה בכל המדדים.

השינוי בהוצאה בכרטיסי אשראי על פי ענפים

 

כחלק מהתמודדות עם משבר נגיף הקורונה, בנק ישראל מגבש באופן שוטף תמונת מצב של הכלכלה הישראלית, הן בצד הריאלי, והן בצד הפיננסי. לצורך כך הוקמה תשתית מידע ייעודית בבנק ישראל שמנטרת אינדיקטורים מעולמות תוכן שונים.

תמונת המצב הדינמית מוצגת באופן שוטף במסגרת החמ"ל שהקים נגיד בנק ישראל עם פרוץ המשבר, וכוללת, בין היתר, אינדיקטורים משוק העבודה, שוק האשראי, שוק ההון ושוק המט"ח. בנוסף, לאור אופי המשבר, גיבש בנק ישראל אינדיקטורים מהירים ייחודיים שעשויים להעיד על שינויי מגמה כלכליים. עולם מערכות ואמצעי התשלום רלוונטי במיוחד  –  עולם זה מהווה למעשה את התשתית שדרכה מבוצעות התנועות הכלכליות של הציבור –הצרכנים והעסקים. אינדיקטורים מעולם זה כוללים לדוגמה משיכות מזומן של הציבור בכספומטים, פעילות בשיקים, ופעילות בכרטיסי חיוב.

אינדיקטור מעניין במיוחד הינו הפעילות בכרטיסי אשראי לפי ענפים. אינדיקטור זה מאפשר לקבל תמונת מצב מאוד ברורה של עוצמת הפגיעה של המשבר בענפי משק שונים, ומסייע לגיבוש צעדי מדיניות של הבנק. 

התרשים מציג את השינוי בהוצאה בכרטיס חיוב בענפים נבחרים ביחס לתחילת השנה. מדובר בנתונים שמתקבלים ברמה היומית משב"א (שירותי בנק אוטומטיים) שהיא מערכת התשלומים לעסקאות בכרטיסי חיוב בישראל, ומעובדים ומנותחים בבנק ישראל.

טבלה מרכזת: הוצאה יומית ממוצעת במיליוני ₪ בענפים נבחרים ובסה"כ הפעילות*

הוצאה יומית ממוצעת במיליוניםבתי מרקחתפנאי וחינוךרשתות מזוןמסעדותתיירותחשמל, ביגוד, ריהוטדלק תחבורהסה"כ
מתחילת השנה עד ההכרזה על המגבלות (16/03)21311896054111641133
תקופת ההסגר (16/03 – 19/04)211023316155929782
תחילת ההקלות ועד היום

(19/04-01/05)

191022019128137960

* מקור: נתוני שב"א ועיבודי בנק ישראל

 

נתונים אלו משמשים את בנק ישראל לזהות סיכונים במערכת הפיננסית, לרבות סיכוני אשראי, לתקף את תחזיות הצמיחה למשק, והמליץ על צעדי מדיניות בהתאם למידת הפגיעה בכל ענף. כשתחל מגמה של חזרה לפעילות של המשק היא צפויה להשתקף גם כן בנתונים אלו. בכוונתו של בנק ישראל לעדכן ולפרסם נתונים אלו בהמשך. 

כתיבת תגובה